Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Validate Scope

Validarea conţinutului

Procesul de finalizare a acceptării produselor livrabile terminate ale unui proiect.

Validated Deliverables

Livrabile Validate

Livrabile rezultate din procesul de control al calităţii şi considerate conforme.

Validation

Validare

Asigurarea că un produs, serviciu sau un sistem îndeplinește nevoile clientului și ale altor părți interesate.În contrast cu verificate.

Value Engineering

Inginerie a valorii (pentru produse noi) – adoptat de țările anglofone; Analiză a valorii (pentru produse reproiectate) – adoptat de țările francofone/Optimizare a valorii (rar, colocvial)

Abordare/metodă folosită la optimizarea costurilor cu ciclul de viață al proiectului, pentru economisirea timpului, creșterea profiturilor, a calității și/sau folosirea mai eficientă a resurselor.

Variance

Variaţie

Deviere, deplasare sau divergență cuantificabilă raportată la un nivel de referință cunoscut sau la o valoare scontată.

Variance Analysis

Analiza variaţiei

Tehnică de determinare a cauzei și a magnitudinii diferenţei dintre nivelul de referință și performanța reală.

Variance at Completion (VAC)

Variaţie la finalizare

Proiecție a deficitului sau surplusului de buget, exprimată ca diferență dintre valoarea bugetului utilizat şi a bugetului estimat la finalizarea proiectului.

Variation

Modificare

O condiție reală diferită de condiția planificată inclusă în planul de referinţă.

Velocity

Viteză

Măsură a ratei productivității echipei, rată la care livrabilele sunt produse, validate și acceptate într-un interval de timp definit. Viteza reprezintă o metodă/abordare a planificării şi a capacității folosită frecvent pentru prevederea unui efort viitor.

Verification

Verificare

Operaţiune prin care se află dacă un produs, un serviciu sau un rezultat respectă sau nu o regulă, o cerință, o specificație sau o condiție impusă. În contrast cu validare.

Voice of the Customer

Vocea clientului

Tehnică de planificare utilizată pentru a furniza produse, servicii şi rezultate care reflectă cu adevărat cerințele clientului prin traducerea acestora în cerinţe tehnice corespunzătoare pentru fiecare fază de dezvoltare a produsului proiectului.