Glosar termeni project management

Cauta in glosar : scope

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Cause and Effect Diagram

Diagramă cauză-efect

Tehnică de descompunere care ajută la descoperirea cauzei unui efect nedorit

Control Scope

Controlul conţinutului

Proces de monitorizare a stării proiectului, a caracteristicilor produsului şi de gestionare a schimbărilor referinţei conținutului.

Define Scope

Definirea conținutului

Proces de producere a unei descrieri detaliate a proiectului sau produsului

Plan Scope Management

Planificarea managementului conținutului

Proces de creare a unui plan de management al conținutului proiectului care documentează modalitatea în care conținutul proiectului și produsului va fi definit, validat și controlat.

Product Scope

Conținutul produsului

Caracteristici şi funcţionalități ce caracterizează un produs, serviciu sau rezultat.

Product Scope Description

Descrierea conținutului produsului

Descriere narativă documentată a conținutului produsului.

Project Scope

Arie de Cuprindere a Proiectului

Suma activităţilor şi a materialelor necesare (conţinutul/aria de cuprindere) realizării unui produs, serviciu sau rezultat având caracteristicile şi funcţiunile specificate

Project Scope

Conţinutul proiectului

Suma lucrărilor executate necesare realizării unui produs, serviciu sau rezultat având caracteristicile şi funcţionalitățile specificate.

Project Scope Management

Management al Ariei de Cuprindere a Proiectului

Managementul conţinutului proiectului include procesele cerute pentru asigurarea faptului că proiectul include întregul efort necesar şi doar acesta pentru finalizarea cu succes a proiectului.

Project Scope Statement

Specificația conținutului proiectului

Document al proiectului care descrie conţinutul, produsele livrabile principale, ipotezele şi constrângerile.

Scope

Conţinut

Totalitatea produselor, serviciilor şi rezultatelor ce vor fi furnizate printr-un proiect. A se vedea de asemenea Conţinutul proiectului și Conţinutul produsului.

Scope Baseline

Referinţa conţinutului

Versiune aprobată a declarației conţinutului, a WBS și a dicționarului WBS asociat, care poate fi schimbată doar prin proceduri formale de control al schimbărilor și este folosită ca bază de comparație cu rezultatele reale.

Scope Change

Schimbare a Ariei de cuprindere/ Conţinutului

Orice schimbare în conţinutul activităţilor proiectului sau produsului. O schimbare de de aces gen necesită aproape întotdeauna o ajustare în costul și graficul de execuție al proiectului

Scope Creep

Alterarea Ariei de Cuprindere /Conţinutului

Extindere necontrolată a conţinutului produsului sau proiectului fără ajustări de timp, cost şi resurse.

Scope Management Plan

Plan de management al ariei de cuprindere / conţinutului

Componentă a planului de management al proiectului sau programului care descrie felul în care conţinutul va fi definit, dezvoltat, monitorizat, controlat și validat.

Validate Scope

Validarea conţinutului

Procesul de finalizare a acceptării produselor livrabile terminate ale unui proiect.