Articole Project Management

     Industria construcțiilor devine una dintre cele mai competitive, crescand presiunea ca proiectele să fie livrate la timp, la o calitate conformă și în limita bugetului in timp ce satisfacția clienților nu a fost niciodată mai importantă. Domeniul construcțiilor se află în pragul transformării pe scară largă bazată pe inovații și tehnologii digitale. Aceste modificări vor avea ca rezultat nu numai reducerea ciclului de viață al proiectului investiție-construcție și îmbunătățirea eficienței economice a acestora, dar va forța, organizațiile să își evalueze mai larg competitivitatea și poziția pe piață.

     Tehnologia începe acum să răspundă din nou nevoilor firmelor de construcții, în special datele, care sunt acum folosite de companiile de construcții pentru a furniza mai rapid și mai eficient proiecte. Aceasta este o schimbare semnificativă față de acum 10-15 ani, când echipele se adunau aproape de sfârșitul lunii și analizau modul în care urmăreau proiectele pe baza unui număr de foi de calcul și formulare pe hârtie. Acum, sistemele digitale permit managerilor companiei să înțeleagă mai profund procesul de producție și eficiența sa economică, caracteristicile regionale ale piețelor și cerințele clienților. Acest lucru ajută la eficientizarea proceselor și la îmbunătățirea experienței clienților.

     Transformarea digitală este din ce în ce mai des menționată printre factorii critici meniți sa sporeasca competitivitatea organizației și dezvoltarea cu succes iar punctele de vedere științifice moderne subliniază tot mai frecvent renovarea completă a modelelor de afaceri și logica de creare a valorii în ramura industriei constructiilor.  Ce este transformarea digitală?  Implementarea tehnologiilor digitale pentru a crea sau modifica procesele de afaceri se numește transformare digitală. Majoritatea companiilor decid să treacă prin procesul de transformare digitală din mai multe motive. Unul dintre ele se referă la necesitatea de a rămâne competitiv pe piață, iar utilizarea mijloacelor moderne o face posibilă. Procesul de transformare digitală este adesea interpretat greșit ca pur și simplu digitalizare. Cu toate acestea, există o diferență semnificativă între aceste noțiuni. Digitalizarea implică faptul că o companie integrează soluții IT pe baza modelului de afaceri existent fără a-l schimba. Între timp, transformarea digitală denotă o schimbare semnificativă a modelului de afaceri, declanșând alterarea proceselor organizaționale și operaționale.

     Este timpul pentru un salt major în proiectele de construcții gestionate de date. Acest lucru este demonstrat într-un nou studiu de cercetare realizat de KPMG International, care susține că este momentul să se reevalueze abordarea eficienței performanței proiectelor de construcții iar  transformările digitale ale organizației trebuie sa aiba loc nu prin utilizarea unor instrumente inovatoare de producție și gestionare, ci pe baza strategiei de dezvoltare digitală. Principiile de bază ale transformării digitale implică modernizarea tuturor proceselor, ducându-le la nivelul următor. Aceasta se referă atât la capacitatea tehnologică, cât și la forța de muncă din companie.

     Realitatea arata ca mai puțin de una din 10 companii de constructii utilizează în mod obișnuit platforme mobile, analize avansate de date și forță de muncă digitală. Deoarece industria construcțiilor este cel mai mare angajator cu normă întreagă pentru lucrătorii tineri, este clar că există loc de inovații și date digitale care trebuie valorificat. 94% dintre lucratorii tineri dețin un smartphone iar asta conduce la o presupunere corectă că tehnologia bazată pe ecran are un loc în această industrie. Importanța datelor în timp real, comunicarea informațiilor în timp real către participantii la un proiect devine din ce în ce mai esențială pentru succesul proiectelor iar cu investiții în tehnologie, managerii de proiect vor putea planifica fluxul de lucru cu o eficiență mult mai mare. Accesul la date în timp real aduce o agilitate reală sectorului constructiilor. Fluxul de dispozitive mobile are potențialul de a se asigura că toată lumea de pe șantier este la curent cu evoluțiile, riscurile și actualizările în orice moment, avand acces la baza date partajate în timp real. Acest lucru permite managerilor de proiect să intervină imediat ce apare o problemă sau atunci cand o problemă devine evidentă și să o gestioneze rapid. Acolo unde pana acum o singură întârziere putea întârzia un întreg proiect, actualizările în timp real permit utilizatorilor să gestioneze cu atenție întregul proces de construcție, oferindu-le managerilor de proiect și dezvoltatorilor posibilitatea de a interveni imediat după identificarea unei probleme și de a o rezolva cât mai eficient si mai repede posibil .

     Transformarea digitală înseamnă adaptarea la impactul tehnologiilor digitale și integrarea lor atat în interfața externă a organizației cat și în procesele interne în desfășurare. Dezvoltarea și răspândirea tehnologiilor de comunicare a informațiilor a crescut întotdeauna impactul acestora asupra oricărei părți a relațiilor socio-economice. Organizațiile din domeniul construcțiilor participă la exploatarea activelor corporale, acesta fiind motivul pentru care abia acum au început să sufere cele mai considerabile transformări digitale și tehnologice în ultimele decenii. Modificările inițiate de astfel de transformări vor provoca transformarea ramurilor industriale, prin urmare, companiile capabile să respecte astfel de cerințe vor deveni lideri în domeniu.

     Software-ul de management a construcțiilor a trecut de la un simplu sistem de gestionare a documentelor la a deveni coloana vertebrală a proiectelor de construcții. În timp ce tehnologia ajută zilnic la desfășurarea proiectelor, integrarea  ajută clienții sa fie capabili să aibă un control în timp real asupra sănătatii proiectelor nu doar la nivel individual, ci și într-un întreg portofoliu de proiecte, într-o anumită regiune și, de asemenea, între regiuni. Digitalizarea industriei construcțiilor nu este o chestiune dacă sau când - schimbările necesare au loc chiar acum. În ceea ce privește forța de muncă, transformarea digitală presupune obținerea de noi competențe și cunoștințe. Odată ce unele sisteme IT moderne sunt implementate, angajații trebuie să învețe cum să lucreze cu noi instrumente pentru a îmbunătăți experiența clienților și a spori productivitatea.

     Transformarea organizațiilor trebuie să-și îmbunătățească competitivitatea în condițiile formării economiei digitale în care integritatea socio-economică afectează toate sferele vieții publice. O abordare a construcției bazată pe date va asigura realizarea proiectelor mai eficient, la o calitate superioară și cu standarde de siguranță îmbunătățite iar companiile de construcții care înca stau pe margine trebuie să ia măsuri chiar acum pentru a se alătura viitorului digital - sau riscă să rămână ireversibil în urmă.

     Strategia de transformare digitală a companiilor de construcții ar trebui sa se bazeze pe 5 principii:

 1. 1. Integrarea platformelor digitale în ecosistemul existent, cu posibilitatea unui schimb transparent de informații între toți participanții la piața construcțiilor;
 2. 2. Raționalizarea și standardizarea proceselor tehnologice și de afaceri în scopul digitalizării acestora, schimbului transparent de informații și implementarea sistemelor de control și gestionare a producției;
 3. 3. Adaptarea structurii organizaționale și a sistemului de management al personalului cu scopul de a selecta în mod corespunzător specialiștii care respectă cerințele de transformare digitală;
 4. 4. Susținerea transformărilor digitale care vizează asigurarea înțelegerii lor socio-psihologice de către toți angajații organizației și partenerii de afaceri;
 5. 5. Evaluarea eficienței investițiilor în transformarea digitală trebuie să se bazeze nu pe indici economici specifici, ci pe modificarea activităților financiare și economice ale organizației în ansamblu.

     Înainte de a vă modifica modelul de afaceri conform principiilor transformării digitale, trebuie să decideți cum ar putea fi benefic pentru compania dumneavoastră. Gândiți-vă la procesele operaționale și organizaționale care ar putea fi simplificate datorită digitalizării. Pe baza acesteia, veți putea selecta soluții tehnologice pentru implementare. Pentru a evalua eficacitatea transformării digitale, ar trebui să determinați reperele în care va fi făcută evaluarea. Analizați valorile legate de activitatea dvs. de afaceri și vedeți cum transformarea proceselor operaționale vă influențează profiturile.

     Strategia organizatională digitală va fi piatra de temelie a transformării digitale. Transformarea digitală trebuie să ofere o calitate necesară sau mai bună a produselor pentru construcții cu prețuri mai mici, în perioade mai scurte de timp și o îmbunătățire suficientă a siguranței obiectelor de construcție și a eficienței energetice. În consecință, organizațiile care evită integrarea într-un nou ecosistem digital vor concura cu participanții la activități de construcție a investițiilor care sunt deja pe drum.

     Tehnologiile și instrumentele utilizate de organizații, precum și impactul acestora asupra proceselor de afaceri depind în mare măsură de etapa de transformare digitală în care este organizația. Au fost identificate șapte destinații ale transformărilor tehnologice digitale care afectează considerabil procesele de producție și de afaceri întreținute de participanții la activitățile de construcție a investițiilor și care trebuie, prin urmare, să se reflecte în conceptul de transformare digitală a organizării construcțiilor.

 1. 1. Instrumente digitale de ordin garantat de stat. Directiva Uniunii Europene privind achizițiile publice stipulează (în cadrul strategiei „Europa-2020”) o tranziție completă la sistemul de achiziții digitale. Conform documentului de reglementare menționat, legislația statelor membre ale UE trebuie adusă la un sistem unificat format și achiziții garantate de stat - la standardizare și digitalizare completa. Astfel, transformarea digitală a organizației va permite să se coopereze cu serviciile de stat prin intermediul tehnologiilor de comunicare a informațiilor care, nu numai că îl vor face competitiv, ci vor deveni un factor cheie care să permită creșterea potențialului pieței, accesibil pentru aceste firme de construcții.
 2. 2. Platforme digitale de achiziție de materiale. Materialele de construcție reprezintă unul dintre principalele elemente de cost ale produselor de construcție. Instrumentele digitale oferă posibilitatea de a coopera cu un număr considerabil de participanți la activitățile de construcție si realizare a investițiilor, nu numai prin concurența la licitație, ci și prin accesarea de informații auto-susținute în cataloagele digitale ale furnizorilor.
 3. 3. Optimizarea proceselor de logistică și organizare a construcțiilor. Angajații firmelor de construcții își petrec doar 30% din timpul de lucru pentru activitățile lor principale. Restul de 70% se încadrează în diverse angajamente, transportul materialelor, șantierul și pregătirea echipamentelor. Utilizarea sistemelor digitale permite îmbunătățirea eficienței utilizării timpului de lucru prin colectarea și analiza unor domenii mai mari de date.
 4. 4. Roboți industriali și drone. Eficiența ridicată a tehnologiilor menționate anterior constă într-o creștere considerabilă a productivității muncii realizată în detrimentul colectării și procesării rapide a informațiilor standardizate și a executării sarcinilor de producție bazate pe acestea. Sarcina importantă a acestui angajament este procesul de generare a unui sistem stabil de comunicare a informațiilor de cooperare, cu posibilitatea unei escaladări rapide fără a schimba arhitectura sistemului.
 5. 5. Marketing digital și canale de vânzare. Perioada medie de implementare a proiectelor de investiții-construcție ajunge la 5 ani. Soluțiile adoptate în etapa inițială a proiectului definesc activitățile companiei de construcții la jumătatea perioadei. Prin urmare, este important să obțineți cât mai multe informații despre piață, segmentul țintă și concurenți în etapa de dezvoltare a conceptului. Utilizarea serviciilor de achiziție de informații digitale permite obținerea unei cantități uriașe de informații pentru analiză și dezvoltarea proiectelor. Canalele de vânzare digitale vor oferi acces consumatorilor, vor reduce costurile bunurilor vândute și vor îmbunătăți astfel atractivitatea investițională a proiectului.
 6. 6. Instrumente digitale de service. Investițiile în instrumente de întreținere post-vânzare sporesc valoarea cooperării dintre companie și clienți, permit să știe mai multe despre cerințele clienților înaintea concurenților și să reducă timpul pentru luarea deciziilor în ceea ce privește începerea cooperării. Acesta este un aspect foarte important pentru companiile de construcții, deoarece datorită caracterului specific al produselor și serviciilor de construcții există o perioadă de timp considerabilă între apariția sau determinarea cererilor și începutul cooperării.
 7. 7. Infrastructura tehnologiilor BIM. Investigațiile arată că experiența organizațiilor în creștere în utilizarea tehnologiilor BIM este însoțită de un efect economic în creștere și creșterea rentabilității investițiilor. La aceasta, s-a observat că, creșterea eficienței a avut loc datorită diferiților factori după cum urmează: scăderea costurilor de urgență; precizia calculului costurilor proiectului; scăderea duratei de calcul a estimării costurilor, reducerea perioadei de implementare a proiectului de investiții-construcție și altele. Prin urmare, strategia de transformare digitală a organizației trebuie să contribuie la promovarea tehnologiilor de modelare a informațiilor pentru aspecte întregi ale activităților organizației prin dezvoltarea unei infrastructuri stabile de tehnologii BIM.

     Deoarece etapele ciclului de viață ale proiectului necesită acces la date 2D și 3D, date financiar-economice, date organizationale și date de gestionare a resurselor, toate aceste date pot fi legate între ele, astfel încât să se asigure implementarea eficientă a proiectului. Realitatea arata ca sistemele de planificare a resurselor întreprinderii – ERP, care acoperă gestionarea personalului, gestionarea activelor, managementul financiar și orientat către echilibrarea continuă și optimizarea resurselor companiei prin utilizarea unui pachet software specializat integrat ERP și modelarea informațiilor sistem BIM 3D și BIM 2D sunt foarte necesare.

     Transformarea digitală a domeniului construcțiilor exercită influență asupra întregului lanț valoric al produsului, prin urmare, utilizarea instrumentelor digitale de către toti participanții la activitățile de construcție a investițiilor devine o parte constitutivă obligatorie a proceselor operaționale și de producție. Pentru a depăși aceste probleme comune ale transformării digitale, companiile trebuie să își schimbe modelul operațional pentru a respecta strategia de transformare digitală, care include următoarele elemente:

 • Concentrarea pe cooperarea cu clientul. Abordarea digitală trebuie să ofere nu numai soluția unei anumite sarcini operaționale sau manageriale, ci să se concentreze asupra cooperării dintre client (persoană fizică, persoană juridică sau stat) și organizație.
 • Pachet complet de avantaje digitale. Companiile vor obține avantaje maxime dacă utilizează combinația de varietate de instrumente digitale: de exemplu, analiza extinsă a segmentului țintă și proiectarea BIM.
 • Noul sistem de management. Sistemul de management integrat va asigura stabilitatea noului model de operare. Stimularea și transparența sistemului de date digitale sunt instrumente importante care ajută managerii să accelereze implementarea noilor tehnologii.
 • Educația digitală. Programele de transformare culturală și formare profesională permit companiilor de construcții să utilizeze potențialul resurselor umane și să facă organizațiile mai flexibile. Aceasta oferă posibilitatea de a se adapta cu promptitudine la schimbarea condițiilor de marcare și a cerințelor clienților.

      Transformarea Digitala nu mai este doar o opțiune; acum este imperativă pentru afacerile care doresc să prospere. Organizațiile din România și din întreaga lume accelerează proiectele de transformare digitală și promovează reziliența cibernetică și continuitatea digitală pentru a se pregăti pentru următorul pas.

     In concluzie, spre deosebire de strategiile convenționale de dezvoltare a companiei bazate pe capacitățile organizaționale și de producție, strategia digitală trebuie să ia în considerare schimbarea bazată pe concept a principiilor de cooperare socio-economică și a mecanismelor de creare a valorilor, produselor și serviciilor și să regândească procesele de afaceri și metodele de promovare a vânzărilor. Majoritatea oamenilor de știință moderni, analizând procesul de organizare a transformării digitale, sunt de acord că transformarea digitală de succes nu reprezintă produsul implementării noilor tehnologii, ci creează mai degrabă condiții care permit organizației să utilizeze posibilitățile oferite de noile tehnologii digitale.

Aveți o strategie de transformare digitală?

 

EUROPROIECT ESTATE SRL
Eng. Marius Gaitan, PMP, PMI-PBA

Share:

Taguri:

PLANUL CORECT VĂ POATE FURNIZA VALOAREA REALĂ

Furnizam servicii de business și de Management de Proiect cu experți consacrati
Managementul de Proiect este domeniul cheie prin care astazi, in intreaga lume, se desfasoara activitatile politice, economice, sociale si culturale.

project management | echipa de management de proiect | project management team

Dezvoltare Echipa Management de Proiect

Formarea si dezvoltarea echipei de project management este o provocare?

Afla detalii
planificare proiect

Analiza si Planificare Proiecte

Analiza si planificarea structurata a proiectului reprezinta o provocare ?

Afla detalii
controlul proiectului | monitorizarea proiectului

Monitorizare si Control Proiecte

Monitorizarea si controlul proiectului va dau batai de cap si nu stiti cum sa le abordati ?

Afla detalii

Managementul de Proiect
vă ajută să economisiți
timp și bani

Ne ajutăm clienții să-și îmbunătățească performanțele și să-și realizeze cele mai importante obiective de business

Planificarea si programarea proiectelor de constructii sunt factori importanti de succes si de aceea echipa EUROPROIECT ESTATE® le acorda o mare importanta.

Afla detaliiMai multe

Europroiect Estate Servicii

Oferim o gamă completă de servicii de consultanță si training în management si in management de proiect in construcții
Managementul de proiect continuă să crească în fiecare zi datorită încrederii.

PM Constructii

Management de Proiect in Constructii

Real Estate

Management de Proiect aplicat in Constructii Rezidentiale

OPM - Implementare

Implementare Management de Proiect in Organizatii (OPM)

Project Management Office - PMO

Infiintare & Dezvoltare PMO

Testare Personal

Testare manageri de proiect din organizatie

SEAP / SICAP

Suport pentru participare la licitatii publice (ofertare)

Suntem mereu cu un pas mai înainte
Soluții profesionale pentru afacerea ta

0

happy customers

0

Projects

0

Member

0

Award Win

Europroiect Estate CURSURI

oferim o gamă completă de servicii de consultanță si training în management si in management de proiect, management de portofoliu si management de program in construcții

Europroiect Estate Experti

peste 25 de ani de experiență în domeniile construcții, management de proiect, management de portofoliu si management de program

Gaitan Marius

Eng. Marius Gaitan
PMP, PMI-PBA

Senior Project Manager & Business Analyst

Gaitan Ciprian

Eng. Ciprian Gaitan
Project Manager

Expert Tehnic & Verificator Proiecte

Gaitan Dumitra

Ec. Dumitra Gaitan
Project Manager

Expert Finante Contabilitate - Expert C.E.C.C.A.R.

Request A Call Back.

Aveți probleme cu gestionarea proiectelor?
Oferim cele mai bune servicii de consultanță.
Așteptăm cu nerăbdare să ne cunoastem și să vă ajutăm !

Ai Nevoie De Ajutor?