Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Early Finish Date (EF)

Cel mai devreme moment de finalizare

În relaţie cu metoda drumului critic, reprezintă cel mai devreme moment posibil în timp în care porțiuni neterminate ale unei activități programate pot fi finalizate pe baza logicii diagramei de reţea, a datelor informaţiilor, precum și a oricăror constrângeri ale programului de execuție.

Early Start Date (ES)

Cel mai devreme moment de început

În relaţie cu metoda drumului critic, reprezintă cel mai devreme moment în care o parte dintr-o activitate nefinalizată sau o activitate poate fi începută pe baza logicii diagramei de reţea, a datelor informaţiilor, precum și a oricăror constângeri ale programului de execuție.

Earned Value (EV)

Valoare dobândită (EV)

Măsură a valorii lucrărilor realizate, exprimată în raport cu bugetul aprobat pentru acel volum de activitate.

Earned Value Management

Managementul valorii dobândite

Metodologie care combină măsurătorile conţinutului, programului de execuţie și a resurselor proiectului, pentru a evalua performanța și progresul proiectului.

Effort

Efort

Număr de unități de de muncă necesare pentru a finaliza o activitate planificată sau o componentă WBS, exprimată de obicei în om*ore, om*zile sau om*săptămâni

Emotional Intelligence

Inteligență emoțională

Abilitate de identificare, evaluare şi control al emoțiilor proprii şi ale altor oameni, precum și al emoțiilor colective ale unor grupuri de oameni.

Enterprise Environmental Factors

Factori ai mediului organizațional

Condiţii care nu sunt sub controlul direct al echipei, dar care influențează, constrâng sau direcționează proiectul, programul sau portofoliul.

Estimate

Estimare

Evaluare cantitativă a volumelor probabile sau a rezultatului. De obicei, se referă la costurile proiectului, resurse, efort și durate, fiind precedat de un determinant (respectiv, preliminar, conceptual, de fezabilitate, ordin de mărime, definitiv). Ar trebui sa includă întotdeauna și un indicator al gradului de acuratețe (ex. ± X procente). Vezi: BUGET si COST

Estimate Activity Durations

Estimarea a duratelor activităților

Proces de estimare a numărului de perioade de lucru (ex. ore, zile) necesare pentru a finaliza activități individuale, cu resursele estimate

Estimate Activity Resources

Estimarea resurselor pe activitate

Proces de estimare a tipului și cantităților de materiale, resurse umane, echipamente sau materii prime necesare pentru a efectua fiecare activitate

Estimate at Completion (EAC)

Costul Estimat la Finalizare

Cost total așteptat ca fiind necesar pentru finalizarea întregului volum de lucrări, exprimat ca suma dintre costurile realizate până în prezent și costurile necesare pentru finalizare

Estimate Costs

Estimarea costurilor

Proces de elaborare a unei aproximări a resurselor monetare necesare pentru a finaliza activitățile proiectului

Estimate to Complete (ETC)

Cost Estimat pentru Finalizare (ETC)

Cost previzionat a fi necesar pentru finalizarea tuturor activităților rămase dintr-un proiect.

Execute

Execuție

Proces de dirijare, administrare, efectuare şi finalizare a lucrărilor proiectului, cu scopul de a crea produsele livrabile cerute, furnizând şi informații despre realizări.

Executing Process Group

Grupul Proceselor de Execuție

Grup de procese efectuate cu scopul de a finaliza activităţile definite în planul de management al proiectului, astfel încât obiectivele proiectului să fie îndeplinite.

Expected Monetary Value (EMV) Analysis

Analiza valorii monetare previzionate

Tehnică statistică, care calculează rezultatul mediu, în funcţie de scenarii viitoare care se pot materializa sau nu. Această tehnică este folosită adesea în cadrul analizei arborelui de decizie

Expert Judgment

Raționament expert

Raționament efectuat pe baza expertizei într-o anumită arie de cunoștințe, disciplină sau domeniu de activitate etc., adecvată activității de efectuat. O astfel de expertiză poate fi furnizată de orice persoană sau grup de persoane care posedă educație de specialitate, cunoștințe, aptitudini, experiență sau instruire adecvată.

External Dependency

Depenență Externă

Relație dintre activitățile proiectului şi activități externe acestuia.