Glosar termeni project management

Cauta in glosar : schedule

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Control Schedule

Controlul programului de execuţie

Proces de monitorizare a stării activităţilor proiectului pentru a actualiza progresul acestuia şi pentru a gestiona schimbările necesare în cadrul programului de execuţie de referință.

Develop Schedule

Elaborarea programului de execuţie

Proces de analizare a secvențelor de activități, a duratelor, a cerințelor de resurse și a constrângerilor programului de execuție în scopul elaborării modelului programului de execuție pentru realizarea proiectului, monitorizarea și controlul acestuia.

Master Schedule

Grafic de execuţie principal

Grafic de execuţie sintetic al proiectului în care sunt prezentate principalele livrabile, componente WBS, precum şi jaloanele cheie. Vezi, de asemenea, graficul punctelor de staţionare-control obligatorii (jaloane)

Milestone Schedule

Reperele programului de execuţie

Tip de program de execuţie care identifică NUMAI principalele repere ale acestuia și datele planificate. A se vedea, de asemenea, programul principal de execuţie.

Plan Schedule Management

Planificarea managementului graficului de execuţie

Proces de stabilire a politicilor, procedurilor şi documentatiei aplicabile planificării, dezvoltării, administrării şi controlului respectării calendarului proiectului

Project Schedule

Program de execuţie a proiectului

Rezultat al folosirii unui model de planificare a activităților care prezintă activităţi interconectate, împreună cu planificarea calendaristică, duratele, reperele şi resursele alocate.

Project Schedule Management

Managementul programului de execuție a proiectului

Managementul programului de execuție a proiectului include procesele necesare pentru finalizarea la timp a proiectului.

Project Schedule Network Diagram

Diagrama de reţea a programului de execuţie a proiectului

Reprezentare grafică a legăturilor logice create între activităţile planificate în proiect.

Schedule

Program de execuție

A se vedea programul de execuție a proiectului și, de asemenea, modelul programului de execuție.

Schedule Baseline

Referința programului de execuție

Versiunea aprobată a modelului programului de execuție care poate fi modificată doar prin proceduri formale de control al schimbărilor și care este folosită ca bază de comparare cu rezultate reale.

Schedule Compression

Scurtarea programului de execuție

Tehnică folosită pentru a scurta durata programului de execuție fără a diminua conținutul proiectului.

Schedule Data

Datele programului de execuție

Colecție de informații pentru descrierea și controlul programului de execuție.

Schedule Forecast

Prognoze ale programului de execuție

Estimări sau predicții ale condițiilor și evenimentelor viitoare ale proiectului ce se bazează pe informații şi cunoştințe disponibile în momentul în care programul de execuție este calculat.

Schedule Management Plan

Plan de management al programului de execuţie

Componentă a planului de managament al proiectului care stabilește criteriile și activitățile pentru elaborarea, monitorizarea şi controlul programului de execuție.

Schedule Model

Modelul programului de execuţie

Reprezentare a planului de execuție a activităților proiectului incluzând duratele, dependențele și alte informații necesare planificării. Este utilizat pentru a produce programul de execuţie al proiectului, însoțită de alte documente/elemente necesare planificării.

Schedule Network Analysis

Analiza reţelei programului de execuţie

Tehnică de identificare a datelor timpurii şi târzii de începere, respectiv a datelor timpurii şi târzii de finalizare, pentru activitățile nefinalizate din programul de execuție al proiectului.

Schedule Network Templates

Modele reţea ale graficului de execuţie

Set de activităţi şi relaţii stabilite pentru a fi folosite în mod repetat într-un domeniu de aplicare specific sau pentru o parte a proiectului unde o succesiune recomandată este dorită

Schedule Performance Index (SPI)

Indicator de performanță al programului de execuţie

Măsură a eficacităţii programului de execuție exprimată ca un raport între valoarea dobândită (EV) și valoarea planificată (PV).

Schedule Variance (SV)

Variaţia programului de execuţie

Măsură a progresului programului de execuție exprimată ca diferență între valoarea dobândită (EV) și valoarea planificată (PV).

Time-Scaled Schedule Network Diagram

Diagramă de reţea incadrată în timp

Orice diagramă de rețea a planului proiectului desenată într-un astfel de mod încât poziția și lungimea unei activități planificate reprezintă durata sa. În esență, este un grafic cu bare care include logica planificării.