Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Idea/Mind Mapping

Tehnică de asociere a ideilor și conceptelor

Tehnică folosită pentru a consolida ideile obținute din mai multe sesiuni independente de brainstorming, pentru a evidenția concordanţele si diferențele în înțelegere și pentru a genera noi idei

Identify Risks

Identificarea riscurilor

Proces de identificare a riscurilor individuale precum și a surselor riscurilor generale împreună cu documentarea și descrierea lor.

Identify Stakeholders

Identificarea părţilor interesate

Proces de identificare a persoanelor, grupurilor de persoane sau a organizațiilor care pot afecta sau pot fi afectate de o decizie, activitate sau rezultat ale proiectului, precum și analiza și documentarea informațiilor relevante despre interesele, implicarea, interdependențele, influența si potenţialul impact al acestora asupra reușitei proiectului

Imposed Date

Dată impusă

Dată fixă impusă unei activități programate și/sau unui reper din programul de execuţie, putând lua forma ”start nu mai devreme de” și/sau ”finalizare nu mai târziu de” data.

Incentive Fee

Bonus de Performanță

Pachet de stimulente financiare legate de cost, timp sau performanța tehnică a unui vânzător

Incremental Life Cycle

Ciclu de viață incremental

Model de ciclu de viață pentru un proiect, în care conţinutul proiectului este stabilit devreme în proiect, dar estimările de timp și cost sunt modificate des, pe măsură ce crește gradul de înțelegere al proiectului de către echipa de proiect. Produsul se dezvoltă în mod iterativ, printr-o serie de cicluri repetate, fiecare dintre ele adăugând incremente de funcţionalitate produsului

Independent Estimates

Estimări Independente

Proces de utilizare a unei terțe părți pentru a obține și analiza informații care să ajute în predicțiile de cost, timp sau ale altui element.

Influence Diagram

Diagramă de influenţă

Reprezentare grafică a situațiilor, evidențiind influențele cauzale, succesiunea cronologică a evenimentelor, precum și alte legături între variabile și rezultate.

Information

Informații

Date organizate sau structurate, procesate pentru un scop specific pentru a le face înțelese, valabile și utile în contexte specifice.

Information Gathering Techniques

Tehnici de colectare a informațiilor

Procese repetabile folosite pentru a organiza şi asambla date din mai multe surse.

Information Management Systems

Sisteme pentru managementul informațiilor

Facilități, procese și proceduri folosite pentru a colecta, stoca și distribui informații între producătorii și consumatorii de informații în format fizic sau electronic.

Initiating Process Group

Grupul proceselor de iniţiere

Procese efectuate pentru a defini un nou proiect sau o nouă fază a unui proiect deja existent, în cursul cărora se obțin autorizațiile necesare pentru a demara proiectul sau faza de proiect.

Input

Intrare

Orice element intern sau extern al unui proiect, necesar pentru ca un proces să fie inițiat. Poate reprezenta o ieșire a unui proces anterior.

Inspection

Inspecție

Examinare a unui rezultat al unei lucrări pentru a determina dacă el este conform cu standardele documentate.

Inspection and Audit

Inspecție și Audit

Proces prin care se examinează (controlează) respectarea cerinţelor de calitate a lucrării executate sau a produsului obţinut, comparativ cu cele agreate inițial prin contract.

Interpersonal Skills

Competenţe Interpersonale

Abilități utilizate pentru a stabili și menține relații cu alte persoane.

Interrelationship Digraphs

Diagramă de relaţionare

Instrument de planificare folosită în managementul calității, prin care se figurează interdependețele, cu scopul de a oferi modalități creative de rezolvare a unor probleme, în cazul scenariilor de complexitate moderată cu relaţii logice întrepătrunse între componente.

Interviews

Interviuri

Abordare formală sau informală de a obține informații de la părțile interesate prin discuții directe.

Invitation for Bid (IFB)

Invitație la licitație

În general acest termen este echivalent cu cerere de propuneri. Totuși, în unele domenii, el poate avea o descriere sau o semnificație mai specifică.

Issue

Problemă

Condiție sau situație curentă care poate avea un impact asupra obiectivelor proiectului.

Issue Log

Jurnal de probleme

Document de proiect unde problemele sunt înregistrate și monitorizate.

Iterative Life Cycle

Ciclu de viață iterativ

Un ciclu de viață a proiectului în care produsul livrabil se maturizează printr-o serie de cicluri repetate. Produsul livrabil conține capabilități pentru a fi considerat complet la sfârșitul fiecărui ciclu. Fiecare ciclu repetat extinde alte capabilități ale produsului livrabil.