Project Management Romania

 ISO/FDIS 21508:2018

Managementul Valorii Dobandite in managementul proiectelor si programelor

     Standardul ISO 21508: 2018 oferă îndrumări pentru practicile de management al valorii dobandite în managementul proiectelor și programelor. Este aplicabil oricărui tip de organizație, inclusiv public sau privat, și orice dimensiune sau sector, precum și orice tip de proiect sau program din punct de vedere al complexității, dimensiunii sau duratei.Scopul acestui standard este de a oferi îndrumare acelor persoane implicate în gestionarea valorii dobandite. Standardul descrie practicile pentru a oferi beneficii pentru planificarea și controlul proiectelor sau programelor.
    Acest standard oferă îndrumări cu privire la concepte, responsabilități, integrare și procese pentru implementarea managementului valorii dobandite, furnizand informații despre valorile de performanță captate de un sistem de gestionare a valorii dobandite.

     Acesta completează ISO 21500 și ISO 21503.

     ISO 21508: 2018 prevede următoarele:

a) termeni și definiții;
b) descrieri ale scopului și beneficiilor managementului valorii dobandite ;
c) integrarea și relația cu managementul de proiect sau program;
d) o prezentare generală a proceselor și a descrierilor proceselor;
e) cerințele de bază pentru un sistem de management al valorii dobandite ;
f) utilizarea unui sistem de management al valorii dobandite .

ISO 21508: 2018 nu oferă îndrumări cu privire la utilizarea proceselor, metodelor sau instrumentelor specifice în practica gestionării valorii câștigate.

Publicul țintă al acestui standard include, dar nu se limitează la, următoarele categorii:

•    directorii executivi și persoanele implicate în sponsorizarea proiectelor sau programelor;
•    persoanele care gestionează proiecte, programe sau sisteme de gestionare a valorii dobandite;
•    persoanele implicate în conducerea sau în execuția birourilor de management de proiect sau a personalului de control al proiectelor sau programelor;
•    dezvoltatorii de standarde naționale sau organizaționale.

     Aplicarea acestui document poate fi adaptată pentru a satisface nevoile oricărei organizații sau persoane, astfel încât acestea să poată aplica mai bine conceptele și practica gestionării valorii câștigate.

Anexele A, B și C descriu analiza costurilor, orarelor și a performanțelor, formule utilizate în mod obișnuit cu interpretări asociate și integrarea valorii dobandite cu alte procese de gestionare a proiectelor sau programelor.

Acest standard poate fi gasit la :

Asociația de Standardizare din România (ASRO)
București, Sector 1, Cod 010362, Str. Mendeleev nr. 21 - 25

www.asro.ro

 

Share:

Taguri: