Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Lag

Perioadă de întârziere

Cantitatea de timp cu care o activitate succesoare este necesar să fie amânată faţă de o activitate predecedentă.

Late Finish Date (LF)

Cea mai târzie dată de finalizare (LF)

În metoda drumului critic, cel mai târziu moment posibil în timp în care porțiunile neterminate ale unei activități programate se pot termina, pe baza logicii diagramei de reţea a programului de execuţie a proiectului, a datei de finalizare a proiectului și a oricărei constrângeri a programului de execuție.

Late Start Date (LS)

Cea mai târzie dată de start (LS)

În metoda drumului critic, cel mai târziu moment posibil în timp în care porțiunile neterminate ale unei activități programate pot începe, pe baza logicii diagramei de reţea a programului de execuţie a proiectului, a datei de finalizare a proiectului, precum și a oricărei constrângeri a programului de execuție.

Lead

Devansare

Cantitatea de timp în care o activitate succesoare este necesar să fie devansată faţă de o activitate precedentă.

Lessons Learned

Lecţii învăţate

Cunoștințe dobândite în timpul unui proiect care arată cum au fost abordate evenimentele proiectului, sau cum ar trebui abordate în viitor cu scopul de a îmbunătăți performanța viitoare.

Lessons Learned Knowledge Base

Bază de cunoștințe din/cu lecții învățate

Stoc de informaţii istorice şi lecţii învăţate cu privire atât la rezultatele deciziilor puse în practică în proiectele anterioare, precum şi la performanţele proiectelor anterioare

Level of Effort (LOE)

Nivel de efort (LOE)

Activitate care nu produce produse finite definitive și se măsoară prin trecerea timpului. [NT Nivelul de efort este unul dintre cele trei tipuri de activități utilizate în managementul valorii dobândite (EVM) pentru a măsura performanţa de lucru].

Leveling

Nivelare

Vezi nivelarea resurselor.

Life Cycle

Ciclu de viaţă

Vezi ciclu de viaţă al proiectului.

Log

Jurnal

Document utilizat pentru înregistrarea şi descrierea sau explicitarea elementelor selectate ce au fost identificate în timpul execuţiei unui proces sau al unei activităţi. De obicei, termenul este utilizat împreună cu un modificator ca: problemă, cerinţă, caz, controlul calităţii, acţiune sau defect.

Logical Relationship

Legătură logică

Relaţie între două activităţi sau între o activitate şi un reper.