Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Facilitated Workshops

Atelier de Lucru Coordonat (de Facilitator)

Tehnică pentru obţinerea ideilor, care folosește sesiuni concentrate pe o anumită tematică, în care se reunesc părţi interesate importante, din diferite domenii sau zone, cu scopul de a defini cerințele de produs.

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Analiza defectelor şi efectelor

Procedură analitică prin care se analizează fiecare scenariu potențial de defectare al unei componente a unui produs, pentru a determina efectul acestuia asupra funcţiei şi fiabilităţii componentei în cadrul sistemului, în mod independent sau în combinaţie cu alte defecte. Procedura se poate referi şi la examinarea unui produs (la nivel de sistem sau la un nivel inferior) în scopul de a determina toate modurile în care se poate manifesta defectul. În plus, se reexaminează acțiunile planificate cu scopul de a reduce la minimum atât probabilitatea de apariţie a unui defect, cât și efectele acestuia cu scopul de minimizare a probabilității de defectare și pentru minimizarea efectelor unei defecțiuni.

Fallback Plan

Plan de rezervă /Plan B

Plan de rezervă ce include un set alternativ de acțiuni și activități care pot fi efectuate în cazul în care planul principal trebuie abandonat din cauza unor probleme, riscuri sau din alte motive

Fast Tracking

Paralelizare (a Activităților) / Tehnica suprapunerilor

Tehnică de comprimare a graficului de execuţie a proiectului. Activități dispuse succesiv se pot întrepătrunde sau pot fi executate în paralel, pe o anumită perioadă din timpul lor de desfășurare

Fee

Onorariu

Componentă de profit din compensațiile acordate unui vânzător; NT:Plata serviciilor prestate de un expert

Finish Date

Dată de Finalizare

Moment în timp asociat cu finalizarea unei activități planificate. De obicei, este însoţit de unul sau mai multe adjective: actual, planificat, estimat, timpuriu, târziu, ţintă, de referinţă sau curent/actual .

Finish- to-Start (FS)

Final-Start

Relație logică în care o activitate succesoare nu poate începe până când o altă activitate predecentă nu este finalizată.

Finish-to-Finish (FF)

Final-Final

Relație logică în care o activitate succesoare nu poate fi finalizată până când o altă activitate predecentă nu este finalizată.

Firm-Fixed-Price-Contract (FFP)

Contract cu Preț Fix Ferm (FFP)

Tip de contract cu preț fix, în care cumpăratorul plătește vânzătorului un preț fix (definit prin contract), indiferent de preţul de cost al vânzătorului.

Fishbone diagram

Diagramă os-de-pește

Vezi Diagrama cauză-efect

Fixed Formula Method

Metoda formulei de alocare fixe

Medodă de calcul a valorii dobândite, prin care se atribuie unui pachet de lucru, la începutul desfășurării lui, un procent fix din bugetul alocat, iar restul bugetului alocat se eliberează atunci cand pachetul este finalizat

Fixed Price Incentive Fee Contract (FPIF)

Contract cu Preț Fix și Bonus de Performanță (FPIF)

Tip de contract, în care cumpărătorul plăteşte o sumă fixă (stabilită prin contract), iar vânzătorul poate primi o sumă suplimentară, dacă anumite criterii de performanță sunt îndeplinite de către furnizor.

Fixed Price with Economic Price Adjustment Contract (FP- EPA)

Contract cu Preţ Fix şi Ajustare Economică a Prețului (FP-EPA)

Tip de contract cu preț fix dar care conține o prevedere specială ce permite ajustarea prețului final din contract în funcție de schimbarea unor condiții, cum sunt schimbări ale inflației sau creșterea/scăderea prețurilor pentru anumite mărfuri.

Fixed-Price-Contract

Contracte cu Preţ Fix

Contract prin care se stabilește suma plătită pentru un volum de muncă bine definit, indiferent de costurile sau eforturile necesare pentru îndeplinirea acestuia.

Float

Marjă

Numită si (slack). Vezi definițiile pentru marjă totală și marjă liberă

Flowchart

Diagramă de flux

Reprezentare sub formă de diagramă a intrărilor, a acţiunilor proceselor și a ieșirilor pentru unul sau mai multe procese dintr-un sistem.

Focus Groups

Grup tematic

Tehnică pentru obţinerea informațiilor, în care se reunesc împreună părți interesate precalificate ale proiectului și experți în domeniu, cu scopul de a-și însuși așteptările şi atitudinea lor față de produsele, serviciile sau rezultatele propuse.

Forecast

Prognoză /Previziune

Estimare sau predicție a condițiilor și evenimentelor din viitorul proiectului făcută pe baza informațiilor și cunoștințelor disponibile la momentul predicției.

Forward Pass

Parcurgere înainte / progresivă

Tehnică folosită în metoda de calcul a drumului critic pentru stabilirea datelor timpurii de începere și de finalizare pentru activităţile ce urmează, prin parcurgerea înainte în cadrul planului de proiect, de la momentul de început al proiectului sau de la un alt moment dat.

Free Float

Marjă liberă

Durată cu care o activitate din graficul de execuţie poate fi întârziată, fară a amâna cel mai devreme moment de start al oricărei alte activități următoare programate sau fără a încălca o constrângere de plan pe care proiectul o are.

Functional Manager

Manager Funcțional

Persoană cu autoritate de management asupra unei unităţi organizatorice din cadrul unei organizaţii funcţionale. Managerul oricărui grup care produce un produs sau oferă un serviciu. Uneori este numit şi manager de linie ("line manager").

Functional Organization

Organizație Funcțională

Structură organizațională ierarhică, în care fiecare angajat are un superior ierahic bine stabilit, iar personalul este grupat pe domenii de specializare și managerul de proiect are autoritate limitată în alocarea lucrărilor și utilizarea resurselor.

Funding Limit Reconciliation

Reconcilierea limitei de finanţare

Proces în care se compară cheltuielile planificate din fondurile unui proiect cu orice limite de finanțare angajate ale proiectului pentru a identifica diferenţele dintre limitele finanțării și cheltuielile planificate.