Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Quality

Calitate

Gradul în care un set de caracteristici existente îndeplineşte cerinţele.

Quality Audit

Audit ale Calităţii

Procese independente şi structurate, menite să determine dacă activităţile de proiect sunt aliniate cu politicile, procesele şi procedurile organizaţionale și de proiect.

Quality Checklists

Liste de verificare a calităţii

Instrumente structurate folosite pentru a verifica dacă un set de paşi necesari a fost efectuat.

Quality Control Measurements

Măsurători ale controlului calităţii

Rezultate documentate ale activităţilor de control al calităţii

Quality Function Deployment (QFD)

Lansarea funcţiilor de calitate / Casa calităţii

Tehnică de grup de lucru care ajută la determinarea caracteristicilor critice ale lansării unui nou produs.

Quality Management and Control Tools

Instrumente de management și control ale calităţii

Tip de instrumente de planificare a calităţii folosite pentru a lega şi ordona activităţile identificate.

Quality Management Plan

Plan de management al calităţii

Componentă a planului de management al proiectului sau programului ce descrie cum vor fi implementate politicile, procesele, procedurile și resursele cerute pentru a îndeplini obiectivele calității.

Quality Management System

Sistem de management al calităţii

Cadru organizațional a cărui structură pune la dispoziţie politicile, procesele, procedurile şi resursele necesare implementării planului de management al calităţii. Planul tipic de management al calităţii ar trebui să fie compatibil cu sistemul de management al calităţii din organizaţie.

Quality Metrics

Modalităţi de măsurare a calităţii

Descriere a atributelor unui produs sau ale unui proiect şi a modalităţilor de măsurare a caracteristicilor acestora.

Quality Policy

Politica de calitate

Politică specifică ariei de cunoştinţe a managementului calităţii proiectului ce stabileşte principiile de bază care ar trebui să guverneze acţiunile organizaţiei așa cum sunt implementate în cadrul sistemului de management al calităţii.

Quality Report

Raport al calității

Document de proiect care include probleme de management al calității, recomandări pentru acțiuni corective si un sumar al constatărilor din activitățile de control a calității, care poate include și recomandări pentru îmbunătățirea procesului, proiectului și a produsului.

Quality Requirement

Cerinţă de calitate

Condiţie sau capacitate folosită pentru a evalua conformitatea prin validarea acceptabilității unui atribut pentru calitatea unui rezultat.

Quantitative Risk Analysis and Modeling Techniques

Analiză cantitativă a riscurilor și tehnici de modelare

Tehnici des folosite atât pentru analize orientate spre eveniment cat şi pentru analize orientate spre proiect.

Questionnaires and Surveys

Chestionare şi sondaje

Seturi scrise de întrebări care ajută la acumularea rapidă de informaţii din partea unui număr mare de intervievaţi