Cursuri

Curs Planul de Management al Proiectului

6 si 8 Noiembrie 2023

Program curs : Ziua 1 - orele 9:00 - 13:00  ; Ziua 2 - orele 9:00 - 13:00

Cursul Planul de Management al Proiectului in Constructii asigura cunostintele necesare pentru dezvoltarea unui plan care sa respunda cerintelor mentionate in Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor – CATUC. Acest plan urneaza sa fie solicitat de catre toate organizatiile publice si private care vor sa realizeze proiecte de constructii. Prezentam succint legislatia care urmeaza sa fie modificata sau abrogata, solicitarile din lege privind Planul de Management al Proiectului si o curricula a acestui curs.

Proiectul de Lege privind Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor - CATUC a fost aprobat în ședința de Guvern și urmeaza sa fie validat in luna septembrie 2023.

O multitudine de acte normative vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrarii in vigoare a CATUC :

  • Legea 10/1995 privind calitatea în construcții
  • Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constr.
  • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
  • Legea 5/2000, Legea 351/2001, Legea 575/2001, Legea 363/2006, Legea 171/1997, OUG 142/2008, HG 907/2016, HG 766/1997, HG 925/1995, HG 525/1996, HG 273/1994, etc.

Prin intermediul Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor vor fi corelate, simplificate, îmbunătățite și reunite într-o structură unitară în cadrul unui singur act normativ clar, coerent, stabil și adaptat realităților contemporane naționale, europene și internaționale

În acest context, proiectul Codului amenajării teritoriului urbanismului si constructiilor reprezinta o reformă majoră a cadrului normativ prin restructurarea coerentă si corelată a legislației și structurii instituționale corespunzătoare în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului si constructiilor, sub forma codificării, inclusiv redefinirea conceptuală a unor elemente din sistemul de planificare – proiectare - executie – administrare – control

La Art. 549 din CATUC se mentioneaza ca Planul de Management aferent proiectului investițional în construcții se întocmește de către managerul de proiect și se aprobă de către dezvoltator, mentionand la aliniatul (2) ce trebuie sa contina acest plan:

a) definirea scopului proiectului investițional în construcții;
b) managementul costurilor;
c) managementul graficului de derulare al proiectului;
d) managementul achizițiilor;
e) managementul resurselor umane;
f) managementul conținutului sau al temei de proiectare;
g) managementul riscurilor;
h) managementul problemelor speciale, altele decât cele referitoare la riscuri;
i) managementul calității, inclusiv al problemelor de sustenabilitate;
j) managementul comunicării în interiorul proiectului și între proiect și terți.

In acest context, toate autoritatile contractante (proiecte cu fonduri publice) cat si investitorii din domeniul privat vor solicita un Plan de Management de Proiect.

Dorim sa venim in intampinarea organizatiilor dar si a managerilor de proiect cu acest curs succint, care prezinta ce trebuie sa contina si cum se poate realiza Planul de Management al Proiectului.

Structura cursului este urmatoarea :

1.         DEFINIREA SCOPULUI PROIECTULUI INVESTIȚIONAL  ÎN CONSTRUCȚII

A.        Identificarea părților interesate, cunoscute - stakeholderii

B.        Evaluarea nevoilor proiectului

C.        Stabilirea scopurilor și obiectivelor specifice proiectului

D.        Determinarea potrivirii strategice a unui proiect

F.         Definirea beneficiilor unui proiect

G.        Efectuarea consultărilor cu părțile interesate ale proiectului

2.         MANAGEMENTUL COSTURILOR

A.        Estimarea costului

B.        Bugetarea costurilor

C.        Procedurile de control al costurilor proiectului

D.        Procedurile de management al schimbării costurilor proiectului

E.         Metoda Valorii Dobandite  - Earned Value Method (EVM)

F.         Managementul achizițiilor ca parte a managementului costurilor

G.        Planificarea pentru situații neprevăzute

H.        Raportarea și comunicarea pentru managementul costurilor

I.          Documentarea eficienta a costurilor

J.          Închiderea costurilor

3.         MANAGEMENTUL GRAFICULUI DE DERULARE  AL PROIECTULUI

A.        Dezvoltarea unei structuri de defalcare a lucrărilor de proiect (WBS)

B.        Definirea activităților proiectului

C.        Secvențierea activităților dintr-un proiect

D.        Estimarea duratei activităților proiectului

E.         Alocarea resurselor pentru activitățile proiectului

F.         Elaborarea programului graficului de executie al proiectului

G.        Crearea unui program de referință al proiectului (Project Schedule Baseline)

H.        Dezvoltarea procedurilor de control pentru programul proiectului

I.          Dezvoltarea procedurilor de management al schimbărilor

J.          Definirea etapelor de referință în programul proiectului

K.        Crearea de raportări și comunicare programate 

L.         Managementul riscurilor asociate cu programul proiectului

M.        Măsurarea performanței programului graficului de executie al proiectului

N.        Închiderea programului proiectului

4.         MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR

A.        Dezvoltarea unei strategii de achiziții pentru proiect

B.        Planificarea achizițiilor unui proiect

C.        Identificarea și selectarea furnizorilor

D.        Crearea unei cereri de ofertă (RFP) sau a unui document de licitație

E.         Evaluarea ofertelor și atribuirea contractului de achiziții

F.         Managementul contractelor proiectului

G.        Crearea și menținerea documentației adecvate pentru achiziții

H.        Managementul performanței furnizorilor

I.          Managementul schimbărilor pentru achizițiile proiectului

J.          Managementul riscului pentru achizițiile din proiecte

K.        Considerațiile etice și juridice

L.         Închiderea pentru achiziții

5.         MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

A.        Definirea rolurilor și responsabilităților

B.        Definirea structurii organizationale

C.        Elaborarea unui plan de angajare pentru resursele umane

D.        Recrutarea și selectarea resurselor umane potrivite pentru proiect

E.         Încorporarea și instruirea resurselor umane ale proiectului

F.         Managementul performanței

G.        Dezvoltarea unei echipe de management de proiect

H.        Alocarea resurselor

I.          Rezolvarea conflictelor

J.          Asigurarea sănătății și siguranței

K.        Gestionarea eficienta, comunicarea și implicarea părților interesate

L.         Încetarea și tranziția resurselor umane

6.         MANAGEMENTUL CONȚINUTULUI SAU  AL TEMEI DE PROIECTARE

A.        Procedurile de control al documentelor pentru gestionarea conținutului

B.        Depozitarea și stocarea documentelor proiectului

C.        Denumirea și indexarea documentelor proiectului

D.        Securitatea documentelor de proiect și controlul accesului

E.         Controlul versiunilor documentelor proiectului

G.        Partajarea și distribuirea eficientă a informațiilor

H.        Păstrarea înregistrărilor și arhivarea corectă a documentelor

I.          Procesele de revizuire și aprobare a documentelor

J.          Șabloanele și standardele de documente

K.        Managementul schimbării în managementul conținutului

L.         Instruirea și conștientizarea în managementul conținutului

7.         MANAGEMENTUL RISCURILOR

A.        Identificarea riscurilor

B.        Evaluarea riscurilor

C.        Strategiile de atenuare a riscurilor

D.        Planificarea răspunsurilor la riscurile proiectului

E.         Monitorizarea și controlul riscurilor

F.         Comunicarea și raportarea riscurilor proiectului

G.        Planificarea pentru situații neprevăzute

H.        Proprietatea și responsabilitatea riscurilor

I.          Lecțiile învățate în managementul riscurilor proiectului

J.          Cultura proiectului și conștientizarea riscurilor

8.         MANAGEMENTUL PROBLEMELOR SPECIALE,  ALTELE DECÂT CELE REFERITOARE LA RISCURI

A.        Managementul problemelor proiectului

Elaborarea unui jurnal de probleme

B.        Analiza problemelor

C.        Implicarea părților interesate în abordarea problemelor

D.        Dezvoltarea unei soluții pentru abordarea problemelor

E.         Evaluarea riscurilor pentru problemele proiectului

F.         Planificarea implementării soluțiilor pentru problemele proiectului

G.        Monitorizarea și evaluarea problemelor proiectului

H.        Documentarea și lecțiile învățate pentru problemele proiectului

I.          Comunicarea și raportarea problemelor proiectului

J.          Îmbunătățirea continuă în gestionarea problemelor proiectului

9.         MANAGEMENTUL CALITĂȚII, INCLUSIV  AL PROBLEMELOR DE SUSTENABILITATE

A.        Politica calității pentru managementul calității proiectelor

B.        Planificarea calității în managementul proiectelor

C.        Asigurarea calității în managementul proiectelor

D.        Controlul calității în managementul proiectelor

E.         Controlul documentelor în managementul calității proiectului

F.         Instruirea și competența în managementul calității proiectului

G.        Gestionarea neconformităților în calitatea proiectului

H.        Managementul furnizorilor și subcontractanților

I.          Îmbunătățirea continuă a calității proiectului

J.          Comunicarea privind calitatea proiectului

K.        Raportarea calității proiectului

L.         Raportarea eficientă a calității proiectului

M.        Evaluarea calității și finalizarea calității unui proiect

10.       MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI ȘI ÎNTRE PROIECT ȘI TERȚI

A.        Analiza părților interesate din proiect

C.        Managementul comunicării proiectului

D.        Un plan de comunicare pentru managementul comunicărilor proiectului

E.         Implicarea părților interesate în managementul comunicării proiectului

F.         Întâlnirile joacă un rol crucial în managementul comunicării proiectului

G.        Distribuția de informații în cadrul unui proiect

H.        Elaborarea protocoalelor de comunicare pentru distribuirea informațiilor

I.          Abordarea considerentelor lingvistice și culturale

J.          Comunicarea de criză

K.        Documentarea și înregistrările

L.         Evaluarea performanței comunicării

 

PLANUL CORECT VĂ POATE FURNIZA VALOAREA REALĂ

Furnizam servicii de business și de Management de Proiect cu experți consacrati
Managementul de Proiect este domeniul cheie prin care astazi, in intreaga lume, se desfasoara activitatile politice, economice, sociale si culturale.

project management | echipa de management de proiect | project management team

Dezvoltare Echipa Management de Proiect

Formarea si dezvoltarea echipei de project management este o provocare?

Afla detalii
planificare proiect

Analiza si Planificare Proiecte

Analiza si planificarea structurata a proiectului reprezinta o provocare ?

Afla detalii
controlul proiectului | monitorizarea proiectului

Monitorizare si Control Proiecte

Monitorizarea si controlul proiectului va dau batai de cap si nu stiti cum sa le abordati ?

Afla detalii

Managementul de Proiect
vă ajută să economisiți
timp și bani

Ne ajutăm clienții să-și îmbunătățească performanțele și să-și realizeze cele mai importante obiective de business

Planificarea si programarea proiectelor de constructii sunt factori importanti de succes si de aceea echipa EUROPROIECT ESTATE® le acorda o mare importanta.

Afla detaliiMai multe

Suntem mereu cu un pas mai înainte
Soluții profesionale pentru afacerea ta

0

happy customers

0

Projects

0

Member

0

Award Win

Europroiect Estate CURSURI

oferim o gamă completă de servicii de consultanță si training în management si in management de proiect, management de portofoliu si management de program in construcții

Request A Call Back.

Aveți probleme cu gestionarea proiectelor?
Oferim cele mai bune servicii de consultanță.
Așteptăm cu nerăbdare să ne cunoastem și să vă ajutăm !

Ai Nevoie De Ajutor?

Articole Project Management

Avand o experienta de peste 25 de ani ajutam afacerile prin furnizarea unor solutii complete.
Putem dezvolta si implementa soluții inovatoare de management pentru a îmbunătăți și creste beneficiile companiei Dvs.