Articole Project Management

pndl2 - programul national de dezvoltare locala

pndl2 - programul national de dezvoltare locala

Programul National de Dezvoltare Locala - PNDL2

     Programul National de Dezvoltare Locala - PNDL2 este un program de finanțare multianual avand ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare necesare pentru a crește atractivitatea climatului investițional al localităților din România. Acest program finanțează diverse proiecte, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie.
A doua etapă a programului PNDL urmeaza sa finanțeze 6.851 de proiecte de investiții, din care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de aproape 30 de miliarde de lei credite de angajament.
Cele peste 6.851 de proiecte cu valoare totală de 29,9 miliarde lei au fost selectate științific, pe baza unor criterii obiective, fondurile de dezvoltare fiind distribuite pe baza unei formule matematice echilibrate, care a luat în calcul, mai intai alocarea fondurilor pe județe și apoi repartizarea în interiorul județelor.
Astfel, la nivel național, a rezultat următoarea repartizare a fondurilor:
•    9 miliarde lei pentru rețele de alimentare cu apă și canalizare
•    16 miliarde lei pentru drumuri și poduri (județene, comunale sau orășenești)
•    4 miliarde lei pentru unități de învățământ (creșe, grădinițe, școli, colegii)
•    1 miliard lei pentru unități medicale.
Programul este structurat pe trei componente:
•    modernizarea satului românesc,
•    regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor,
•    infrastructura la nivel judeţean.
In acest fel, PNDL 2 asigura resursele necesare pentru anumite categorii de investitii ale administratiei publice locale, avand ca scop dezvoltarea echilibrata a tuturor regiunilor Romaniei.

Fondurile alocate de minister în cadrul PNDL sunt surse de finanțare complementare pentru bugetele locale. Finanțarea proiectelor se asigură din transferuri alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinaţie în bugetul MDRAPFE, din fonduri prevăzute în bugetele locale cu această destinaţie și din alte surse legal constituite.

pndl2Criteriile de selectare a obiectivelor de investitii sunt aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 624/2015, act normativ ce prevede ca repartizarea fondurilor de la bugetul de stat pe judete, destinate transferurilor pentru finantarea obiectivelor de investitii din portofoliul unitatilor administrativ-teritoriale, sa fie facuta echilibrat, utilizand cel putin unul dintre urmatorii indicatori: datele demografice si administrativ-teritoriale (UAT) ale judetelor, capacitatea financiara a UAT, avand in vedere ponderea capacitatii acestora de a participa cu fonduri de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor de investitii, precum si ponderea numarului de obiective de investitii aflate in derulare de fiecare judet.

6.851 de proiecte de investiții locale își găsesc finanțarea prin PNDL 2
 
Se definesc ca beneficiari ai PNDL unitățile administrativ-teritoriale, reprezentate de autoritățile administrației publice locale, ale căror propuneri de finanțare au fost aprobate de MDRAPFE, pe baza solicitărilor de finanțare transmise.
     Etapa I a programului (PNDL-1) o constituie obiectivele de investiţii aflate în finanţare la data de 31 decembrie 2016.
 
Etapa a II-a (PNDL-2) a fost instituită prin OUG nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice.
 Obiectivele de investiţii care sunt finanţate în cadrul programului PNDL-2  vizeaza lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru diferite domenii specifice, listele deja aprobate fiind prezentate detaliat pe site-ul oficial al  MDRAPFE.

Din acest moment, toate proiectele urmeaza a fi publicate pe SEAP in vederea identificarii firmelor de constructii eligibile pentru executia acestor lucrari.
Documentatiile de atribuire, Fisele de Date si Caietele de Sarcini vor fi aliniate cu recomandarile MDRAPFE, in vederea unei abordari unitare dar si a selectiei corecte a firmelor castigatoare pentru aceste contracte, deoarece la nivelul anului 2017 firmele de constructii trebuie sa aiba personal familiarizat cu limbajul si terminologia de management de proiect.
Departamentul de Training si Dezvoltare Organizationala al EUROPROIECT ESTATE asigura servicii de scolarizare si consultanta pentru utilizarea managementului de proiect in constructii (participantii la cursurile de specializare putand sa raspunda cerintelor din Documentatiile de Atribuire si Fisele de Date ale proiectelor din PNDL-2).  
Educatia va face tot mai mult diferenta dintre firmele care progreseaza si cele care raman in urma. Profesionalizarea specialistilor din constructii uste o necesitate deoarece managementul de proiect este domeniul cheie prin care astzai, in intreaga lume se desfasoara activitatile politice, economice, sociale si culturale.

    Pentru informatii suplimentare nu ezitati sa ne Trimiteti un Mesaj folosind meniul din dreapta.

 

Share:

Taguri: