Cursuri

guvernanta organizationala

Guvernanța Portofoliilor, Programelor și Proiectelor

GUVERNANTA PORTOFOLIILOR, PROGRAMELOR si PROIECTELOR

     Acest curs practic este destinat sprijinirii organizațiilor care crează un mediu de accelerare a aplicării strategiei și realizării obiectivelor organizationale, în paralel cu instituirea transparenței și încrederii în procesul decizional, clarificarea rolurilor și responsabilităților, extinzand tema guvernanței pentru portofoliu, program și proiect prin captarea acestor practici de la conceptualizare până la aplicare, pe care practicienii și organizațiile le consideră informative și utile.
     Cursul furnizează îndrumări organizațiilor și practicienilor cu privire la aplicarea și îmbunătățirea guvernanței în portofolii, programe și proiecte, furnizand clarificări privind înțelegerea și diferențierea între tipuri, domenii și funcții ale guvernanței.
     Este important să recunoaștem că organizațiile pot adopta principii, practici, procese și politici care sunt transpuse în acțiuni privind guvernanța la nivel organizațional, a portofoliilor, programelor și  proiectelor. Deoarece realizarea guvernanței pentru fiecare dintre aceste niveluri poate varia, acest curs practic se concentrează pe acțiunile comune și rezultatele care pot fi întreprinse de practicienii portofoliilor, programelor și proiectelor pentru a evalua, planifica, realiza și îmbunătăți în mod eficace și eficient, planificarea, realizarea și îmbunătățirea guvernanței managementului de proiect organizational - OPM și a nivelului de management al portofoliului, programului și proiectului individual.
     Cursul prezinta un cadru lucrativ comun pentru guvernanță, aliniind managementul de proiect organizational - OPM și managementul portofoliului, programului și proiectului, furnizand  patru domenii de guvernață: aliniere, risc, performanță și comunicare. Aceste patru domenii ale guvernanței permit realizarea funcțiilor de bază ale guvernanței: supraveghere, control, integrare și luare a deciziilor, ca procese integrate,  pentru realizarea eficace a portofoliilor, programelor și proiectelor.

guvernanta portofoliilor, programelor si proiectelor

     Cursul furnizează îndrumare practicienilor și organizațiilor pentru guvernanța portofoliilor, programelor și proiectelor, dezvoltand tema guvernanței pentru portofolii, programe și proiecte prin captarea practicilor de la conceptualizare pana la înfăptuire, pe care practicienii și organizațiile le pot considera informative și utile. Cursul contine  următoarele:

•    Referințe ale guvernanței portofoliului, programului și proiectului pentru directorii executivi, managerii funcționali, precum și pentru conducerea superioară a managementului portofoliilor, programelor și proiectelor;
•    Definirea, aplicarea și managementul portofoliului, programului, proiectului, și guvernanței eficace a managementului de proiect organizational (OPM);
•    Practici pentru crearea unui cadru lucrativ al guvernanței;
•  Îndrumări pentru organizațiile implicate in proiecte de constructii civile, industriale, infrastructura, instalatii … etc., orientate spre profit care pot aplica sau consolida guvernanța portofoliilor, programelor și proiectelor.

     Acest curs practic este destinat practicienilor și organizațiilor care doresc să creeze un mediu  al accelerării aplicării strategiei și realizării obiectivelor organizationale odată cu stabilirea transparenței și încrederii în procesul decizional și clarificării rolurilor și responsabilităților. Cursul este util pentru organizații de toate tipurile și mărimile și incluzand:

•    Consiliul de administrație sau reprezentanții acestora;
•    Directorii;
•  Personalul de conducere
fără rol funcțional, dar care poate fi responsabil pentru supravegherea portofoliilor, programelor și proiectelor;
•    Membrii departamentelor de management al portofoliului, programului și proiectului (PMO) ;
•    Practicienii managementului de portofoliu, program și proiect;
•    Membrii echipelor portofoliilor, programelor și proiectelor și părțile interesate;
•    Managerii departamentelor funcționale, inclusiv cei care gestionează portofoliul, programul și profesioniștii de managementului de proiect;
•    Educatorii, consultanții și specialiștii ai proceselor de management al portofoliului, programului și proiectului.

     Cursul Guvernanța Managementului de Proiect Organizațional (OPM) – descrie:

o    Guvernanța OPM;
o    Adaptarea guvernanței;
o    Relaționarea și considerații ale guvernanței;
o    Roluri și responsabilități;
o    Domenii, funcții și procese.

     Este prezentat modul în care guvernanța poate fi aplicată ca un program sau ca un proiect de guvernanță pentru guvernanța integrată a portofoliului, programului și proiectului.

Cursul contine :

•    Guvernanta organizationala
•    Guvernanța la nivel de portofoliu
•    Guvernanța la nivel de program
•    Guvernanța la nivel de proiect

     Guvernanța este un catalizator al unui bun management pentru portofoliu, program și proiect și, de asemenea, un element important pentru portofolii, programe și proiecte de succes. De obicei, guvernanța se concentrează pe :

•    cei care iau deciziile (drepturi de decizie și structuri de autoritate),
•    modul în care sunt luate deciziile (procese / proceduri),
•    catalizatorii colaborării (încredere, flexibilitate și controale ale comportamentului),

definind astfel cadrul lucrativ de guvernanță în care se iau deciziile iar factorii de decizie își asumă răspunderea.

•    Guvernanța organizațională  - este o modalitate structurată de a furniza control, direcționare și coordonare prin oameni, politici și procese pentru a atinge obiectivele strategice și operaționale ale organizației. Principiile guvernanței organizaționale, deciziile și procesele au impact asupra guvernanței portofoliilor, programelor și proiectelor.
•    Guvernanța pentru managementul de proiect organizational (OPM) – contine cadrul lucrativ, funcțiile și procesele care ghidează activitățile managementului de proiect organizațional, cu scopul de a alinia practicile managementului de portofoliu, de program și de proiect pentru a atinge obiectivele organizaționale strategice și operaționale.
•    Guvernanța portofoliului – contine cadrul lucrativ, funcțiile și procesele care ghidează activitățile de management ale portofoliului, cu scopul de a optimiza investițiile pentru a atinge obiectivele strategice și operaționale ale organizației.
•    Guvernanța programului – contine cadrul lucrativ, funcțiile și procesele care ghidează activitățile de management al programului, cu scopul de a furniza valoare tehnico-economico-socială pentru atingerea obiectivelor strategice și operaționale ale organizației.
•    Guvernanța proiectului – contine cadrul lucrativ, funcțiile și procesele care ghidează activitățile managementului de proiect cu scopul de a crea un produs, serviciu, sau un rezultat unic pentru a atinge obiectivele strategice și operaționale ale organizației.

Termenul guvernanță, frecvent utilizat în acest curs, este unic pentru guvernanța  portfoliilor, programelor și proiectelor

guvernanta ppp

     Guvernanța portofoliilor, programelor și proiectelor se concentrează pe supravegherea și aprobarea cadrului lucrativ, pe funcțiile și procesele de furnizare a îndrumării și luării deciziilor pentru portofolii, programe și proiecte in timp ce Managementul portofoliului, programului și proiectului constă în activități de aplicare, definire, planificare și execuție pentru a atinge obiectivele strategice și operaționale ale organizației prin portofolii, programe și proiecte individuale.
     Activitățile de guvernanță a portofoliului, programului și proiectului constau în activități de îndrumare, de control, de luare a deciziilor și de supraveghere a managementului, în timp ce activitățile de management ale portofoliului, programului și proiectului sunt specifice organizării și efectuării muncii în portofolii, programe și proiecte.

     Acest curs practic prezintă cadrul lucrativ de guvernanță prin gruparea funcțiilor în cele patru domenii care reprezintă în mod unic guvernanța: alinierea guvernanței, riscurile guvernanței, comunicările guvernanței și performanța acesteia

     Aceste patru funcții ale guvernanței sunt detaliate în continuare în secțiunile 2 la 5 și sunt definite după cum urmează:

•    Funcția de supraveghere. Procese și activități care furnizează îndrumare, direcționare și leadership pentru portofolii, programe și proiecte.
•    Funcția de control. Procese și activități care furnizează monitorizare, măsurare și raportare pentru portofolii, programe și proiecte.
•    Funcția de integrare. Procese și activități care furnizează alinierea strategică pentru portofolii, programe și proiecte.
•    Funcția de luare a deciziilor. Procese și activități care furnizează structura și delegările de autoritate pentru portofolii, programe și proiecte.

     Acest curs prezinta o metodă în patru pași, care ar trebui să fie urmați: evaluarea, planificarea, aplicarea/realizarea și  îmbunătățirea.

     Cei patru pași pentru aplicarea unui cadru lucrativ de guvernanță sunt:

•    Evaluarea - revizuirea și analiza stadiului actual de guvernanță, în contextul organizațional curent, față de practicile dorite de guvernanță a portofoliilor, programelor și proiectelor.
•    Planificarea - planificarea starii guvernanței viitoare, stabilind:
      o    structura organizatorică a guvernanței;
      o    rolurile, responsabilitățile și autoritatea;
      o    procesele legate de guvernanță;
      o    interacțiunile necesare.
•    Aplicarea/Realizarea -  scopul etapei de realizare este de a :
      o    operaționaliza cadrul lucrativ de guvernanță, funcțiile și procesele;
      o    gestiona schimbările organizaționale;
      o    finaliza diverse revizuiri privind guvernanța;
      o    măsura performanța guvernanței.
•    Îmbunătăţirea - evaluarea performanței și de a defini posibilitățile de îmbunătățire.

     Guvernanța managementului de proiect organizational – OPM, furnizează îndrumări, ia decizii și supraveghează cadrul lucrativ strategic de realizare a OPM. În plus, există o nevoie tot mai mare de a gestiona portofolii, programe și proiecte într-un mod integrat, cu scopul de:

•    realizare a beneficiilor;
•    dobândirea eficienței;
•    îmbunătățire a productivității;
•    optimizare a utilizării resurselor insuficiente;
•    realizare a conformității;
•    îmbunătățire a satisfacției clienților;
•    realizarea unui portofoliu de succes;
•    finalizare cu succes a programului și proiectului;
•    realizării unei viteze sporite către piață.

Acestea nu ar fi posibile dacă portofoliile, programele și proiectele ar fi gestionate individual.

     Procesele de guvernanță îndrumă supravegherea strategică, controlul, luarea deciziilor și integrarea, în timp ce procesele de management ghidează îndeplinirea tactică a specificațiilor, programării graficului de execuție, bugetului și a beneficiilor.

guvernanta

 

gaitan marius     Ing. Marius Gaitan, PMP, PMI-PBA este Presedinte al reputatei firme de Dezvoltare Organizationala, Consultanta si Training Europroiect Estate SRL din Romania.  Acesta desfasoara activitati de consultanta  pentru proiecte rezidentiale, nerezidentiale si de infrastructura din Romania, fiind implicat direct in activitati de profesionalizare a managerilor de proiect si sustine cursuri de formare si dezvoltare personala in domeniul managementului de proiect, portofoliu si program pentru specialisti din diverse verticale de piata ( Inginerie, Constructii, Real Estate, Productie, Energie, Sanatate, Educatie, Banking, etc.).

 

     Domnul Ing. Marius Gaitan, PMP, PMI-PBA este membru al Project Management Institute – PMI USA, este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe probleme de Management de Proiect, Portofoliu si Program (P-P-P),  utilizarea Standardelor de Managementul Proiectelor, Portofoliilor și Programelor (ISO 21500, ISO 21504), Managementul Riscurilor (ISO 31000, ISO 31100 si ISO 31010), Implementarea Managementului de Proiect in organizatii, Guvernanta P-P-P si Aliniere Strategica a P-P-P.
     Domnul ing. Marius Gaitan PMP, PMI-PBA, este licentiat al Facultatii de Constructii Civile si Industriale din Iasi, are peste 30 de ani de experienta in inginerie civila, management si project management, este certificat PMP (Project Management Professional) si PMI-PBA (Professional in Business Analysis) de catre PMI-USA si desfasoara activitatea ca Senior Project Manager si Trainer la Europroiect Estate SRL Romania.
     Este deasemenea trainer autorizat de A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari), este expert in managementul proiectelor, portofoliilor si programelor (P-P-P), in implementarea managementului de proiect in organizatii, alinierea strategica a proiectelor portofoliilor si programelor  cu strategia organizationala si in Guvernanta P-P-P si Analiza de Business .
     Acesta are o vasta experienta in numeroase companii si organizatii, fiind implicat in importante actiuni de dezvoltare organizationala, acordand consultanta pe probleme de utilizare si implementare a managementului de proiect, portofoliu si program in organizatii, restructurari si reorganizari organizationale, acordarea de consultanta pe probleme de management si management de proiect pentru varii activitati corporatiste, pentru clienti din diverse industrii.
     Domnul ing. Marius Gaitan, PMP, PMI-PBA a facut parte din echipa de voluntari care a tradus in limba romana Ghidul Ansamblului de Cunostinte de Management de Proiect - Ghidul PMBOK, elaborat de Project Management Institute , PMI-USA:

  • Ghidul PMBOK Ed.5-a (A Guide to the Project Management Body of Knowledge 5-th. Ed. ) si
  • Ghidul PMBOK Ed.. 6-a (A Guide to the Project Management Body of Knowledge 6-th. Ed. )

 

Activitate profesionala internationala – in comitete ale Project Management Institute, PMI-USA

PMBOK Guide - Sixth Edition - Nominated in Appendix X2.4.2 - Final Exposure Draft Review -in addition to the members of the Committee, provided recommendations for improving the Exposure Draft Review (Standard Portion) ;
PMBOK Guide - Sixth Edition - Nominated in Appendix X2.4.3 - Final Exposure Draft Review ( Guide Portion) - in addition to the members of the Committee, provided recommendations for improving the Exposure Draft ;
The Standard for Program Management - Fourth Edition - Nominated in Appendix X2.3.2. - FINAL EXPOSURE DRAFT REVIEWERS - in addition to the members of the Committee - provided recommendations for improving the Exposure Draft
The Standard for Portfolio Management - Fourth Edition - Nominated in Appendix X2.3.3. - EXPOSURE DRAFT REVIEW - in addition to the members of the Committee - provided recommendations for improving the Exposure Draft.
The PMI Guide to Business Analysis – First Edition, Nominated in Appendix X1.2.2. – FINAL EXPOSURE DRAFT REVIEW (STANDARD PORTION) - in addition to the members of the Committee

The Standard for Organizational Project Management – OPM , Nominated in Appendix X1.4 – PUBLIC EXPOSURE DRAFT (PED) reviewers – review of the standard, and provided recommendations for improvement.

The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs and Projects - Project Management Institute - PMI  ;  participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement ( nominated  in Appendix X2.3.3 PUBLIC EXPOSURE DRAFT REVIEW)

The Practice Standard for Scheduling– Third Edition - Project Management Institute - PMI ;  participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement (nominated  in  X2.2.2 FINAL EXPOSURE DRAFT REVIEW )

Practice Standard for Work Breakdown Structures - Third Edition - Project Management Institute - PMI ; participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement ( nominated  in Appendix X2 )

Practice Standard for Project Estimating (2019) - Project Management Institute - PMI-USA -; participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement ( nominated in Appendix X2.2.2)

Practice Standard for Earned Value Management (2019)  -  Project Management Institute - PMI-USA -; participated in the public review of the standard and provided recommendations for improvement ( nominated in Appendix X2.3.2)

 

PLANUL CORECT VĂ POATE FURNIZA VALOAREA REALĂ

Furnizam servicii de business și de Management de Proiect cu experți consacrati
Managementul de Proiect este domeniul cheie prin care astazi, in intreaga lume, se desfasoara activitatile politice, economice, sociale si culturale.

project management | echipa de management de proiect | project management team

Dezvoltare Echipa Management de Proiect

Formarea si dezvoltarea echipei de project management este o provocare?

Afla detalii
planificare proiect

Analiza si Planificare Proiecte

Analiza si planificarea structurata a proiectului reprezinta o provocare ?

Afla detalii
controlul proiectului | monitorizarea proiectului

Monitorizare si Control Proiecte

Monitorizarea si controlul proiectului va dau batai de cap si nu stiti cum sa le abordati ?

Afla detalii

Suntem mereu cu un pas mai înainte
Soluții profesionale pentru afacerea ta

0

happy customers

0

Projects

0

Member

0

Award Win

Europroiect Estate CURSURI

oferim o gamă completă de servicii de consultanță si training în management si in management de proiect, management de portofoliu si management de program in construcții

Europroiect Estate Experti

peste 25 de ani de experiență în domeniile construcții, management de proiect, management de portofoliu si management de program

Gaitan Marius

Eng. Marius Gaitan
PMP, PMI-PBA

Senior Project Manager & Business Analyst

Gaitan Ciprian

Eng. Ciprian Gaitan
Project Manager

Expert Tehnic & Verificator Proiecte

Gaitan Dumitra

Ec. Dumitra Gaitan
Project Manager

Expert Finante Contabilitate - Expert C.E.C.C.A.R.

Request A Call Back.

Aveți probleme cu gestionarea proiectelor?
Oferim cele mai bune servicii de consultanță.
Așteptăm cu nerăbdare să ne cunoastem și să vă ajutăm !

Ai Nevoie De Ajutor?

Ce spun Clientii Nostri?

Articole Project Management

Avand o experienta de peste 25 de ani ajutam afacerile prin furnizarea unor solutii complete.
Putem dezvolta si implementa soluții inovatoare de management pentru a îmbunătăți și creste beneficiile companiei Dvs.