Cursuri

Project Management in Constructii - in Sala

curs manager de proiect

Curs de PROJECT MANAGEMENT in CONSTRUCTII
CIVILE, INDUSTRIALE, INFRASTRUCTURA, INSTALATII
si INSTALATII TEHNOLOGICE

in aceasta perioada toate cursurile in sala sunt suspendate.

 

Managementul de Proiect este domeniul cheie prin care astăzi, în întreaga lume, se desfășoară activitătile politice, economice, sociale și culturale.

         Cursul de Management de Proiect in Constructii asigura cunostintele de certificare pentru ocupatia Manager de Proiect (Cod COR 242101). Acest curs prezinta modalitatile de utilizare a principiilor, instrumentelor si tehnicilor de management de proiect, in companii si organizatii din Industria Constructiilor (Civile, Industriale, Agricole, Infrastructura, Instalatii ... etc.).

     Provocarile de pe piata actuala a constructiilor (criza fortei de munca in forma continuata, escaladarea fara precedent a preturilor materialelor de constructii, cresterea preturilor la energie, criza generata de situatia geopolitica - razboiul din Ucraina) necesita abordari specifice, instrumente si tehnici de management de proiect, furnizate in cadrul acestui curs.

     Cursul de management de proiect in constructii a fost actualizat in anul 2021 pentru a raspunde si la unele cerinte impuse de Autoritatile Contractante pentru contractele de achizitii publice, inclusiv cele postate in Achizitii Publice - SICAP.
     Deoarece HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice (care a abrogat Hotararea nr. 28/2008 si Ordinul 863/2008) a adus unele schimbari importante, reflectate in Documentatiile de Atribuire si Fisa de Date a contractelor de achizitii publice din SEAP, acest curs a fost actualizat pentru a raspunde noului cadru legislativ.
     Cursul furnizeaza cunostintele necesare pentru a raspunde la cerintele impuse de legislata din Romania privind utilizarea instrumentelor si tehnicilor de management de proiect pentru achizitiile publice (Legea nr. 98/2016 - Achiziții Publice,  Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice), modificand criteriile de atribuire a contractelor dar si conditiile in care constructorul, beneficiarul, consultantul, proiectantul si furnizorii de materiale trebuie sa-si coreleze actiunile in favoarea proiectului, Legea nr. 99/2016 privind Contractele de Concesiune si Legea nr.100/2016. 

     Versiunea revizuita in 2021 a cursului de management de proiect in constructii include o gamă larga de îmbunătățiri proventite din noul Ghid de Management de ProiectPMBOK Ed.6-a / 2017 (elaborat de Project Management Institute – USA), din Standardele ISO 21500:2012 - Management de Proiect; ISO 21502:2020 - Management de Proiect; ISO 21504:2015 - Management de Portofoliu si de Program, Legea 98/2016 - Achizitii Publice (publicata in Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016) si Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Hotărârea nr. 395/2016.

Dacă ați fost provocat sa utilizati management de proiect (PM) sau ati cautat pe Internet informatii despre instrumente si tehnici de PM, ati constatat ca participarea la un curs de management de proiect poate fi costisitoare, dar mai costisitor este sa-l ignorati. Doar o singura cerinta privind o tehnica de management de proiect la care nu puteti raspunde (sau pe care nu o puteti aplica) ar putea costa mii de euro pentru fiecare angajat implicat în utilizarea acesteia sau pierderea unei licitatii (la care nu veti sti sa raspundeti unei cerinte din Documentatia de Atribuire, din Fisa de Date sau din Caietul de Sarcini).

     Actualizarile cursului includ tehnici pentru îmbunătățirea absorbției materialului de curs, prin utilizarea de tehnici pedagogice moderne,  informații de bază pentru participarea la licitatii publice precum și studii de caz prin care cursantii intra in contact direct atat cu probleme de management de proiect cat și cu experiența hands-on de management de proiect.

Cursul contine 10 module:

 • Project Integration Management - Managementul Integrarii proiectelor de Constructii
 • Project Scope Management - Managementul  ariei de cuprindere a Proiectelor de Constructii
 • Project Schedule Management – Managementul  Programului Proiectelor de Constructii
 • Project Cost Management - Managementul  Costurilor Proiectelor de Constructii
 • Project Quality Management – Managementul Calitatii Proiectelor de Constructii
 • Project Ressource Management – Managementul Resurselor Proiectelor de Constructii
 • Project Communications Management – Managementul Comunicarii in cadrul Proiectelor de Constructii
 • Project Risk  Management – Managementul Riscurilor Proiectelor de Constructii
 • Project Procurement Management – Managementul Achizitiilor in Proiectele de Constructii
 • Project Stakeholder Management - Managementul entitatilor implicate in Proiectele de Constructii

Europroiect Estate

     Dupa absolvirea cursului (cele 10 module - cod EUR001-EUR010), toti cursantii primesc  Certificat de Absolvire iar in urma sustinerii examenului de Certificare Manager Proiect [necesita studii superioare finalizate - Diploma de Licenta ; sesiunea de examinare se organizeaza si se plateste separat de curs - cost 350 lei ],  absolventii primesc Certificat de Manager de Proiect recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei (ocupatia Manager de Proiect - Cod COR : 242101) însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată şi Supliment Europass, eliberat în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr.4469/ 12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr.2241/ 2004/CE din 2004, în care se vor înscrie compeţentele dobândite.

Cursul este Autorizat de Ministreul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii iar ocupatia Manager de Project este recunoscuta de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii , conform Catalogul  Ocupatiilor din Romania , Cod COR 242101.

Cursurile de Project Management in Constructii organizate de
EUROPROIECT ESTATE sunt autorizate
A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari) - cod COR 242101
si se  finalizeaza cu Certificat de  MANAGER DE PROIECT.

La absolvire,  dupa sustinerea examenului final
se elibereaza  Certificatului de Absolvire pentru ocupatia de
Manager de Proiect

Pentru inscrieri , descarcati si completati CHIAR ACUM:

IMPORTANT : Pentru a putea fi completat, fisierul Word trebuie descarcat si salvat local pe computerul Dvs.

IMPORTANT : Legea  571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal  cu normele metodologice de aplicare, Costul Cursurilor Autorizate se poate deduce integral din impozitul pe venit !

ART. 21 Cheltuieli
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.   
(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:
h) cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;!

Certificatul de Manager de Proiect eliberat dupa absolvirea cursului este recunoscut international in toate tarile care fac parte din Uniunea Europeana, conform conventiei de la Haga.
Diplomele impreuna cu Certificatele de Competenta obtinute in urma acestui curs sunt documente care se opereaza in Cartea de Munca (REVISAL) si va ofera posibilitatea angajarii si salarizarii corespunzatoare acestei calificari.

Cursuri de MANAGEMENT DE PROIECT in CONSTRUCTII
CIVILE, INDUSTRIALE, INFRASTRUCTURA, INSTALATII

(continutul fiecarei arii de cunostinte este prezentat in TAB-urile de mai jos)

BASIC PROJECT MANAGEMENT in CONSTRUCTII
CIVILE, INDUSTRIALE, INFRASTRUCTURA, INSTALATII

     Constatam fara a fi surprinsi, ca zilnic ne ocupam cu realizarea unor obiective, care fac parte din proiecte mai mici sau mai mari, despre care stim mai mult sau mai putin si cu atat mai putin stim in ce faza a proiectului respectiv ne aflam, si care trebuie sa fie cea mai buna reactie a noastra in acel context.
     Fara a da aici o definitie a  ceea ce inseamna un proiect (rezervand aceasta placere celor care vor participa la acest curs) trebuie sa definim faptul ca un proiect (daca reducem problema numai la sectorul  Constructii) nu reprezinta partea desenata sau partea scrisa  a ceea ce  se va numi mai tarziu "o constructie sau o cladire". Un proiect este o institutie temporara formata pentru realizarea unui produs, serviciu sau rezultat, continand totalitatea activitatilor care concura realizarea produsului final, incluzand initierea, planificarea, executia,  monitorizarea si controlul si pana la inchidere.
     Managementul de Proiect (ca disciplina distincta) da un raspuns foarte clar si coerent la problemele expuse mai sus, alaturi de altele cu care se confrunta un proiect cum ar fi : Gradul de expunere la RISC, alocarea optima a  resurselor (umane, materiale si financiare … etc.), comunicarea intre toti participantii la proiect, calitatea produsului final  … etc. si de aceea dezvoltarea pe proiecte a fost adoptata de multe tari ca model de dezvoltare.
Managementul de Proiect este domeniul cheie prin care astazi, in intreaga lume, se desfasoara activitatile politice, economice, sociale si culturale.
     Cei care au pasit deja pe drumul cunoasterii disciplinei Project Management reusesc sa se “pozitioneze” mai usor in acest nou sistem gigantic din care facem parte, avand viziuni clare privind modul cum se poate incadra un business intr-un sistem si care poate fi perspectiva acestuia functie de proiectele pe care le realizeaza.

    De ce avem nevoie de Project Management ?
Este o intrebare  al carui raspuns il  cunosc deja  o multutudine de  specialisti, fie ca  sunt ingineri, economisti,  cercetatori ...  sau politicieni.

      Cursul PROJECT MANAGEMENT in CONSTRUCTII este axat pe pregatirea personalului care desfasoara proiecte de constructii, (Top Management,  Executiv Management sau Project Management sau nivel Operational) indiferent ca se afla in postura de client, beneficiar, antreprenor general sau subcontractor, pentru a intelege mai bine mecanismele care asigura succesul unui proiect, moduri de abordare, tehnici specifice si "instrumente" pe care poate sa le utilizeze.

     Cursul INTRODUCERE in PROJECT MANAGEMENT in CONSTRUCTII  contine urmatoarele  capitole  :

 • Ce este un Proiect
 • Terminologia utilizata in Project Management
 • Project Management in Constructii
 • Definirea si Caracteristicile unui Proiect
 • Fezabilitatea Tehnica si Financiara a proiectului
 • Tripla constringere Timp-Cost-Calitate
 • Tipuri de Proiecte de Constructii
 • Participantii la proiect (Stakeholders)
 • Analiza Stakeholderilor
 • Project manager : Cine si De Ce ?
 • Project Manager  :  Roluri si Responsabilitati
 • Project Management - Arii de Cunostinte
 • Factorii de succes ai unui proiect
 • Structuri Organizationale
 • Ciclul  de Viata al Proiectelor de Constructii
 • Grupurile de procese din cadrul unui proiect
 • Consideratii in cadrul  Ciclului de Viata a Proiectului
 • Planificarea strategica si selectia proiectelor
 • Managementul  Cerintelor proiectului
 • Project Charter - documentul de baza al Proiectului
 • Metodologii de Project Management
 • Controlul Integrat al Schimbarilor in cadrul proiectului
 • Managementul  Configuratiei
 • Planul de Management al  Proiectului
 • Roluri si Responsabilitati - Echipa de Management a Proiectului
 • Matricea Responsabilitatilor

PROJECT INTEGRATION MANAGEMENT 

     Managementul Integrarii Proiectului de include procesele și activitățile pentru a identifica, defini, combina, unifica și coordona  diversele procese și activități de management ale proiectului din cadrul grupurilor de procese de management de proiect. În contextul managementului de proiect, integrarea include caracteristicile de unificare, consolidare, comunicare și interrelaționare. Aceste acțiuni ar trebui să se aplice de la începutul proiectului, pana la finalizarea acestuia.
    Managementul Integrarii Proiectului este o responsabilitate specifica managerului de proiect si nu poate fi delegată sau transferata. Legăturile dintre procesele din cadrul grupurilor de procese de management de proiect sunt adesea iterative și apoi actualizează planul de management al proiectului în cazul în care apar schimbari, pe măsură ce proiectul avansează.

Managementul Integrarii Proiectului cuprinde:
•    Asigurarea că livrabilele respecta datele produsului, serviciului sau rezultatului
•    Ciclul de viață al proiectului și Planul de management a beneficiilor sunt aliniate;
•    Asigura un plan de management de proiect pentru atingerea obiectivelor proiectului;
•    Asigura crearea și utilizarea cunoștințelor adecvate pentru și din proiect ;
•    Managementul performanței și schimbărilor activităților din planul de management de proiect;
•    Măsurarea și monitorizarea progresului proiectului și luarea de măsuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului;
•    Colectarea datelor privind rezultatele obținute, analiza acestora pentru a obține informații și comunicarea acestor informații către părțile interesate relevante; și
•    Finalizarea tuturor lucrărilor proiectului și închiderea în mod oficial a fiecarei faze, a contractului si a proiectul în ansamblu.

Cursul  MANAGEMENTUL INTEGRARII PROIECTELOR de CONSTRUCTII  contine urmatoarele  capitole  :

 • Elaborarea Cartei Proiectului (Project Charter)
 • Dezvoltarea Planului de Management a Proiectului
 • Conducerea și Managementul lucrarilor proiectului
 • Monitorizarea și Controlul Lucrarilor Proiectului
 • Efectuarea Controlului Integrat al Schimbărilor
 • Închiderea Proiectului sau a Fazei

PROJECT SCOPE MANAGEMENT

     Aria de cuprindere a proiectului (sau Domeniul de Aplicare al Proiectului)  (Project Scope) se referă la lucrarile ce trebuie executate pentru a livra un produs sau un serviciu, cu caracteristicile funcţiile şi constrângerile specificate. Termenul "aria de cuprindere" sau “domeniul de aplicare” (scope) este utilizat în contextul proiectului, ca si termenul de tehnologie. Managementul conţinutului proiectului cuprinde procesele necesare proiectului pentru a conţine toate lucrările solicitate şi numai lucrările solicitate, pentru finalizarea reuşită a acestuia. Managementul conţinutului proiectului se referă, în primul rând, la definirea şi controlul elementelor care fac sau nu parte din proiect.
     Managementul domeniului de aplicare al proiectului include procesele necesare pentru a se asigura că proiectul include toate lucrările necesare și numai lucrările necesare, pentru a finaliza cu succes proiectul.
     Procesele de management al domeniului de aplicare a proiectului sunt prezentate ca procese discrete cu interfețe definite, în timp ce în practică, acestea se suprapun și interacționează în diferite moduri. Finalizarea domeniului de aplicare a proiectului [Project Scope] se măsoară în raport cu planul de management de proiect.
     De exemplu, daca presupunem ca dorim sa construim o cladire noua, fara “scope” nici voi si nici lucratorii nu vor sti ce fel de cladire doriti sa construiti , unde , cand … s.a.m.d. . Un produs de succes se materializeaza ca rezultatul unui “scope” clar definit.
    Ganditi-va ca acest “scope” (= continut) ar fi o cutie care ar contine toate elementele de care aveti nevoie pentru a livra un anumit produs (cerinte , reguli , proceduri , unelte , procese , planificarea in timp , cunostinte , resurse , materii prime … etc.). Daca un element important nu este in aceasta cutie , cu siguranta ca produsul final va avea de suferit.
     Project Scope este oficial acceptat de toti stakeholderii si schimbat numai in baza unui consens general v. Managementul Schimbarilor).

    Descrierea Produsului sau specificatiile, caracterizeaza produsul sau serviciul dorit. Fiecare proiect are un produs final (ex. o casa , un bloc , o sosea … etc.) si un numar de livrabile intermediare (ex. Sapatura , Fundatii , Structura “la rosu” , Zidarii , Finisaje , Instalatii… etc) . Bineinteles ca produsul final nu poate fi finalizat fara a finaliza toate livrabilele intermediare.
     Descrierea produsului trebuie detaliata cit de mult posibil  pentru a ne asigura ca produsul final corespunde cu cerintele si asteptarile clientului si pentru a evita printre altele depasirea bugetului sau depasirea termenului de finalizare.

     Cursul PROJECT SCOPE MANAGEMENT este proiectat pentru pregatirea personalului care desfasoara proiecte de constructii, (Top Management,  Executiv Management sau Project Management) indiferent ca se afla in postura de client, beneficiar, antreprenor general sau subcontractor, sa inteleaga mai bine mecanismele care stau in calea  "livrabilelor" unui proiect inainte ca acestea sa asigure satisfactie clientilor (atingerea obiectivelor asa cum au definit-o clientii).

Cursul PROJECT SCOPE MANAGEMENT
contine urmatoarele  capitole  :

•    Ce este "SCOPE"" Management (Continutul Proiectului)
•    Colectarea si documentarea Cerintelor proiectului
•    Livrabilele proiectului
•    Caracteristici, Factori Determinanti, Specificatii si Cerinte
•    Planul de Management al Cerintelor proiectului
•    Raporturile intre Cerinte, Specificatii si Executie
•    Planificarea Scope (Aria de cuprindere a proiectului)
•    Componentele Planului Proiectului
•    Definirea "Scope” pentru proiect
•    "Project Scope" si "Product Scope" - ce reprezinta
•    Scope Statement - descrierea continutului proiectului
•    Definirea continutului Proiectului
•    Analiza Cost-Beneficiu
•    Selectia proiectelor (nivelul de calitate, cost, timp)
•    Kick of Meeting / Launch of Meeting - ce reprezinta si ce contine
•    Tehnica WBS - Work Breakdown Structure
•    Structuri WBS , Metode de subdivizare, codare si nivel de detaliere
•    Crearea WBS (niveluri, coduri, caracteristici)
•    Formarea "Centrelor de Cost" - WBS & OBS
•    Definire Pachete de Lucru - WP (Work Package) si SOW (Statement of Work)
•    Dictionarul WBS
•    WBS si mediul proiectului
•    Referinta continutului proiectului - Scope Baseline
•    Verificarea Continutului Ariei de Cuprindere a Proiectului (“Scope”)
•    Controlul "Scope" - Sistemul de Control al Schimbarilor in Scope
•    Procesele de Control a Schimbarilor
•    Managementul schimbarilor - Managementul Configuratiei

PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

     Managementul programului de execuție a proiectului cuprinde procesele necesare pentru a gestiona finalizarea la timp a proiectului. Programarea proiectului furnizeaza un plan detaliat care reprezintă CAND si CUM proiectul va livra produsele, serviciile și rezultatele definite în domeniul de aplicare a proiectului și servește ca instrument de comunicare, gestionare a așteptărilor părților interesate, precum și ca bază pentru raportarea performanței.
     Prin programarea activităţilor componente ale proiectului de construcţii se urmăreşte să se realizeze o eşalonare cât mai economică a executării acestora. Aceasta se concretizează într-un program (calendaristic şi/sau reţea) inclus în proiectul de organizare de şantier. În funcţie de complexitatea lucrărilor programate, se pot folosi metode clasice sau moderne.
      Atunci când este posibil, programul detaliat al proiectului ar trebui să rămână flexibil pe tot parcursul proiectului pentru a fi ajustat cu cunoștințele dobândite, crescand înțelegerea riscului și activităților cu valoare adăugată.
     Elaborarea graficului de execuţie al proiectului utilizează rezultatele din procesele de definire a activităţilor, secvențiere a activităţilor și de estimare a duratelor pentru activităţi în asociere cu instrumentele de planificare. Graficul de execuţie finalizat și aprobat constituie versiunea de referință pentru timp a proiectului ( Time Baseline ).

Cursul MANAGEMENTUL  PROGRAMULUI PROIECTULUI contine urmatoarele capitole:

•    Planificarea Managementului Programului Proiectului
•    Definirea Activitatilor (din PAL) si Secventierea
•    Estimarea duratelor pt. activitati
•    Niveluri ierarhice in cadrul unui proiect
•    Relatii de dependenta intre activitati
•    Dependente obligatorii / dependente discretionare
•    Dependente interne / externe
•    Momentele de referinta (milestone & kill-point)
•    Secventierea Activitatilor
•    Diagramele de Retea ale Proiectului
     o    Retele cu Activitati pe Sageti [A-O-A]
     o    Retele cu Activitati in Noduri [A-O-N]
     o    Metoda  P.E.R.T.
•    Durata Proiectului
•    Drumul  Critic
•    Marjele Libere si Marjele Totale de timp
•    Programarea proiectului
•    Elaborarea programului Graficului de Executie
•    Diagrama / Graficul Gantt

•    Diagrama de repere ( Milestone Chart )
•    Metoda Drumului Critic (CPM - Critical Path Method)
•    Analiza CPM-Cost ( Relatiile de tip Timp-Cost)
•    Analiza curbelor Timp-Cost  (Timpul Normat si Timpul de Urgenta)
•    Panta Costului - Ce este ? Cum se calculeaza
•    Tehnici de optimizare a duratei proiectului
     o    Fast Tracking
     o    Crashing
•    Controlul  planificarii calendaristice a activitatilor
•    Monitorizarea progresului
•    Analiza consecintei deviatiilor / intarzierilor si decalajelor in timp ale proiectului

PROJECT COST MANAGEMENT

      Managementul costurilor proiectului include procesele implicate în planificarea, estimarea, bugetarea, finanţarea, managementul şi controlul costurilor astfel încât proiectul să fie finalizat respectând bugetul aprobat.
     Managementul costurilor cuprinde atat controlul cheltuielilor, cat si cel al veniturilor. De asemenea, managementul implica analiza modului in care sumele de bani primite sau cheltuite se inscriu in buget, dar si momentul acordat fiecarei tranzactii.
     Sistemele de contabilitate nu sunt adecvate pentru monitorizarea costurilor unui proiect de constructii deoarece exista conflicte intre clasificarile de costuri utilizate in proiecte si practica curenta. Deoarece in fiecare companie managementul costurilor exista intr-o anumita forma sub controlul departamentului financiar problema Project Managerilor este ca aceasta forma este mai putin sau mai mult legata cu functionarea sistemului de management al proiectului si asta deoarece datele privitoare la costuri nu sunt integrate cu anumite alte date ale proiectului. De aceea , exista foarte multe intrebari manageriale legate de cost care raman fara raspuns.
De exemplu , costurile de materiale si manopera nu sunt de regula inregistrate in asa fel incat sa se permita identificarea lor precisa, asa cum este in cazul rapoartelor de progres din cadrul unui proiect.  Foarte rar se intimpla sa avem inregistrari contabile ale lucrarilor deja realizate asociate cu costurile presupuse de realizarea lor. De aceea , uneori , unii manageri spun ca nu stiu exact ce anume s-a realizat ca urmare a cheltuirii unor sume de bani, nemaivorbind aici de decalajul intre cat s-a cheltuit fata de cat s-a prognozat , corelat cu cat s-a realizat faptic fata de prognozat. In situatia reala, atunci cand se deruleaza mai multe proiecte simultan, aflate in diferite faze ale ciclului lor de viata, problemele par a fi mult mai complicate.

Cum am putea sa raspundem la intrebari ca cele de mai jos :
•    Cat de multi bani vrem sa cheltuim ?
•    Cat de mult am cheltuit ? Este bine sau rau ?
•    Cati bani vom cheltui pana la sfarsitul proiectului? Este bine sau rau?
•    Daca am necazuri legate de costuri, ce trebuie sa fac pentru a aduce situatia pe drumul bun?
•    Cum sunt distribuite costurile ?
•    Cum pot sa controlez costurile ?

Managementul Costurilor poate sa raspunda la toate aceste intrebari deoarece Managementul costurilor proiectului este în primul rând preocupat de costul resurselor necesare pentru realizarea activităților proiectului.  

Cursul MANAGEMENTUL  COSTURILOR PROIECTULUI contine urmatoarele capitole :

•    Planificarea Managementului Costurilor Proiectului
•    Costul
•    Componentele Costului
•    Estimarea Costurilor / tipuri de estimari pentru costuri
•    Instrumente si Tehnici de estimare a costurilor proiectului
•    Acuratetea estimarii costurilor
•    Consideratii asupra estimarii costurilor
•    Norma standard de productivitate a fortei de munca
•    Norma standard de productivitate a echipamentelor
•    Pretul standard al materialelor
•    Costul Standard pentru un Pachet de Lucru ( WP Work Package)
•    Metodologia de stabilire a costurilor proiectului
•    Costurile directe, costurile indirecte
•    Costurile Fixe , Costurile Variabile
•    Alocarea Costurilor
•    Bugetarea Costurilor
•    Curbele “S”
•    Monitorizarea si Controlul Costurilor
•    Metoda Valorii Dobindite ( Earned Value Management - EVMS)
•    Tehnici de masurare a Valorii Dobindite
•    Tehnici de analiza si prognoza a costurilor proiectului
•    Variatiile proiectului si Indicii de Performanta
•    Planificarea resurselor financiare ale proiectului
•    Proiecte cu cost fix / proiecte cu resurse limitate / proiecte cu durata limitata
•    Crearea unui sistem de schimbare a costurilor
•    Masurarea performantei proiectului
•    Tehnici de masurare
•    Managementul financiar si contabilitatea proiectului

PROJECT QUALITY MANAGEMENT

     Managementul Calităţii Proiectului include procesele şi activităţile care determină politicile, obiectivele şi responsabilităţile organizaţiei referitoare la calitate astfel încât proiectul să răspundă necesităţilor pentru care a fost iniţiat, asigurand faptul că proiectul va satisface necesităţile pentru care a fost întreprins.
     Managementul calităţii proiectului include atât procesul (managementul proiectului) cât şi produsul (obiectivul de construcţii), deoarece eşecul în realizarea cerinţelor de performanţă în ambele domenii poate avea consecinţe negative pentru toţi stakeholderii.

     Calitatea este ansamblul caracteristicilor unei entităţi (produs sau serviciu) referitoare la măsura în care aceasta este capabilă să satisfacă nevoile explicite şi implicite ale beneficiarului.
    Una dintre problemele esenţiale ale managementului proiectelor este tocmai transformarea nevoilor implicite ale beneficiarilor / clientilor în nevoi explicite cât mai devreme pe parcursul realizării proiectului (încă din faza de concepţie).  Prin satisfacerea nevoilor beneficiarului se înţelege realizarea acestora conform aşteptărilor (specificaţiilor) – şi chiar depăşirea acestora – rezultatul proiectului trebuie să satisfacă nevoile reale ale clientului.

    Managementul Calităţii Proiectului constă din următoarele trei procese, care se intercondiţionează şi se suprapun:

 1. Planificarea calităţii – proces de identificare a cerințelor și/sau standardelor de calitate pentru proiect și produs și documentarea modului în care proiectul va demonstra conformitatea cu cerințele și/sau standardele de calitate.
 2. Managementul calităţii – proces de traducere a planului de management al calității în activități executabile ale calității, care încorporează politicile de calitate ale organizației.
 3. Controlul calităţii – proces de monitorizare și înregistrare a rezultatelor executării activităților de management al calității pentru a evalua performanța și a asigura că rezultatele proiectului sunt complete, corecte și corespund așteptărilor clienților.
     
     Toate abaterile de la calitatea propusă pentru un proiect pot conduce la anumite costuri suplimentare, mai mici sau mai mari, în funcţie de etapa în care ele se elimină.

     Planul de Management al Calităţii descrie modul în care echipa de proiect va operaţionaliza politica sa în domeniul calităţii, obiectivele, structurile, responsabilităţile, procedurile, procesele şi resursele necesare pentru implementarea managementului calităţii (controlul calităţii, asigurarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii). Acest plan se poate concretiza în următoarele documente: manualul calităţii, procedurile de asigurare a calităţii şi planul de control al calităţii, verificări şi încercări.

     Cursul MANAGEMENTUL CALITATII SI SIGURANTEI in CONSTRUCTII este creat pentru pregatirea personalului care este implicat in proiecte de constructii, (Top Management,  Executiv Management , Project Management sau Operational) indiferent ca se afla in postura de client, beneficiar, antreprenor general sau subcontractor, sa inteleaga mai bine mecanismele care asigura succesul proiectelor prin asigurarea calitatii si sigurantei.

Cursul MANAGEMENTUL CALITATII  PROIECTULUI contine urmatoarele  capitole  :

 • Definirea calitatii
 • Planificarea managementului calitatii proiectului
 • Ciclul calitatii in constructii
 • Costurile calitatii
 • Optimizarea calitatii functie de costul global
 • Clasificarea costurilor calitatii
 • Sistemul calitatii in constructii
 • Calitatea standard
 • Asigurarea calitatii
 • Managementul Calitatii
 • Manualul calitatii, Proceduri Tehnice, Instructiuni de lucru
 • Instrumente si Tehnici in managementul calitatii
  • Tabelele cu date
  • Diagrame Ishikawa
  • Diagrame Pareto
  • Diagramele prin puncte (Skatter Diagram)
  • Analiza Tendintelor (Trend Analysis)
  • Listele de Verificare (Check Lists)
  • Schemele de Control (Control Charts)
 • Controlul Calitatii
 •  Auditarea Calitatii (Quality Auditing)
 • Managementul Calitatii Totale - TQM - Total Quality Management

PROJECT RESSOURCE MANAGEMENT

        Realizarea cu succes a unui proiect de construcţii, cu maximum de eficienţă, necesită planificarea, asigurarea, alocarea şi urmărirea consumului resurselor disponibile. Organizarea eficienta a proiectului trebuie sa urmareasca cu vigoare utilizarea eficienta a muncii, materialelor si echipamentelor iar imbunatatirea productivitatii muncii trebuie sa fie o grija continua si majora a tuturor celor implicati in controlul  costurilor  proiectului.
      Cresterea productivitatii  muncii trebuie programata inca din faza de planificare si programare a lucrarilor , materialelor si echipamentelor.
      Obiectivul de bază al managementului resurselor proiectului este de a aproviziona şi a susţine activitatea de pe şantier astfel încât obiectivele privind programul de execuţie să poată fi atinse iar costurile să se poată încadra în bugetul prevăzut. Realizarea cu succes a unui proiect de construcţii, cu maximum de eficienţă, necesită planificarea, asigurarea, alocarea şi urmărirea consumului resurselor disponibile.
      Managementul resurselor proiectului include procesele de identificare, procurare și management al resurselor necesare pentru finalizarea cu succes a proiectului. Aceste procese ajută la asigurarea faptului că resursele potrivite vor fi disponibile managerului de proiect și echipei de proiect la momentul și la locul potrivit.

Procesele de management a resurselor proiectului sunt:

•    Planificarea managementului resurselor
•    Estimarea resurselor activităților
•    Procurarea resurselor
•    Dezvoltarea echipei
•    Managementul echipei
•    Controlul resurselor

          Administratorii şantierului pot obţine productivitatea prevăzută şi un maximum de performanţă din partea lucratorilor şi a utilajelor numai atunci când resursele necesare sunt disponibile în mod optim.
     Este responsabilitatea Managerului de Proiect să identifice şi să stabilească necesarul de resurse pentru proiect, atât pe termen lung, în cadrul planificării generale, cât şi pe termen scurt, pentru planificarea detaliată.     
     Managerul de Proiect trebuie să stabilească :

 • Ce resurse vor fi necesare,
 • Când trebuie să fie disponibile şi
 • In ce cantitate.

    Contractele trebuie perfectate astfel încât resursele să sosească la timp şi să cuprindă măsurile ce vor fi luate în condiţiile nerespectării datelor de livrare.

Tipuri de Resurse
•    Umane
•    Financiare
•    Active /Bunuri
•    Materii Prime

     Utilizarea eficace si eficienta a resurselor inseamna maximizarea utilizarii acestora , la un cost minim.

Aceasta cuprinde : Disponibilitatea resurselor, Experienta , Expertiza , Cunostintele ,  Abilitatile , Costul , Locatia si Durata
    In calitate de Project Manager trebuie sa fiti implicat activ in acest proces. Trebuie sa fiti sigur ca resursele pe care le veti primi sunt capabile sa-si indeplineasca joburile si sa se inteleaga bine unele cu altele. Pe linga faptul ca voi va uitati permanent dupa ceea ce este mai bun , trebuie sa fiti siguri ca resursele selectate vor ramine in cadrul proiectului pe perioada cit sunt planificate.
      Cursul planificarea resurselor, a lucrarilor si a materialelor este dezvoltat pentru pregatirea personalului care desfasoara proiecte de constructii, (indiferent ca face parte din compartimentele de Top Management,  Executiv Management sau Project Management) indiferent ca se afla in postura de client, beneficiar, antreprenor general sau subcontractor, sa inteleaga mai bine mecanismele care asigura succesul procesului de achizitii de materiale, forta de munca, subcontractori ...  etc.

Cursul MANAGEMENTUL RESURSELOR PROIECTULUI  contine urmatoarele:

•    Planificarea Managementului Resurselor din proiect
•    Tipuri de resurse
•    Masuratori in utilizarea resurselor ( productivitatea )
•    Lista Cerintelor  de  Resurse
•    Planificarea Resurselor
•    Alocarea Resurselor
     o    Programarea cu timp limitat
     o    Programarea cu resurse limitate
•    Planificarea Fortei de Munca in Constructii
•    Functiile planificarii Fortei de Munca intr-un proiect
•    Normele de Productivitate (Ce sunt, Cum se dezvolta)
•    Factorii care afecteaza productivitatea lucratorilor
•    Munca Directa si Munca Indirecta ( Ce este , Cine participa ... )
•    Prognozarea Fortei de Munca ( Directa si Indirecta)
•    Procesele legate de Resursele Umane ( HR ) - interne si externe
•    Lista Cerintelor de Resurse, Matricea Resurselor Disponibile
•    Programarea logica a resurselor proiectului
•    Alinierea strategica Program - Proiect - Resurse
•    Planificarea proiectelor pe baza cererilor de personal din proiecte
•    Tehnici de Estimare a Resurselor pentru proiect
•    Lista de Resurse Necesare
•    Nivelarea Resurselor
•    Cresterea productivitatii muncii resurselor umane
•    Capacitatea Tehnica , Capacitatea Optima si Capacitatea Actuala
•    Productivitatea Resurselor Umane, Rata Eficientei, Rata de Utilizare
•    Eficienta si eficacitatea resurselor umane.
•    Echipa de Management a Proiectului - EMP
•    Echipa de Proiect - EP
•    Teorii si Tehnici de motivare
     o    Maslow
     o    Herzberg
     o    McGregor
     o    Teoria Asteptarilor

PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT

      Managementul comunicarii in cadrul proiectului include procesele necesare pentru a se asigura că nevoile de informare ale proiectului și grupurilor de interes sunt îndeplinite prin dezvoltarea de artefacte și punerea în aplicare a activităților destinate realizării schimbului eficient de informații.
     Managementul comunicarii in proiect include procesele prin care se asigura generarea, colectarea, distribuirea, stocarea, recuperarea si distribuirea finala a informatiilor despre proiect. Iniţierea, proiectarea, contractarea, punerea în operă şi utilizarea unui obiect de construcţii necesită corelarea eforturilor tuturor părţilor implicate: beneficiar, autoritatea publică, proiectant, consultanţi, contractanţi şi subcontractanţi, utilizator.  

Pentru succesul proiectului de construcţii existenţa unei comunicări eficace între aceştia este un element vital.

Principalele procese ale managementului comunicarii sunt:

•    Planificarea managementului comunicării
•    Managementul comunicărilor
•    Monitorizarea comunicării

     Managerul de Proiect ar trebui sa fie un strateg si un mentor in comunicare. Ca strateg, managerul de proiect ar trebui sa desfasoare un plan al comunicarii la nivelul proiectului care sa dea posibilitati variate indivizilor si grupurilor sa ia informatiile de care au nevoie si in forma in care pot sa ie foloseasca. Ca mentor, managerul de proiect trebuie sa monitorizeze si sa lucreze cu membrii echipei asa incat sa fie capabil si sa doreasca sa comunice efectiv unul cu altul sau cu indivizi si grupuri din afara echipei.

Pentru proiectele mai mari, procesul de comunicare este si mai sofisticat pentru ca sunt implicati diferiti participanti. Aceasta abordare, cu mai multe fatete trebuie definita in Planul de Comunicare...

O modalitate de simplificare a comunicarii din cadrul proiectului este sa proiectam un numar de documente si proceduri care vor clarifica :

•    Cine ,
•    Cand ,
•    Cum ,
•    De ce ,  
•    Ce trebuie sa comunice,  si
•    Cui trebuie sa comunice .

    Complexitatea proiectului de comunicare poate fi unul dintre motivele lipsei de comunicare, conflicte si performanta scazuta. Prin intelegerea complexitatii si prin simplificarea acesteia, veti face posibil sa puteti obtine multe rezultate pe parcursul executiei.     
     Una dintre abilitatile importante ale unui Manager de Proiect este COMUNICAREA. Lipsa comunicarii sau comunicarea saraca in cadrul unui proiect se datoreaza in mare parte Managerului de Proiect .
     Acest Curs de Managementul  Comunicarii in domeniul Constructiilor asigura suportul in vederea organizarii Planului de Comunicare, a Organizarii Distributiei Informatiilor si asigurarii Performantei Raportarilor,  aducand imbunatatiri majore in cadrul activitatii din cadrul proiectelor.

     Cursul MANAGEMENTUL COMUNICARII contine urmatoarele  capitole :

•    Planificarea Managementului Comunicarii in Proiect
•    Elementele procesului de comunicare
•    Procesul de comunicare
•    Comunicarea starii curente a proiectului
•    Rapoarte de Stare si de Progres ( Status Report si Progress Report)
•    Planul de Comunicare
•    Matricea de Comunicare
•    Legaturile de Comunicare
•    Matricea de Documente
     o    Lista de Documente
     o    Lista de Rapoarte
     o    Lista de Informatii
•    Matricea de legaturi (canale) de comunicare
•    Tehnici de Management a Comunicarii
•    Livrabilele in Managementul Comunicarii
•    Distribuirea Informatiilor
•    Sedintele de Analiza a Starii Curente
•    Raportul asupra Starii Curente a Proiectului
•    Organizarea Planului de Lucru
•    Managementul Comunicarii
•    Monitorizarea , Controlul si Masuratorile (MCM)
•    Dezvoltarea si Desfasurarea Sistemului de Comunicare
•    Managementul Conflictelor
•    Barierele de comunicare
•    Negocierea
•    Terminarea (inchiderea) Proiectului
•    Monitorizarea comunicarii

PROJECT RISK MANAGEMENT

       Realizarea proiectelor de constructii presupune identificarea si asumarea de riscuri multiple, legate de specificul acestui domeniu de activitate. Desfasurarea procesului de productie sub actiunea directa a elementelor naturii, mobilitatea procesului de productie, durata mare de executie, numarul mare de activitati ce trebuiesc conduse, coordonate si realizate, complexitatea procesului de productie , a relatiilor contractuale dintre numeroasele parti implicate (uneori cu interese divergente) pot duce permanent la aparitia iminenta a unor factori de risc.

     Managementul Riscului Proiectului include procesele de dirijare a planificarii managementul riscului, identificarea, analiza, planificarea răspunsului, punerea în aplicare a răspunsului și monitorizarea riscului unui proiect. Obiectivele managementului riscului proiectului sunt de a crește probabilitatea și impactul riscurilor pozitive și de a reduce probabilitatea și impactul riscurilor negative, în scopul de a optimiza șansele de succes a proiectului.

Procesele de management al riscului de proiect sunt:

 • Planificarea managementului riscului
 • Identificarea riscurilor
 • Efectuarea Analizaei Calitative a Riscurilor
 • Efectuarea Analizei Cantitative a Riscurilor
 • Planificarea răspunsurilor la fiecare risc
 • Implementarea răspunsurilor la fiecare risc
 • Monitorizarea riscurilor

    Managementul riscurilor de catre proprietarii proiectului reprezinta cel mai important factor pentru succesul proiectului in ramura constructiilor.

     Daca membrii echipei de proiect sunt intrebati inainte de inceperea unui proiect despre riscurile proiectului , oricare dintre ei pot sa-ti spuna  multe lucruri interesante despre RISC !
     Similar , in proiectele care au esuat , aproape intotdeauna oamenii arata ca motivele esuarii au fost cunoscute dinainte dar nu s-a luat nici o masura de prevenire.

Oamenii stiu ca proiectele sunt expuse la factori de risc
dar rareori incearca sa le previna
daca nu exista un plan clar.

           Procesul de Management al Riscurilor trebuie sa includa:

 • planificarea formala a activitatilor ,
 • analiza care sa estimeze probabilitatea de producere a riscurilor ,
 • impactul acestora asupra proiectului ,
 • strategia de manipulare a riscurilor selectate , si
 • abilitatea de a monitoriza progresul proiectului reducind aceste riscuri la nivelul dorit.

     Project Managerii trebuie sa aiba cunostinte de managementul riscului pentru a putea sa dezvolte planuri de Risc Management.

Planul de Management al Riscurilor
(Risk Management Plan – RMP) al unei organizatii
trebuie sa urmeze un tipar standard
 in vederea cresterii familiaritatii
dar fiecare proiect necesita o versiune proprie
care sa acopere cerintele specifice
si anticiparea riscurilor.

     Cursul Managementul Riscului in Proiecte se concentreaza pe pregatirea personalului care desfasoara proiecte de constructii, (indiferent ca face parte din compartimentele de Top Management,  Executiv Management, Project Management sau Management Operational) indiferent ca se afla in postura de client, beneficiar, antreprenor general sau subcontractor, sa inteleaga mai bine mecanismele care asigura succesul proiectelor tinind cont de riscurile ce pot sa apara.
     Abordarea riscurilor in proiectele de constructii reprezinta o provocare importanta in primul rand pentru ca fiecare client doreste sa fixeze prin contract costul si durata proiectului, acestea fiind estimate inainte ca produsul (ca rezultat al proiectului) sa fie realizat (comparativ cu alte industrii manufacturiere in care produsele sunt vandute dupa ce au fost realizate, context in care costurile de productie sunt cunoscute exact).
     In proiectele de constructii riscurile se combina si interactioneaza creand turbulențe asupra duratelor, costurilor și domeniul de aplicare al proiectului. Dintre cele zece arii de cunoștințe ale managementului de proiect, managementul riscului este domeniul cel mai provocator pentru profesioniștii din construcții. Procesul de abordare a unui proiect de la concepție până la finalizare este complex și presupune atat proiectare tehnica cat și executie, ambele consumatoare de timp. Fiecare proiect trece prin diferite niveluri de interacțiune între mulțimi de oameni, cu diferite seturi de competențe, avand  interese concurente și implică planificarea, programarea și coordonarea ambelor activități independente și interrelationate. În plus, influența factorilor externi, impune aceastei industrii sa rezolve probleme de mediu complexe .
 
     Acest curs își propune să explice principiile de management al riscului, punerea în aplicare a unui plan de gestionare a riscurilor, precum și strategii pentru a depăși amenințările, pentru a minimiza riscurile și pentru a schimba actiunea unor riscuri de la negativ la oportunități pozitive. Cursul se concentreaza, de asemenea, asupra provocărilor cu care se confruntă sectorul construcțiilor pentru a depăși impactul riscurilor prin studii de caz. Accentul se pune pe o înțelegere mai largă a practicilor de management a riscurilor, de la nivel de proiect pana la nivel de portofoliu si de program si continuand cu riscurile la nivel organizational, pentru a asigura succesul proiectelor (facand trimiteri catre ISO 31.000:2018, ISO 31100 SI ISO 31010) .


Cursul MANAGEMENTUL RISCULUI in PROIECTE  contine urmatoarele  capitole  :

 • Planificarea Managementului Riscurilor Proiectului
 • Caracteristicile generale ale Riscurilor Proiectelor
 • Definirea Riscurilor
 • Planul de Management al Riscurilor
 • Identificarea Riscurilor (metode de identificare)
 • Catalogul Riscurilor
 • Matricea de Identificare a Riscurilor
 • Analiza Calitativa a Riscurilor
 • Analiza Cantitativa a Riscurilor
 • Analiza Factorilor de Severitate
 • RBS - Risk Breakdown Structure
 • Matricea Valorii Asteptate a Riscurilor (Payoff Matrix)
 • Arbori de Analiza Decizionala
 • Planul de raspuns la risc
 • Urmarirea primelor 10 riscuri (Top Ten Risk Item Tracking)
 • Analiza Sensibilitatii la Risc a proiectelor
 • Valoarea Monetara Asteptata ( Ex$V - Expected Monetary Value )
 • Calculul Bugetului de Contingenta pentru risc
 • Metode de simulare (Monte Carlo , Diagrame Tornado)
 • Implementarea planului de raspuns la risc
 • Monitorizarea riscurilor proiectului
 • Consecintele cresterii incertitudinii proiectului
 • Strategii ale Managementului Riscurilor

PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT

     Managementul achiziţiilor proiectului include procesele necesare pentru achiziţia de produse, servicii sau rezultate necesare, care trebuie obţinute din afara echipei de proiect. Organizaţia poate fi, fie cumpărătorul, fie  furnizorul  produselor, serviciilor sau rezultatelor unui proiect.
     Achizitiile includ toate activitatile legate de obtinerea produselor, materialelor, serviciilor, echipamentelor, uneltelor, resurselor umane, resurselor financiare necesare realizarii unui proiect. Implementarea si aplicarea unei metodologii coerente de Procurement si Achizitii poate sa aduca beneficii importante firmelor de constructii.
     Cursul include cele mai importante aspecte ale procesului de Procurement si Achizitii cu care se confrunta firmele de constructii si asigura cunostintele necesare pentru optimizarea proceselor interne.
     Planul de Management a Achizitiilor trebuie sa descrie modul in care procesul de achizitii va fi planificat, executat, controlat si inchis,  incepand de la  documentele  primare de procurement si pana la inchiderea contractului.
     Managementul Achizițiilor proiectului include procesele de management și de control necesare pentru a dezvolta și administra acorduri, cum ar fi contracte, comenzi de cumpărare, memorandumuri de acorduri (MOAs), sau acorduri interne la nivel de serviciu (SLA Service Level Agreement).
    Daca practicile de Procurement si Achizitii sunt bune, acestea pot creste profitabilitatea companiei prin obtinerea de avantaje (discounturi , minimizarea problemelor legate de cash-flow si eliminarea furnizorilor care nu ofera calitate). Deoarece Procurementul  si Achizitiile contribuie la profitabilitatea organizatiei, acesta este adesea centralizat, utilizand practici standardizate.

Obiectivele care trebuiesc atinse sunt :
•    Resurse care sa asigure cerinte tehnice si calitative minime ale proiectului
•    Resurse in concordanta cu planificarea si bugetul proiectului
•    Resurse care vor executa ceea ce se cere in proiect.
     Procesele de management a achiziţiilor proiectului, sunt urmatoarele:
•    Planificarea managementului achiziţiilor
•    Conducerea achiziţiilor
•    Controlul achiziţiilor

      Cursul MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR PROIECTULUI este proiectat pentru pregatirea personalului care deruleaza proiecte de constructii, (indiferent ca face parte din compartimentele de Top Management,  Executiv Management sau Project Management) indiferent ca se afla in postura de client, beneficiar, antreprenor general sau subcontractor, sa inteleaga mai bine mecanismele care asigura succesul procesului de achizitii de materiale, forta de munca, subcontractori ...  etc.

Cursul MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR PROIECTULUI contine urmatoarele  capitole  :

•    Planificarea Managementului Achizitiilor Proiectului
•    Etape in Contractare / Managementul Achizitiilor
•    Planul  de Procurement si Achizitii
•    Conducerea Achizitiilor
•    Solicitarea informatiilor ( RFP; RFI; RFQ)
•    Contractarea resurselor pentru proiect
•    Tipuri de Contracte
     o     Pret Fix,
     o    Cost Rambursabil,
     o    Timp si Material  
     o    Alte Forme de Contracte
•    Termeni Legali
•    Ofertarea
•    Subcontractul
•    Contractul  de Management al Constructiei
•    Contractul  de Proiectare si Management al Constructiei
•    Contractele FIDIC
     o    Cartea ROSIE,
     o    Cartea GALBENA,
     o    Cartea VERDE
     o    Cartea ARGINTIE
•    Documentarea zilnica asupra Situatiilor de Lucrari
•    Analiza Planului de Procurement si Achizitii
•    Administrarea Contractelor si Achizitiilor
•    Recomandari pentru succesul Contractarii in Constructii
•    Cererile de Schimbare (Initiere - Analiza - Aprobare - Executie)
•    Negocierea Contractelor
•    Inchiderea Contractelor
•    Controlul Achizitiilor

PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

     Stakeholderii proiectului (părțile interesate în proiect) sunt indivizi, grupuri sau organizații care pot afecta, pot fi afectate, sau se percep pe sine ca fiind afectate de către decizii, activități sau rezultate ale unui proiect. Mulțimea stakeholderilor este formată din persoane și organizaţii ori entități ale căror interese pot fi afectate, atât pozitiv cât și negativ de execuția sau finalizarea proiectului. Aceștia pot  avea influență atât asupra proiectului, cât și asupra livrabilelor proiectului
      Managementul Stakeholderilor Proiectului include procesele necesare pentru identificarea persoanelor interesate, grupurilor și organizațiilor care pot afecta sau pot fi afectate de proiect, pentru a analiza așteptările părților interesate și impactul lor în proiect, și pentru a dezvolta strategiile adecvate de implicare eficientă a părților interesate în activitățile de decizie și execuție ale proiectului.
     Managementul Stakeholderilor se concentrează pe comunicarea continuă cu toate părțile interesate, pentru a înțelege nevoile și așteptările lor, pentru a soluționa problemele imediat ce apar, pentru a gestiona conflictele de interese și pentru a stimula implicarea  stakeholderilor  în activitățile  și deciziile proiectului.
     Managementul eficient al stakeholderilor unui proiect este un element important de succes al proiectului. Un proiect de construcții afectează  diferiti stakeholderi  înainte, în timpul și după  lucrările de construcții iar o percepție negativă a stakeholderilor poate împiedica grav punerea în aplicare a unui proiect. Managementul inadecvat al preocupărilor / ingrijorarilor stakeholderilor poate duce la controverse și conflicte legate de punerea în aplicare a proiectului.
    Analiza stakeholderilor este deosebit de importanta pentru succesul unui proiect. Aceasta analiza identifică interesele, așteptările și influența stakeholderilor, și le pune în corespondență cu scopul proiectului.  Planificarea managementului stakeholderilor identifică in continuare modul în care proiectul va afecta părțile interesate, permitând astfel managerului de proiect să dezvolte diferite modalități de abordare eficientă a stakeholderilor, să gestioneze așteptările acestora și în cele din urmă să realizeze obiectivele proiectului.
     Managementul implicării stakeholderilor este procesul de comunicare și conlucrare cu părțile interesate astfel încât așteptările și nevoile lor să fie îndeplinite, problemele să fie soluţionate pe măsură ce apar, astfel încât să se dezvolte un nivel adecvat de implicare al stakeholderilor în activitățile proiectului, pe durata întregului ciclu de viață al proiectului.

 Cursul MANAGEMENTUL STAKEHOLDERILOR PROIECTULUI contine urmatoarele capitole :

•    Identificarea stakeholderilor  
•    Planificarea implicarii stakeholderilor
•    Managementul implicării stakeholderilor  
•    Monitorizarea implicării stakeholderilor  

     Ing. Marius Gaitan, PMP, PMI-PBA este Presedinte al reputatei firme de Dezvoltare Organizationala, Consultanta si Training Europroiect Estate SRL din Romania.  Acesta desfasoara activitati de consultanta  pentru proiecte rezidentiale, nerezidentiale si de infrastructura din Romania, fiind implicat direct in activitati de profesionalizare a managerilor de proiect si sustine cursuri de formare si dezvoltare personala in domeniul managementului de proiect, portofoliu si program pentru specialisti din diverse verticale de piata ( Inginerie, Constructii, Real Estate, Productie, Energie, Sanatate, Educatie, Banking, etc.).

 

     Domnul Ing. Marius Gaitan, PMP, PMI-PBA este membru al Project Management Institute – PMI USA, este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe probleme de Management de Proiect, Portofoliu si Program (P-P-P),  utilizarea Standardelor de Managementul Proiectelor, Portofoliilor și Programelor (ISO 21500, ISO 21504), Managementul Riscurilor (ISO 31000, ISO 31100 si ISO 31010), Implementarea Managementului de Proiect in organizatii, Guvernanta P-P-P si Aliniere Strategica a P-P-P.
     Domnul ing. Marius Gaitan PMP, PMI-PBA, este licentiat al Facultatii de Constructii Civile si Industriale din Iasi, are peste 30 de ani de experienta in inginerie civila, management si project management, este certificat PMP (Project Management Professional) si PMI-PBA (Professional in Business Analysis) de catre PMI-USA si desfasoara activitatea ca Senior Project Manager si Trainer la Europroiect Estate SRL Romania.
     Este deasemenea trainer autorizat de A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari), este expert in managementul proiectelor, portofoliilor si programelor (P-P-P), in implementarea managementului de proiect in organizatii, alinierea strategica a proiectelor portofoliilor si programelor  cu strategia organizationala si in Guvernanta P-P-P si Analiza de Business .
     Acesta are o vasta experienta in numeroase companii si organizatii, fiind implicat in importante actiuni de dezvoltare organizationala, acordand consultanta pe probleme de utilizare si implementare a managementului de proiect, portofoliu si program in organizatii, restructurari si reorganizari organizationale, acordarea de consultanta pe probleme de management si management de proiect pentru varii activitati corporatiste, pentru clienti din diverse industrii.
     Domnul ing. Marius Gaitan, PMP, PMI-PBA a facut parte din echipa de voluntari care a tradus in limba romana Ghidul Ansamblului de Cunostinte de Management de Proiect - Ghidul PMBOK, elaborat de Project Management Institute , PMI-USA:

 • Ghidul PMBOK Ed.5-a (A Guide to the Project Management Body of Knowledge 5-th. Ed. ) si
 • Ghidul PMBOK Ed.. 6-a (A Guide to the Project Management Body of Knowledge 6-th. Ed. )

 

Activitate profesionala internationala – in comitete ale Project Management Institute, PMI-USA

PMBOK Guide - Seventh Edition (2021) - Nominated in Appendix X1.4.2 - Contributors and Reviewers;
PMBOK Guide - Sixth Edition (2017) - Nominated in Appendix X2.4.3 - Final Exposure Draft Review ( Guide Portion) - in addition to the members of the Committee, provided recommendations for improving the Exposure Draft ;
The Standard for Program Management - Fourth Edition - Nominated in Appendix X2.3.2. - FINAL EXPOSURE DRAFT REVIEWERS - in addition to the members of the Committee - provided recommendations for improving the Exposure Draft
The Standard for Portfolio Management - Fourth Edition - Nominated in Appendix X2.3.3. - EXPOSURE DRAFT REVIEW - in addition to the members of the Committee - provided recommendations for improving the Exposure Draft.
The PMI Guide to Business Analysis – First Edition, Nominated in Appendix X1.2.2. – FINAL EXPOSURE DRAFT REVIEW (STANDARD PORTION) - in addition to the members of the Committee

The Standard for Organizational Project Management – OPM , Nominated in Appendix X1.4 – PUBLIC EXPOSURE DRAFT (PED) reviewers – review of the standard, and provided recommendations for improvement.

The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs and Projects - Project Management Institute - PMI  ;  participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement ( nominated  in Appendix X2.3.3 PUBLIC EXPOSURE DRAFT REVIEW)

The Practice Standard for Scheduling– Third Edition - Project Management Institute - PMI ;  participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement (nominated  in  X2.2.2 FINAL EXPOSURE DRAFT REVIEW )

Practice Standard for Work Breakdown Structures - Third Edition - Project Management Institute - PMI ; participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement ( nominated  in Appendix X2 )

Practice Standard for Project Estimating - Project Management Institute - PMI-USA -; participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement ( nominated in Appendix X2.2.2)

Practice Standard for Earned Value Management   -  Project Management Institute - PMI-USA -; participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement ( nominated in Appendix X2.3.2)