Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Data

Date

Măsurători sau observații brute neprocesate, neorganizațe și discrete.

Data Date

Marca temporală a datelor inregistrate

Moment în timp când starea proiectului este înregistrată.

Data Gathering Techniques

Tehnici de obținere a datelor

Tehnici folosite pentru organizarea, estimarea și evaluarea datelor și informațiilor.

Data Representation Techniques

Tehnici de reprezentare a datelor

Reprezentare grafică sau alte metode utilizate pentru a reda date și informații

Decision Tree Analysis

Analiza arborelui decizional

Tehnică pe bază de diagramă şi de calcul pentru evaluarea implicațiilor unei serii de opțiuni multiple în prezența unei incertitudini.

Decomposition

Descompunere/ Detaliere

Tehnică folosită pentru divizarea și subdivizarea conținutului proiectului şi a livrabilelor sale în părți mai mici mai ușor de gestionat.

Defect

Defect

Imperfecțiune sau deficiență a componentei unui proiect care nu satisface cerinţele sau specificațiile și care trebuie înlocuită sau reparată.

Defect Repair

Repararea defectului

Activitate intenţionată de modificare a unui produs neconform sau a unei componente neconforme din produs.

Define Activities

Definirea activităților

Proces de identificare și documentare a acțiunilor specifice care trebuie executate pentru a produce produsele livrabile ale proiectului.

Define Scope

Definirea conținutului

Proces de producere a unei descrieri detaliate a proiectului sau produsului

Deliverable

Produs livrabil

Orice produs, rezultat unic şi verificabil sau capacitate de a efectua un serviciu necesar pentru finalizarea unui proces, fază sau proiect.

Delphi Technique

Tehnica Delphi

Tehnică de colectare a informației folosită ca mijloc de atingere a consensului experților asupra unui subiect. Experții participă în mod anonim. Un facilitator / mediator folosește un chestionar pentru a solicita idei despre aspectele/punctele importante ale proiectului legate de subiect. Răspunsurile sunt sumarizate şi apoi recirculate printre experți pentru comentarii ulterioare. Consensul poate fi atins după câteva runde ale acestui proces. Tehnica Delphi ajută la reducerea divergenţelor ireconciliabile și previne ca o singură persoană să aibă o influență nejustificată asupra rezultatului

Dependency

Dependență

Vezi legătură/dependență logică.

Dependency Determination

Determinarea Dependențelor

Tehnică folosită pentru identificarea tipului de dependență utilizată la crearea legăturilor logice dintre activitățile predecesoare și succesoare

Design of Experiments

Proiectarea experimentelor

Metodă statistică de identificare a factorilor care pot să influențeze o variabilă specifică ale unui produs sau proces aflat în dezvoltare sau în producție.

Determine Budget

Determinarea bugetului

Proces de agregare a costurilor estimate ale activităților individuale sau ale pachetelor de lucrări pentru stabilirea costului de referință autorizat.

Develop Project Charter

Elaborarea Cartei proiectului

Proces de elaborare a unui document care autorizează formal existența unui proiect și furnizează managerului de proiect autoritatea de a aplica resursele organizației în activitățile proiectului.

Develop Project Management Plan

Elaborarea Planului de management al proiectului

Proces de definire, pregătire și coordonare a tuturor componentelor planului și consolidarea lor într-un plan integrat de management al proiectului.

Develop Project Team

Dezvoltarea echipei de proiect

Proces de îmbunătățire a competențelor, interacțiunii dintre membrii echipei și a întregului eco-sistem al proiectului pentru îmbunătățirea performanței acestuia

Develop Schedule

Elaborarea programului de execuţie

Proces de analizare a secvențelor de activități, a duratelor, a cerințelor de resurse și a constrângerilor programului de execuție în scopul elaborării modelului programului de execuție pentru realizarea proiectului, monitorizarea și controlul acestuia.

Develop Team

Dezvoltarea echipei de proiect

Proces de îmbunătățire a competențelor, interacțiunii dintre membrii echipei și a întregului eco-sistem al proiectului pentru creșterea performanței. acestuia.

Diagramming Techniques

Tehnică de reprezentare grafică

Abordări/modalități de prezentare a informației folosind legături logice pentru facilitarea întelegerii

Dictatorship

Dictatură

Tehnică de impunere/luare a deciziilor de grup în care un individ ia/impune respectivele decizii în numele grupului

Direct and Manage Project Work

Dirijarea şi administrarea lucrărilor proiectului

Proces de conducere și efectuare a lucrărilor definite în planul de management al proiectului și, respectiv, de implementare a schimbărilor aprobate în scopul atingerii obiectivelor proiectului.

Discrete Effort

Efort cuantificabil

Activitate ce poate fi planificată, măsurată și care produce un anumit rezultat. NT: (Notă: Efortul cuantificabil este unul din cele trei tipuri de activităţi ale managementului valorii dobândite (EVM) folosită pentru a măsura progresul execuţiei)

Discretionary Dependency

Dependenţă preferată

Relație stabilită pe baza cunoașterii bunelor practici într-un domeniu particular sau într-un aspect al unui proiect în care se dorește o secvențiere specifică a activităților.

Document Analysis

Analiza documentaţiei

Tehnică folosită pentru obținerea de cerințe prin analiza documentatiei existente şi indentificarea de informaţii relevante pentru cerinţe

Documentation Reviews

Revizuiri ale documentaţiei

Proces de obținere și analizare a informațiilor din documentație în scopul determinării acurateței și a completitudinii acesteia.

Duration

Durată

Numărul total de perioade de lucru necesare pentru finalizarea unei activități sau a unei componente WBS, exprimată în ore, zile sau săptămâni. A se deosebi de efort.

Duration (DU or OUR)

Durată (DU sau DUR)

Numărul total de perioade/intervale de lucru (excluzând vacanțele sau alte perioade nelucrătoare) necesar pentru finalizarea unei activități planificate sau a unei componente WBS; exprimată în mod obișnuit/uzual în zile sau săptămâni lucrătoare. Uneori este pus în mod greșit semnul egal între durata și timpul scurs (i.e. numărul de zile calendaristice de la startul până la finalizarea activității). A se deosebi de Efort.