Glosar termeni project management

Cauta in glosar : planning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Additional Quality Planning Tools

Alte instrumente de planificare a calităţii

Set de instrumente utilizate pentru definirea cerințelor calităţii și pentru planificarea activităților de management al calității care să conducă la rezultatul dorit. Acestea includ, fără a se limita la: brainstorming, Analiza câmpului de forțe ("Force Field Analysis"), Tehnica grupului nominal ("Nominal Group Technique") și instrumente de management și control ale calității

Planning Package

Pachet de lucrări de planificat

Componentă a structurii detaliate a lucrărilor inferioară contului de control, având activităţile identificate, dar neavând planificarea lor detaliată. A se vedea şi contul de control.

Planning Process Group

Grupul de procese de planificare

Procese necesare pentru a stabili conţinutul proiectului, detalierea obiectivelor şi pentru a defini strategia de acţiune necesară pentru a atinge obiectivele asumate prin proiect

Rolling Wave Planning

Planificare progresivă

Tehnică de planificare iterativă în care lucrările ce trebuie realizate pe termen scurt sunt planificate în detaliu, în timp ce activitățile din viitorul îndepărtat sunt planificate mai puțin detaliat.