Cursuri

Project Management in Constructii - in Sala

Curs de PROJECT MANAGEMENT in CONSTRUCTII
CIVILE, INDUSTRIALE, INFRASTRUCTURA, INSTALATII

pana la ridicarea starii de urgenta
toate cursurile in sala sunt suspendate

 

Managementul de Proiect este domeniul cheie prin care astăzi, în întreaga lume, se desfășoară activitătile politice, economice, sociale și culturale.

 

    

     Cursul de Management de Proiect in Constructii asigura cunostintele de certificare pentru ocupatia Manager de Proiect (Cod COR 242101). Acest curs prezinta modalitatile de utilizare a principiilor, instrumentelor si tehnicilor de management de proiect, in companii si organizatii din Industria Constructiilor (Civile, Industriale, Agricole, Infrastructura, Instalatii ... etc.).

     Cursul de management de proiect in constructii a fost actualizat in anul 2021 pentru a raspunde si la unele cerinte impuse de Autoritatile Contractante pentru contractele de achizitii publice, inclusiv cele postate in Achizitii Publice - SICAP.
     Deoarece HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice (care a abrogat Hotararea nr. 28/2008 si Ordinul 863/2008) a adus unele schimbari importante, reflectate in Documentatiile de Atribuire si Fisa de Date a contractelor de achizitii publice din SEAP, acest curs a fost actualizat pentru a raspunde noului cadru legislativ.
     Cursul furnizeaza cunostintele necesare pentru a raspunde la cerintele impuse de legislata din Romania privind utilizarea instrumentelor si tehnicilor de management de proiect pentru achizitiile publice (Legea nr. 98/2016 - Achiziții Publice,  Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice), modificand criteriile de atribuire a contractelor dar si conditiile in care constructorul, beneficiarul, consultantul, proiectantul si furnizorii de materiale trebuie sa-si coreleze actiunile in favoarea proiectului, Legea nr. 99/2016 privind Contractele de Concesiune si Legea nr.100/2016. 

     Versiunea revizuita in 2021 a cursului de management de proiect in constructii include o gamă larga de îmbunătățiri proventite din noul Ghid de Management de ProiectPMBOK Ed.6-a / 2017 (elaborat de Project Management Institute – USA), din Standardele ISO 21500:2012 - Management de Proiect; ISO 21502:2020 - Management de Proiect; ISO 21504:2015 - Management de Portofoliu si de Program, Legea 98/2016 - Achizitii Publice (publicata in Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016) si Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Hotărârea nr. 395/2016.

Dacă ați fost provocat sa utilizati management de proiect (PM) sau ati cautat pe Internet informatii despre instrumente si tehnici de PM, ati constatat ca participarea la un curs de management de proiect poate fi costisitoare, dar mai costisitor este sa-l ignorati. Doar o singura cerinta privind o tehnica de management de proiect la care nu puteti raspunde (sau pe care nu o puteti aplica) ar putea costa mii de euro pentru fiecare angajat implicat în utilizarea acesteia sau pierderea unei licitatii (la care nu veti sti sa raspundeti unei cerinte din Documentatia de Atribuire, din Fisa de Date sau din Caietul de Sarcini).

     Actualizarile cursului includ tehnici pentru îmbunătățirea absorbției materialului de curs, prin utilizarea de tehnici pedagogice moderne,  informații de bază pentru participarea la licitatii publice precum și studii de caz prin care cursantii intra in contact direct atat cu probleme de management de proiect cat și cu experiența hands-on de management de proiect.

Cursul contine 10 module:

  • Project Integration Management - Managementul Integrarii proiectelor de Constructii
  • Project Scope Management - Managementul  ariei de cuprindere a Proiectelor de Constructii
  • Project Schedule Management – Managementul  Programului Proiectelor de Constructii
  • Project Cost Management - Managementul  Costurilor Proiectelor de Constructii
  • Project Quality Management – Managementul Calitatii Proiectelor de Constructii
  • Project Ressource Management – Managementul Resurselor Proiectelor de Constructii
  • Project Communications Management – Managementul Comunicarii in cadrul Proiectelor de Constructii
  • Project Risk  Management – Managementul Riscurilor Proiectelor de Constructii
  • Project Procurement Management – Managementul Achizitiilor in Proiectele de Constructii
  • Project Stakeholder Management - Managementul entitatilor implicate in Proiectele de Constructii

Europroiect Estate

Cursuri de MANAGEMENT DE PROIECT in CONSTRUCTII
CIVILE, INDUSTRIALE, INFRASTRUCTURA, INSTALATII

(continutul fiecarei arii de cunostinte este prezentat in TAB-urile de mai jos)

     Dupa absolvirea cursului (cele 10 module - cod EUR001-EUR010), toti cursantii primesc  Certificat de Absolvire iar in urma sustinerii examenului de Certificare Manager Proiect [necesita studii superioare finalizate - Diploma de Licenta ; sesiunea de examinare se organizeaza si se plateste separat de curs - cost 350 lei ],  absolventii primesc Certificat de Manager de Proiect recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei (ocupatia Manager de Proiect - Cod COR : 242101) însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată şi Supliment Europass, eliberat în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr.4469/ 12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr.2241/ 2004/CE din 2004, în care se vor înscrie compeţentele dobândite.

Cursul este Autorizat A.N.C. (Agentia Nationala pentru Calificari) iar ocupatia Manager de Project este recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, conform Catalogul  Ocupatiilor din Romania , Cod COR 242101.

Cursurile de Project Management in Constructii organizate de
EUROPROIECT ESTATE sunt autorizate
A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari) - cod COR 242101
si se  finalizeaza cu Certificat de  MANAGER DE PROIECT.

La absolvire,  dupa sustinerea examenului final
se elibereaza  Certificatului de Absolvire pentru ocupatia de
Manager de Proiect

Pentru inscrieri , descarcati si completati CHIAR ACUM:

IMPORTANT : Pentru a putea fi completat, fisierul Word trebuie descarcat si salvat local pe computerul Dvs.

IMPORTANT : Legea  571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal  cu normele metodologice de aplicare, Costul Cursurilor Autorizate A.N.C. se poate deduce integral din impozitul pe venit !

ART. 21 Cheltuieli
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.   
(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:
h) cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;!

Certificatul de Manager de Proiect eliberat dupa absolvirea cursului este recunoscut international in toate tarile care fac parte din Uniunea Europeana, conform conventiei de la Haga.
Diplomele impreuna cu Certificatele de Competenta obtinute in urma acestui curs sunt documente care se opereaza in Cartea de Munca (REVISAL) si va ofera posibilitatea angajarii si salarizarii corespunzatoare acestei calificari.