Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Gantt Chart

Diagramă Gantt

Reprezentare grafică sub formă de diagramă cu bare a informaţiilor programului de execuție al proiectului, în care activitățile sunt reprezentate pe axa verticală, datele calendaristice pe axa orizontală, iar duratele sunt reprezentate prin bare plasate orizontal în dreptul activității, în funcţie de datele de start și finalizare.

Grade

Clasă de calitate

Categorie sau rang folosit pentru a diferenția elemente care au funcționalitate similară, dar care nu îndeplinesc aceleaşi cerințe calitative.

Ground Rules

Reguli de bază / Conduită

Reguli si aşteptări care definesc normele de comportament acceptabile ale membrilor echipei de proiect.

Group Creativity Techniques

Tehnici creative de grup

Tehnici folosite pentru a genera idei într-un grup de părți interesate

Group Decision-Making Techniques

Tehnici de decizie în grup

Tehnici de evaluare a mai multor alternative, care vor fi folosite pentru a genera, clasifica şi prioritiza cerințele pentru proiect sau produs.

Guideline

Linie directoare/ Normă orientativă / Ghid metodologic

Recomandare sau sfat, formulat oficial, care indică normele, standardele sau procedurile ce trebuie urmate pentru a realiza un anumit lucru.