Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

WBS Dictionary

Dicţionar al structurii ierarhizate a lucrărilor (dicţionar WBS)

Document care furnizează informații detaliate despre produse livrabile, activităţi și date pentru fiecare din componentele WBS.

Weighted Milestone Method

Metodă a jaloanelor/ obiectivelor ponderate

Metodă de tip valoare dobândită ("earned value method") care divide efortul în segmente/etape măsurabile, fiecare terminând-se cu o realizare măsurabilă şi care apoi alocă o valoare ponderată îndeplinirii fiecărui reper/jalon/obiectiv.

What if scenarious analysis

Analiză a scenariilor ”Ce-ar fi dacă?”

Proces de evaluare a scenariilor pentru a prognoza efectul lor asupra obiectivelor proiectului.

Work Authorization

Autorizare a lucrărilor

Aprobare, de obicei în scris, de începere lucrărilor pentru o activitate planificată (WP sau cont de control). Este o metodă de validare prin care să se asigure aprobarea începerii lucrărilor: este efectuată de către organizația potrivită, la momentul potrivit și în secvența/succesiunea de activități corectă

Work Authorization System

Sistem de Autorizare a Lucrărilor

Subsistem/subdiviziune a sistemului integrat de management a proiectelor. Reprezintă o colecție de proceduri formalizate, care definesc cum se va autoriza (angaja) lucrul/munca astfel încât să existe siguranța că efortul va fi efectuat de către organizația potrivită, la momentul potrivit și în secvența/succesiunea de activități corectă. Include pașii, documentația, sistemul de monitorizare și nivelurile ierarhice care pot să emită aprobările necesare.

Work Breakdown Structure

Structura ierarhizată a pachetelor de lucrări (WBS)

Descompunere ierarhică arborescentă a conținutului total al lucrărilor de efectuat de către echipa de proiect pentru a realiza obiectivele proiectului și pentru a crea produsele livrabile cerute.

Work Breakdown Structure Component

Componentă a WBS

Subdiviziune din WBS care se poate afla la orice nivel ierarhic.

Work Package

Pachet de lucrări

Lucrările cuprinse în cea mai mică subdiviziune a WBS, pentru care costul şi durata pot fi estimate şi gestionate.

Work Performance Data

Date privind progresul lucrărilor

Observații şi măsurători brute identificate în timpul activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor proiectului.

Work Performance Information

Informații privind progresul lucrărilor

Date legate de progresul lucrărilor, colectate de diverse procese de control, analizate prin comparație cu componentele planului de management al proiectului, cu documentele proiectului și cu alte informații privind progresul lucrărilor.

Work Performance Reports

Rapoarte privind progresul lucrărilor

Reprezentări fizice sau electronice a informațiilor privind progresul lucrărilor, alcătuite ca documente de proiect şi având drept scop luarea unor decizii, declanșarea unor acțiuni sau informarea..

Workaround

Solutie adaptată

Răspuns/ Reacție la un risc care s-a materializat, pentru care nu există o măsură de tratare stabilită/planificată anterior sau respectivul răspuns nu a avut efectul scontat (NT: soluţie temporară)