Project Management Romania

ISO 21504:2022 (editia a doua)

SR ISO 21504:2015 (prima editie)
Managementul de proiect, de program și de portofoliu
Îndrumări privind managementul de portofoliu

     Acest standard internaţional oferă îndrumări cu privire la principiile şi procesele managementului de proiect, de program și de portofoliu.
     Se recomandă utilizarea acestui standard de către:

managerii executivi și seniori responsabili pentru stabilirea și aplicarea strategiei organizaționale și planificarea afacerilor;
persoanele de decizie responsabile pentru selecția, autorizarea și guvernanța proiectelor, programelor și portofoliilor;
echipele și persoanele responsabile pentru managementul și implementarea proiectelor, programelor și portofoliilor;
managerii de proiect și de program și alte părți interesate.

     Acest standard internaţional oferă îndrumări privind principiile managementului de proiect, de program și de portofoliu si este relevant pentru orice tip de organizaţie, incluzând organizaţii publice și private având orice mărime și din orice domeniu.
     Aceste îndrumări, prezentate în acest standard internațional, sunt indicate pentru adaptarea la mediul specific ale proiectelor, programelor și portofoliilor.
     Acest standard internaţional nu oferă îndrumări detaliate pentru managementul proiectelor,  managementul programelor sau managementul general al portofoliilor de afaceri. (e.g. managementul portofoliului financiar).

Acest standard contine (cuprins incomplet) :

•    Principiile managementului portofoliului    
•    Contextul și necesitatea pentru managementul portofoliului    
•    Vedere generală a managementului de portofoliu    
•    Managementul de portofoliu    
•    Structura portofoliului    
•    Capabilități și constrângeri / Oportunități și amenințări / Roluri și responsabilități    
•    Principii generale    
•    Definirea drepturilor de decizie pentru conținutul portofoliului
•    Implicarea și managementul părților interesate
•    Precondiții pentru managementul portofoliului
•    Generalități , Justificarea managementului portofoliului
•    Cadrul de lucru al managementului de portofoliu    
•    Tipuri de componente ale portofoliului
•    Criterii pentru selectarea și stabilirea priorităților componentelor portofoliului
•    Alinierea cu procesele și sistemele organizaționale
•    Vizibilitatea portofoliului    
•    Structura de raportare a performanței portofoliului
•    Îmbunătățirea managementului portofoliului
•    Guvernanța portofoliului    
•    Managementul portofoliilor
•    Generalități / Definirea portofoliului
•    Identificarea componentelor potențiale ale portofoliului    
•    Definirea planului portofoliului
•    Evaluarea și selecția componentelor portofoliului
•    Generalități / Evaluarea stării curente
•    Selectarea componentelor portofoliului
•    Validarea alinierii portofoliului la obiectivele strategice    
•    Generalități / Alinierea cu obiectivele strategice
•    Menținerii alinierii cu toleranța la riscuri, capacitatea și capabilitatea resurselor
•    Rezultatele documentării și evaluării acțiunilor de aliniere
•    Evaluarea și raportarea performanței portofoliului    
•    Vedere generală    
•    Stabilirea referinței de măsurare a performanței portofoliului
•    Managementul performanței portofoliului
•    Raportarea performanței portofoliului    
•    Managementul integrării beneficiilor    
•    Echilibrarea și optimizarea portofoliului    
•    Generalități / Optimizarea componentelor portofoliului
•    Menținerea portofoliului    
•    Optimizarea resurselor
•    Managementul riscurilor portofoliului
•    Controlul schimbărilor portofoliului

Standardul ISO 21504: 2015 furnizează îndrumări privind principiile de gestionare a portofoliului de proiecte și de programe. ISO 21504: 2015 este relevant pentru orice tip de organizație, inclusiv organizație sau sector public sau privat și orice dimensiune.

Ghidul prezentat în ISO 21504: 2015 este destinat să fie adaptat pentru a se potrivi cu mediul specific al portofoliului de proiecte și de programe.

ISO 21504: 2015 nu oferă îndrumări în ceea ce privește managementul de proiect, gestionarea programelor sau gestionarea generală a portofoliului de afaceri (de exemplu, gestionarea portofoliului financiar).

Acest standard poate fi gasit la :

Asociația de Standardizare din România (ASRO)
București, Sector 1, Cod 010362, Str. Mendeleev nr. 21 - 25

www.asro.ro

 

Share:

Taguri: