Glosar termeni project management

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Backlog

Jurnal/Registru al lucrărilor de executat

Listă cu cerințele produsului și cu livrabilele preconizate a fi finalizate, scrisă ca o narațiune, având cerințele prioritizate de către beneficiar pentru a gestiona și de a organiza activitatea proiectului.

Backward Pass

Parcurgere inapoi

Tehnică din cadrul metodei drumului critic utilizată pentru calcularea celor mai târzii date de start și de finalizare a activităților, parcurgând în sens opus programul de execuţie, cu plecare de la data de finalizare a acestuia.

Bar Chart

Grafic cu bare

Afișare grafică a informațiilor legate de programarea activităţilor. În programul cu bare tipic, activitățile sau componentele WBS programate sunt listate de sus în jos pe partea stângă a programului, datele calendaristice sunt reprezentate în partea de sus a programului și durata activităților este reprezentată prin bare orizontale plasate cu capetele în dreptul datelor corespondente de derulare. A se vedea graficul Gantt.

Baseline

Referinţă

Versiune aprobată a unui produs sau a lucrărilor ce poate fi modificată numai prin proceduri formale de control al schimbărilor și este folosită ca bază de comparație pentru rezultatele actuale.

Basis of Estimates

Surse pentru estimări

Documentație de suport ce subliniază detaliile utilizate în stabilirea estimărilor proiectului cum ar fi ipotezele, constrângerile, nivelul de detaliere, limitele de variație și nivelele de încredere.

Benchmarking

Analiza comparativă

Comparare a practicilor curente sau planificate, cum ar fi procese și operațiuni, cu cele ale organizațiilor comparabile, în scopul identificării celor mai bune practici, al generării de idei de îmbunătățire și furnizării unei baze pentru măsurarea performanței.

Benefits Management Plan

Plan de management al beneficiilor

Explicație documentată ce definește procesele de creare, maximizare și susținere a beneficiilor furnizate de un proiect sau program.

Bidder Conference

Conferinţă cu ofertanţii

Întâlnire cu potențialii ofertanţi înainte de prezentarea ofertelor sau propunerilor, pentru a asigura înțelegerea clară și comună a cerinţelor procurării de către toţi posibilii furnizori. Mai este cunoscută şi sub numele de sesiune cu contractanții, sesiune cu furnizorii sau sesiune de clarificare.

Bottom Up Estimating

Estimare "de jos în sus"

Metodă de estimare a duratei sau costului proiectului agregând estimările componentelor din nivelele inferioare ale WBS

Brainstorming

Brainstorming

Tehnică generală de culegere a datelor și de creativitate ce poate fi utilizată pentru a identifica riscuri, idei sau soluții la probleme, implicând un grup de membri ai echipei sau experți în domeniu.

Budget

Buget

Suma aprobată a costurilor estimate ale oricăror componente ale WBS sau ale oricăror activități ale proiectului.

Budget at Completion (BAC)

Buget Planificat pentru Finalizare

Suma bugetelor planificate aferente lucrărilor ce urmează a fi executate.

Buffer

Rezervă

Vezi Rezervă

Business Case

Document Justificativ (al Proiectului / al Investiției / al Cheltuielii)

Studiu economic de fezabilitate, documentat şi folosit pentru a determina validitatea beneficiilor componentei selectate incomplet definită dar utilizată ca bază pentru autorizarea activităţilor viitoare de management ale proiectului.

Business Value

Valoarea afacerii

Beneficiul net cuantificabil derivat din comportamentul economic. Beneficiul poate fi tangibil, intangibil sau ambele.

Buyer

Cumpărător

Achizitor al produselor, serviciilor sau rezultatelor