Glosar termeni project management

Cauta in glosar : process

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

ciclograma

graph representing the evolution of a process consisting of operations that are repeated in successive cycles

Ciclogramă

Grafic reprezentând evoluția unui proces format din operații care se repetă în cicluri succesive

Closing Process Group

Grupul proceselor de încheiere

Totalitatea proceselor executate pentru finalizarea oficială sau încheierea proiectului sau a unei faze.

Executing Process Group

Grupul Proceselor de Execuție

Grup de procese efectuate cu scopul de a finaliza activităţile definite în planul de management al proiectului, astfel încât obiectivele proiectului să fie îndeplinite.

Initiating Process Group

Grupul proceselor de iniţiere

Procese efectuate pentru a defini un nou proiect sau o nouă fază a unui proiect deja existent, în cursul cărora se obțin autorizațiile necesare pentru a demara proiectul sau faza de proiect.

Monitoring and Controlling Process Group

Grupul proceselor de monitorizare şi control

Procese necesare urmăririi, verificării şi reglementării progresului şi performanţelor proiectului; identifică orice domeniu în care sunt necesare schimbări ale planificării şi iniţiază respectivele schimbări.

Organizational Process Assets

Ansamblul/ Patrimoniul de procese ale organizatiei

Planuri, procese, politici, proceduri și baze de cunoștințe care sunt specifice organizației implicate în execuție și folosite de aceasta în procesele sale curente.

Planning Process Group

Grupul de procese de planificare

Procese necesare pentru a stabili conţinutul proiectului, detalierea obiectivelor şi pentru a defini strategia de acţiune necesară pentru a atinge obiectivele asumate prin proiect

Process

Proces

Serie sistematică de activităţi dirijate spre determinarea și obţinerea unui rezultat final, astfel că una sau mai multe intrări vor fi implicate în vederea obţinerii uneia sau mai multor ieşiri.

Process Analysis

Analiză de proces

Analiza de proces urmăreşte paşii determinaţi în planul de îmbunătăţire a proceselor pentru a identifica îmbunătăţirile necesare

Process Decision Program Charts (PDPC)

Diagramă de Programare a Deciziilor de Proces (pentru situații neprevăzute) (PDPC)

PDPC este folosită pentru a înţelege un obiectiv în relaţie cu paşii necesari pentru a atinge obiectivul respectiv

Process Improvement Plan

Plan de Perfecționare a Procesului

Un plan subsecvent al planului de management al proiectului. Acesta detaliază paşii necesari pentru efectuarea analizei proceselor în vederea identificării acţiunilor care le pot amplifica valoarea

Project Management Process Group

Grup de procese de management al proiectului

Grupare logică a intrărilor, instrumentelor, tehnicilor şi ieşirilor managementului de proiect. Grupurile de procese ale managementului de proiect includ procesele de iniţiere, planificare, execuţie, monitorizare şi control, şi de încheiere. Grupurile de procese de management al proiectului nu sunt faze ale proiectului.