Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Objective

Obiectiv

Aspect spre care este direcționat efortul, o poziție strategică care trebuie atinsă, un scop care trebuie îndeplinit, un rezultat care trebuie obținut, un produs care trebuie realizat sau un serviciu care trebuie să fie prestat.

Observations

Observări

Tehnică ce furnizează o modalitate nemijlocită de a vedea personalul în mediul în care își desfășoară activitatea zilnică sau sarcinile încredințate, derulând procesele în care este implicat

Opportunity

Oportunitate

Risc cu efect pozitiv asupra unuia sau mai multor obiective ale proiectului.

Optimistic Duration

Durată Optimistă

Estimare a celei mai scurte durate a activității care ia în considerare toate variabilele cunoscute ce ar putea afecta performanța

Organizational Breakdown Structure (OBS)

Organigramă

Reprezentare ierarhică a organizației proiectului care ilustrează relația dintre activitățile de proiect și unitățile organizaționale care vor desfășura aceste activități.

Organizational Process Assets

Ansamblul/ Patrimoniul de procese ale organizatiei

Planuri, procese, politici, proceduri și baze de cunoștințe care sunt specifice organizației implicate în execuție și folosite de aceasta în procesele sale curente.

Organizational Project Management Maturity

Maturitate organizațională în domeniul managementului de proiecte

Nivelul la care se situează abilitatea organizației de a livra impactul strategic dorit al proiectelor într-o modalitate predictibilă, controlabilă și de încredere.

Output

Rezultat / Ieșire

Produs, serviciu sau rezultat generat de un proces. Poate fi intrare în procesul succesor.