Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Unanimity

Unanimitate

Acordul tuturor membrilor grupului asupra unei singure direcții de acțiune.

Update

Actualizare

O modificare a oricărui produs livrabil, a unei componente a planului de management al proiectului sau a unui document de proiect care nu se află sub incidența formală a controlului schimbărilor.