Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Tacit knowledge

Cunoștinte tacite

Cunoștințe personale care pot fi dificil de evidențiat și împărtășit, cum ar fi credințele, experiențele și modurile de înțelegere.

Tailoring

Adaptare

Determinarea combinației potrivite de procese, intrări, instrumente, tehnici, ieșiri și faze ale ciclului de viață pentru a conduce un proiect.

Team Charter

Carta echipei

Un document care descrie valorile echipei, acordurile și instrucțiunile de operare, precum și stabilirea unor așteptări clare referitoare la comportamentul acceptabil al membrilor echipei de proiect.

Team Management Plan

Plan de management al echipei

O componentă a planului de management al resurselor care descrie CÂND și CUM vor fi angajați membrii echipei și CÂT TIMP vor fi necesari.

Team Members

Membri ai echipei

Vezi project team members.

Technique

Tehnică

Procedură sistematică definită, folosită de către o resursă umană, pentru desfășurarea unei activități de fabricație a unui produs sau rezultat, sau de livrare a unui serviciu, care poate implica utilizarea unuia sau mai multor instrumente.

Templates

Formulare

Document parțial completat având un format predefinit care furnizează o structură pentru colectarea, organizarea şi prezentarea de informații și date.

Threat

Amenințare

Risc ce poate să afecteze negativ unul sau mai multe obiective ale proiectului

Three-Point Estimate

Estimare în 3 puncte

Tehnică de estimare a progresului costurilor sau duratelor prin obținerea mediei sau mediei ponderate dintre estimarea cea mai optimistă, cea mai pesimistă și cea mai probabilă. Tehnica este folosită atunci când există incertitudini asupra estimării unei activități individuale.

Threshold

Prag

Valoare predeterminată a valorilor măsurabile ale proiectului ce reprezintă limita care cere declanșarea unei acțiuni dacă valoarea este depășită.

Time and Material Contract (T&M)

Contract de tip " Timp şi material" (T&M)

Contract de tip hibrid conținând atât caracteristici de tip preț fix cât și de tip cost rambursabil.

Time-Scaled Schedule Network Diagram

Diagramă de reţea incadrată în timp

Orice diagramă de rețea a planului proiectului desenată într-un astfel de mod încât poziția și lungimea unei activități planificate reprezintă durata sa. În esență, este un grafic cu bare care include logica planificării.

To-Complete Performance Index (TCPI)

Indicator de execuţie pentru lucrările rămase până la finalizare (TCPI)

Măsură a progresului costurilor care sunt necesare a fi realizate cu resursele rămase cu scopul de atingere a obiectivului specificat de către management, reprezentată prin raportul dintre costul finalizării lucrărilor de executat și bugetul rămas.

Tolerance

Toleranță

Descrierea măsurabilă a variației acceptabile pentru o cerință a calității.

Tool

Instrument

Ceva palpabil, ca de exemplu un formular sau o aplicație software, folosit într-o activitate pentru obținerea unui produs sau rezultat.

Tornado Diagram

Diagramă Tornado

Tip special de grafic cu bare folosit în analiza senzitivității pentru a compara importanța relativă a variabilelor.

Total Float

Rezervă de timp totală

Intervalul de timp cu care poate fi întârziată sau extinsă o activitate planificată, pornind de la data timpurie de start, fără să întârzie data de finalizare sau să încalce constrângerile din programul de execuție.

Trend Analysis

Analiza tendințelor

Tehnică analitică ce folosește modele matematice pentru a prevedea rezultate viitoare pe baza unor rezultate/valori istorice

Trigger Condition

Condiție Declanșatoare

Eveniment sau situație care indică faptul că un risc este pe cale să devină realitate.