Cursuri

Managementul Riscului

MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI  Cod COR 325708

Octombrie – Decembrie 2023
incepe pe data de 3 Octombrie 2023

În ultimii doi ani, am observat niveluri fără precedent de perturbări, incertitudine și risc emergent (criza fortei de munca in forma continuata, escaladarea fara precedent a preturilor materialelor de constructii, cresterea preturilor la energie, criza creata de situatia geopolitica - razboiul din Ucraina, inflatia de aprox. 16%/an) releva existenta unui mediu economic specific pe care nu le-am mai văzut sau experimentat până acum, conditii au impactat mediul economic (conform datelor furnizate de Camera de Comert a Romaniei peste 7000 firme au intrat in faliment sau in insolventa in ultimii 2 ani – dintre care peste 2200 in anul 2023). Capacitatea dvs. de a prospera și de a crește în climatul de afaceri incert de astăzi este adesea legată de cât de rezistentă este organizația dvs.
Riscurile cu care se confruntă organizațiile sunt reale și există o cerere din ce în ce mai mare pentru profesioniști competenti si calificati care pot contribui la îmbunătățirea rezistenței organizaționale într-un peisaj de risc în continuă evoluție. Riscul face parte din fiecare afacere.
În calitate de profesionist în domeniul riscului, am constatat ca dezvoltarea continuă a competențelor joacă un rol crucial în îmbunătățirea carierei și în menținerea competitivității în domeniul în continuă evoluție al managementului riscului. Formele specifice pe care le poate lua dezvoltarea competențelor variază în funcție de interesele dvs. individuale, obiectivele de carieră și domeniile de management al riscului în care vă specializați.
În general, când vorbim despre asumarea unui risc, avem tendința să ne gândim doar la acele lucruri care sunt extrem de hazardate sau periculoase. Reziliența este ceea ce vă va diferenția de concurență, așa că începeți cu dreptul și puneți construirea rezistenței în fruntea agendei companiei dvs. Calificările noastre de management al riscului sunt deschise tuturor și pot fi studiate oriunde și vă vor ajuta să dezvoltați o echipă de personal calificat și cu experiență în domeniul riscului, necesar pentru a naviga mai bine în acest nou peisaj de risc.

Cursul de Managementul Riscului integrează cele mai recente tendințe din industrie și cele mai bune practici emergente, oferindu-vă un avantaj competitiv pe piață. Dacă doriți să vă orientați cariera și să vă dezvoltați abilitățile de a naviga prin riscuri complexe interconectate - atunci vă putem ajuta. Aceasta calificare in managementul riscului vă va dota cu competențele și capacitățile de a identifica, clasifica, analiza și gestiona riscul mai rapid decât concurenții dvs.
EUROPROIECT ESTATE oferă un set divers de competențe in managementul riscului pentru profesioniști de la toate nivelurile. Începătorii pot dezvolta abilități de bază de management al riscului, în timp ce profesioniștii intermediari obțin tehnici și instrumente avansate. Practicienii experimentați beneficiază de abilități specializate și cunoștințe de ultimă oră.
Informatiile furnizate de EUROPROIECT ESTATE in cadrul cursului Managementul Riscului se adreseaza unei  game largi de organizatii, de la întreprinderi la financiar, la digital, la lanțul de aprovizionare și riscul operațional – astfel incat să răspundem cel mai bine nevoilor dumneavoastră de dezvoltare. Organizațiile trebuie să dezvolte strategii eficiente de gestionare a riscurilor pentru a atenua impactul riscurilor. Managerii de risc sunt solicitați în fiecare sector de activitate, iar obținerea unei calificări îi ajută pe profesioniștii în risc să se evidențieze în fața angajatorilor și să-și avanseze cariera. Managementul riscului este relevant pentru organizațiile  din fiecare sector.
Cursul de Managementul Riscului este conceput pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră unice. De la principii de bază până la tehnici avansate de diminuare a riscurilor, veți obține o înțelegere completă a managementului riscului. Aveti oportunitatea de a avea contact cu un mediu de învățare extrem de interactiv și captivant. Prin studii de caz din lumea reala și discuții în colaborare, veți fi pe deplin cufundat în procesul de învățare. Acest curs a fost conceput astfel încât să poată fi utilizat de oricine implicat în managementul riscului.  Cunostiintele dobandite sunt flexibile și pot fi adaptate și utilizate în toate tipurile de organizații, sectoare și domenii.
Cu semne de recesiune la orizont, presiunea se exercită asupra profesioniștilor din domeniul riscului și managementului din toate sectoarele pentru a identifica, gestiona și atenua riscurile cauzate de condițiile dificile ale pieței economice de astăzi.
Deveniți un atu pentru angajatorul dvs. sau îmbunătățiți-vă abilitățile echipei prin îmbunătățirea competențelor și capacităților necesare pentru a naviga riscuri complexe interconectate cu o certificare  EUROPROIECT ESTATE.  
Niciodată nu a existat un moment mai bun pentru a vă dezvolta cariera și pentru a vă crește potențialul.

Acest curs este un ghid practic ce explica modalitatile in care se pot integra principiile de Managementul Riscului  în activitatea Dvs. de zi cu zi, pentru a va ajuta sa configurati, sa administrati si sa aliniati proiectele dvs. pe o planificare metodica, pentru a avea succes.
     Metode de predare: Studii de caz, analize practice, discutii interactive.
     Cursul Managementul Riscului asigura cunostintele necesare obtinerii Certificatului Manager al sistemului de management al riscului  (cod COR 325708), recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei
     Cursul este Autorizat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei - Romania ;
     Certificatul Manager de Risc este recunoscut international in toate tarile din U.E.
     Cursul furnizeaza cunostinte pentru anumite cerinte necesare participarii la Licitatii Publice – SEAP/SICAP ( Sistemul Electronic de Achizitii Publice)  .

Cursul MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI ORGANIZATIONAL, a fost dezvoltat in concordanta cu cerintele legislatiei romane in vigoare si a standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională in vederea obtinerii Certificatului de MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI, conform Cod COR 325708, fiind util tuturor persoanelor din institutii publice si private cu responsabilitati in privinta riscului organizational [necesita studii superioare finalizate].
     Indiferent de tipul si marimea sa, orice organizatie este confruntata cu riscuri care îi pot afecta realizarea obiectivelor în ceea ce priveste activitatile, initiativele strategice, operatiunile, procesele si proiectele, cu diferite consecinte asupra rezultatelor strategice, operationale, financiare si asupra imaginii si a reputatiei.

     Cursul contine informatiile necesare pentru formarea competenţelor şi deprinderilor ce trebuiesc dobândite de Responsabilii de Risc din organizatie, obţinute pe baza standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională.

Cursul cuprinde urmatoarele capitole:

•    Ce este riscul / Definiții ale riscului
•    Managementul riscului / Dezvoltarea managementului riscului
•    Clasificari ale riscului  (Riscul pur, Riscul în afaceri, Riscul proiectelor, Riscul operaţional, Riscul tehnologic, Riscul politic),
•    Componentele riscului organizational, factori externi si factori interni si niveluri ale riscului organizational    
•    Mediul VUCA ( Volatilitate, Incertitudine, Complexitate și Ambiguitate) in care se desfasoara activitatile organizatiei
•    Domeniul de aplicare al managementului riscului organizational - ERM
•    Riscul în teoria deciziei    ( Criteriul Minimax şi criteriul Bayes )
•    Metodologia RISKMAN
•    Abordarea COSO pentru managementul integrat al riscurilor
•    Standardul asociatiilor europene de mananement al riscului
•    Managementul riscului in contextul EFQM (European Foundation for Risk Management)
•    Metode de analiza a riscurilor (Matricea Riscurilor, FMEA, Analiza arborelui de defectare, simularea Monte-Carlo ... etc.)
•    Asumarea riscului, aversiunea la risc, deciziile secventiale, arbori de decizie
•    Procesul de management al riscului    
•    Proiectarea cadrului general de management al riscurilor   
•    Politica de management al riscurilor si Integrarea în procesele organizationale    
•    Implementarea managementului riscurilor (cadrul general, procesul, monitorizarea si revizuirea )
•    Procesul de management al riscurilor (Structura procesului, Comunicare si consultare, context)
•    Aprecierea riscului  ( Identificarea, Descrierea, Estimarea si Analiza riscului)
•    Metode si tehnici pentru evaluarea, analiza si tratarea riscului    
•    Pregatirea si implementarea planurilor de tratare a riscurilor
•    Monitorizarea si revizuirea procesului de management a riscului    
•    Documentarea procesului de management al riscurilor    
•    Structura si administrarea managementului riscului  
•    Cerințele standardelor ISO 31000, ISO 31010, ISO 31100 și ISO 27005;  
•    Rolul comitetului director si  rolul functiei de management a riscurilor    
•    Rolul auditului intern
•    Practici de management al riscurilor
•    Concepte ale riscurilor
•    Atitudinea și apetitul pentru risc    
•    Clasificarea riscurilor
•    Structura ierarhizată a riscurilor
•    Alte categorii de riscuri
•    Tehnici de management al riscurilor    
•    Metodologiile practice pentru riscuri
•    Diverse tehnici:
   o    Analiza SWOT
   o    Risk Breakdown Structure - Structura ierarhizată a riscurilor
   o    Brainstorming
   o    Tehnica Delphi
   o    Identificarea și analiza cauzei radacina
   o    Interviurile cu experți
   o    Analiza ipotezelor
   o    Metoda Crawford Slip (CSM)
   o    Checklists - Listele de verificare
   o    Risk Matrix - Registrul/tabloul riscurilor
   o    Analiza de rețea  
   o    Tehnica PERT
   o    Analiza deciziei – Valoarea monetară asteptata (Ex$V)
   o    Comparații analogice
   o    Scheme bazate pe scor
   o    Alte tehnici grafice
•    Diagrame Ishikawa (Fishbone)
•    Diagrama câmpului de forțe
•    Hărți ale fluxurilor de proces
   o    Modelarea riscurilor
   o    Simularea Monte Carlo
   o    Analiza de sensibilitate
•    Matricea de răspuns la risc /Matricea Pugh
•    Revizuirea și auditarea riscurilor

         

  Acest curs, organizat ca un GHID pentru specializarea in ocupatia de  MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI, acopera fiecare aspect din cadrul unei organizatii publice sau private: de la stabilirea cadrului organizational si identificarea elementelor de baza, dezvoltarea acestuia si pana la realizarea reducerii riscurilor.
     Fiecare secțiune prezinta teorii, instrumente și tehnici, urmate de aplicarea lor practica. În acest fel, exista puncte de referință duble. Primul este o prezentare teoretica, în timp ce pentru al doilea sunt exemple din viața reală (proiecte reale), care se construiesc unul pe altul.

     Pentru mai multe informatii :

    


Cursurile organizate de EUROPROIECT ESTATE ajuta la cresterea eficientei conducerii organizationale.  
Cursurile sunt predate de traineri Certificati.

Pentru inscrieri , completati Chiar ACUM   Formularul de Inscriere la curs (vezi coloana din stanga)

IMPORTANT :
Conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cheltuielile pentru formarea și perfectionarea profesională a personalului angajat sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

ART. 21 Cheltuieli
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.   
(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:
h) cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;!

Potrivit  art. 25 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.
Conform Codului muncii, art.194  – angajatorii au obligația de a efectua formare profesională  a salariaților, pe cheltuiala acestora cel puțin odată la 2 ani – dacă angajatorul are cel puțin 21 salariați, sau odată la 3 ani dacă numărul angajaților este sub 21 salariați.

 

 

gaitan marius     Ing. Marius Gaitan, PMP, PMI-PBA este Presedinte al reputatei firme de Dezvoltare Organizationala, Consultanta si Training Europroiect Estate SRL din Romania.  Acesta desfasoara activitati de consultanta  pentru proiecte rezidentiale, nerezidentiale si de infrastructura din Romania, fiind implicat direct in activitati de profesionalizare a managerilor de proiect si sustine cursuri de formare si dezvoltare personala in domeniul managementului de proiect, portofoliu si program pentru specialisti din diverse verticale de piata ( Inginerie, Constructii, Real Estate, Productie, Energie, Sanatate, Educatie, Banking, etc.).

 

     Domnul Ing. Marius Gaitan, PMP, PMI-PBA este membru al Project Management Institute – PMI USA, este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe probleme de Management de Proiect, Portofoliu si Program (P-P-P),  utilizarea Standardelor de Managementul Proiectelor, Portofoliilor și Programelor (ISO 21500, ISO 21504), Managementul Riscurilor (ISO 31000, ISO 31100 si ISO 31010), Implementarea Managementului de Proiect in organizatii, Guvernanta P-P-P si Aliniere Strategica a P-P-P.
     Domnul ing. Marius Gaitan PMP, PMI-PBA, este licentiat al Facultatii de Constructii Civile si Industriale din Iasi, are peste 30 de ani de experienta in inginerie civila, management si project management, este certificat PMP (Project Management Professional) si PMI-PBA (Professional in Business Analysis) de catre PMI-USA si desfasoara activitatea ca Senior Project Manager si Trainer la Europroiect Estate SRL Romania.
     Este deasemenea trainer autorizat de A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari), este expert in managementul proiectelor, portofoliilor si programelor (P-P-P), in implementarea managementului de proiect in organizatii, alinierea strategica a proiectelor portofoliilor si programelor  cu strategia organizationala si in Guvernanta P-P-P si Analiza de Business .
     Acesta are o vasta experienta in numeroase companii si organizatii, fiind implicat in importante actiuni de dezvoltare organizationala, acordand consultanta pe probleme de utilizare si implementare a managementului de proiect, portofoliu si program in organizatii, restructurari si reorganizari organizationale, acordarea de consultanta pe probleme de management si management de proiect pentru varii activitati corporatiste, pentru clienti din diverse industrii.
     Domnul ing. Marius Gaitan, PMP, PMI-PBA a facut parte din echipa de voluntari care a tradus in limba romana Ghidul Ansamblului de Cunostinte de Management de Proiect - Ghidul PMBOK, elaborat de Project Management Institute , PMI-USA:

  • Ghidul PMBOK Ed.5-a (A Guide to the Project Management Body of Knowledge 5-th. Ed. ) si
  • Ghidul PMBOK Ed.. 6-a (A Guide to the Project Management Body of Knowledge 6-th. Ed. )

 

Activitate profesionala internationala – in comitete ale Project Management Institute, PMI-USA

PMBOK Guide - Sixth Edition - Nominated in Appendix X2.4.2 - Final Exposure Draft Review -in addition to the members of the Committee, provided recommendations for improving the Exposure Draft Review (Standard Portion) ;
PMBOK Guide - Sixth Edition - Nominated in Appendix X2.4.3 - Final Exposure Draft Review ( Guide Portion) - in addition to the members of the Committee, provided recommendations for improving the Exposure Draft ;
The Standard for Program Management - Fourth Edition - Nominated in Appendix X2.3.2. - FINAL EXPOSURE DRAFT REVIEWERS - in addition to the members of the Committee - provided recommendations for improving the Exposure Draft
The Standard for Portfolio Management - Fourth Edition - Nominated in Appendix X2.3.3. - EXPOSURE DRAFT REVIEW - in addition to the members of the Committee - provided recommendations for improving the Exposure Draft.
The PMI Guide to Business Analysis – First Edition, Nominated in Appendix X1.2.2. – FINAL EXPOSURE DRAFT REVIEW (STANDARD PORTION) - in addition to the members of the Committee

The Standard for Organizational Project Management – OPM , Nominated in Appendix X1.4 – PUBLIC EXPOSURE DRAFT (PED) reviewers – review of the standard, and provided recommendations for improvement.

The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs and Projects - Project Management Institute - PMI  ;  participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement ( nominated  in Appendix X2.3.3 PUBLIC EXPOSURE DRAFT REVIEW)

The Practice Standard for Scheduling– Third Edition - Project Management Institute - PMI ;  participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement (nominated  in  X2.2.2 FINAL EXPOSURE DRAFT REVIEW )

Practice Standard for Work Breakdown Structures - Third Edition - Project Management Institute - PMI ; participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement ( nominated  in Appendix X2 )

Practice Standard for Project Estimating (2019) - Project Management Institute - PMI-USA -; participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement ( nominated in Appendix X2.2.2)

Practice Standard for Earned Value Management (2019)  -  Project Management Institute - PMI-USA -; participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement ( nominated in Appendix X2.3.2)

The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects - Nominated in Appendix X -FINAL  EXPOSURE  DRAFT  REVIEWERS -in  addition  to  the  members  of  the  Committee -provided recommendations for improving the Exposure Draft.

Suntem mereu cu un pas mai înainte
Soluții profesionale pentru afacerea ta

0

happy customers

0

Projects

0

Member

0

Award Win

Europroiect Estate CURSURI

oferim o gamă completă de servicii de consultanță si training în management si in management de proiect, management de portofoliu si management de program in construcții

Europroiect Estate Experti

peste 25 de ani de experiență în domeniile construcții, management de proiect, management de portofoliu si management de program

Gaitan Marius

Eng. Marius Gaitan
PMP, PMI-PBA

Senior Project Manager & Business Analyst

Gaitan Ciprian

Eng. Ciprian Gaitan
Project Manager

Expert Tehnic & Verificator Proiecte

Gaitan Dumitra

Ec. Dumitra Gaitan
Project Manager

Expert Finante Contabilitate - Expert C.E.C.C.A.R.

Request A Call Back.

Aveți probleme cu gestionarea proiectelor?
Oferim cele mai bune servicii de consultanță.
Așteptăm cu nerăbdare să ne cunoastem și să vă ajutăm !

Ai Nevoie De Ajutor?

Ce spun Clientii Nostri?