Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Hammock Activity

Activitate sumatoare/compusă /agregată

Vezi “activitate sumatoare”

Hard Logic

Logică obligatorie

Vezi “dependență obligatorie”

Histogram

Histogramă

Tip de diagramă cu bare ce arată o reprezentare grafică a datelor numerice.

Historical Information

Informaţii istorice

Documente și date din proiectele anterioare, incluzând dosarele proiectelor, înregistrări, corespondență, contractele finalizate și proiecte închise.

Human Resource Management Plan

Plan de Management al Resurselor Umane

Document - componentă a planului de management al proiectului ce descrie modul în care vor fi abordate şi structurate problemele relative la rolurile, responsabilitățile, relaţiile de raportare și încadrarea personalului în proiect