Glosar termeni project management

Cauta in glosar : stakeholder

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Control Stakeholder Engagement

Controlul angajamentului părtilor interesate

Proces de monitorizare globală a relaţiilor dintre părțile interesate, de ajustare a strategiilor şi planurilor pentru implicarea acestora în proiect

Identify Stakeholders

Identificarea părţilor interesate

Proces de identificare a persoanelor, grupurilor de persoane sau a organizațiilor care pot afecta sau pot fi afectate de o decizie, activitate sau rezultat ale proiectului, precum și analiza și documentarea informațiilor relevante despre interesele, implicarea, interdependențele, influența si potenţialul impact al acestora asupra reușitei proiectului

Manage Stakeholder Engagement

Managementul implicării părţilor interesate

Procesul de comunicare și de lucru cu părțile interesate pentru a le satisface nevoile și așteptările, pentru a aborda problemele și pentru a implica corespunzător părțile interesate.

Plan Stakeholder Management

Planificarea managementului părților interesate

Proces de dezvoltare a abordărilor în vederea implicării părților interesate ale proiectului, bazat pe analiza nevoilor și intereselor acestora precum și a impactului potențial în proiect.

Project Stakeholder Management

Management al Părților Interesate de Proiect

Managementul părţilor interesate de proiect include procesele cerute pentru identificarea tuturor persoanelor sau organizaţiilor care pot influența proiectul sau care pot fi afectate de proiect, pentru analiza așteptărilor acestora şi impactul lor asupra proiectului, precum şi pentru dezvoltarea de strategii potrivite pentru implicarea acestora în mod eficace în luarea de decizii şi în execuţia proiectului.

Stakeholder

Parte interesată

Persoană, grup sau organizaţie ce poate afecta, poate fi afectat(ă) sau se poate considera afectat(ă) de o decizie, activitate sau rezultat al unui proiect, program sau portofoliu.

Stakeholder Analysis

Analiza părților interesate

Tehnică de obținere şi analiză sistematică a informaţiilor de natură calitativă şi cantitativă pentru a determina modalitatea şi prioritatea în care interesele vor fi considerate pe parcursul proiectului.

Stakeholder Engagement Assessment Matrix

Matricea de evaluare a implicării părților interesate

Matrice ce compară nivelele existente și dorite de implicare a părților interesate.

Stakeholder Engagement Plan

Plan de implicare al părților interesate

Planul de implicare al părţilor interesate este o componentă a planului de management al proiectului care identifică strategiile și acțiunile cerute pentru a promova implicarea productivă a părţilor interesate în execuţia şi deciziile proiectului sau programului.

Stakeholder Management Plan

Plan de management al părților interesate

Planul de management al părţilor interesate este un plan subsecvent al planului de management al proiectului ce defineşte procesele, procedurile, instrumentele şi tehnicile ce vor fi utilizate pentru a implica părţile interesate în mod eficient în execuţia şi deciziile proiectului conform analizei necesităţilor, intereselor şi a impactului potenţialul.

Stakeholder Register

Registrul părților interesate

Document al proiectului ce include identificarea, evaluarea şi clasificarea părţilor interesate din proiect.