Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Near-Critical Activity

Activitate Aproape Critică

Activitate din graficul de execuţie care are o marjă de timp foarte mică. Conceptul de aproape critic este aplicabil, cu acelaşi înţeles, unei activităţi planificate sau parcurgerii unei reţele. Limita dincolo de care marja totală de timp este considerată aproape critică este stabilită de către experţi si variază de la project la proiect.

Negotiated Settlements

Reglementări negociate

Proces de negociere prin care se ajunge la soluționarea echitabilă definitivă a tuturor aspectelor rămase nerezolvate, a pretențiilor și disputelor.

Negotiation

Negociere

Proces și activități de soluționare a litigiilor prin consultări între părțile implicate.

Network

Rețea sistem

Vezi reţea de programare în timp a proiectului.

Network Analysis

Analiză de reţea

Vezi analiză a graficului de execuţie.

Network Logic

Logică de reţea

Ansamblu de dependenţe al unei activităţi programate care constituie reţeaua de programare în timp a proiectului

Network Path

Drum în reţea

Ansamblu de dependenţe al unei activităţi programate care constituie reţeaua de programare în timp a proiectului

Networking

Networking

Stabilire de contacte și relații cu alte persoane din aceeași organizație sau din alte organizații

Node

Nod

Punct definitoriu al unei diagrame de reţea; punct de joncţiune al unora sau tuturor liniilor de dependenţă.

Nominal Group Technique

Tehnica grupului nominal

Tehnică utilizată pentru îmbunătățirea brainstorming-ului, constând dintr-un proces de votare pentru a clasifica ideile cele mai utile pentru sesiuni ulterioare de brainstorming sau pentru ierarhizare.

Non-conformance Work

Lucrări aferente neconformităţii

În cadrul costului calităţii, lucrări aferente neconformităţilor se efectuează pentru a înlătura consecințele erorilor și greşelilor apărute datorită faptului că activitățile nu s-au efectuat în mod corect din prima încercare. În sisteme eficiente de management ale calității, volumul lucrărilor de de neconformitate (nonconformitate) se apropie de zero