project management


 

INSCRIERE NEWSLETTERAdresa de e-mail:

 

INSCRIERE CVRomana: Vrei o cariera in managementul proiectelor?

Adauga CV-ul tau in baza noastra de date cu specialisti in Project Management!


Untitled 1

ARTICOLE

Noile Directive UE privind Achizitiile Publice

 

directiva 2014/24/ue

Noile Directive UE privind Achizitiile Publice     Acest articol face o abordare a achizitiilor publice in contextul in care Uniunea Europeana a actualizat cadrul legislativ existent, aducand schimbari majore in vederea imbunatatirii sistemului de achizitii, cu impact direct asupra calitatii si costurilor produsului final obtinut si o protecție juridică mai bună pentru interesele financiare ale UE în domeniul achizițiilor publice.


Cadrul legislativ actual 

    Prevederile Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE sunt transpuse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

     In data de 26 Februarie 2014 (OJEU L 94 din 28.3.2014)  au fost adoptate noile directive privind achizițiile publice, Directivele 2014/24/EU, 2014/25/EU si 2014/23/EU iar vechile Directive 2004/17/CE si 2004/18/CE au fost abrogate.


 • Directiva 2014/23/EU = 55 Articole si Anexe – Contracte de Concesiune
 • Directiva 2014/24/EU = 94 Articole si Anexe – Achizitii Publice
 • Directiva 2014/25/EU = 110 Articole si Anexe – Contracte in Sectorul Energie si Apa

     In termen de 2 ani de la data publicării, cu termen de transpunere (18 aprilie 2016), toate tarile membre ale Uniunii Europene (deci inclusiv Romania) sunt obligate sa-si actualizele legislatia si procedurile nationale.  In vederea indeplinirii acestei obligatii, in  Romania va fi revizuita sau schimbata OUG 34/2006 si HG925/2006.

     Noile directive UE privind achizițiile publice asigura o protecția juridică mai bună pentru interesele financiare ale UE în domeniul achizițiilor publice, iar Legea Achizițiilor Publice (din 2004), avand la baza Directivele Uniunii Europene, a fost revizuita, aceasta incluzand atat procedurile de atribuire a contractelor cat si instituțiile din sectorul public, utilități, apărare și achizițiile pentru securitate.

     Noile Directive urmaresc tratamentul egal al tuturor operatorilor economici, transparență, accesul publicului la informații despre procedurile de achiziții publice si aplicarea principiului concurenței.


Pornind de la principalele activități pentru achiziții publice, care sunt :

 • Evaluarea nevoilor
 • Pregatirea licitatiilor / ofertelor
 • Selectia ofertantilor
 • Încheierea contractului
 • Performanta contractului

noile Directive UE reduc procesele de achiziții publice lungi și greoaie, prin modernizarea procedurilor de achiziții publice oferind o flexibilitate mai mare pentru achizitori pentru a putea urma cele mai bune practici comerciale si măsuri de sprijin si  pentru a spori accesul IMM-urilor la achizițiile publice.


     Noile Directive UE permit evaluarea performanței anterioare a ofertanților (Ex. Art. 57 (4) (g) prevede excluderea operatorilor economici cu deficiențe semnificative sau persistente), permit ca abilitățile / calitatea de furnizori de servicii să fie luate în considerare după caz, în etapa de atribuire (Ex. Art. 67 (2) (b) prevede ca experiența relevantă a personalului poate fi luata în considerare pentru contractele de servicii și contractele care implică proiectarea de lucrări).

     Noile Directive UE vizeaza mai puțina birocrație în procesul de selecție,  prin introducerea de Documente Europene Unice în domeniul achizițiilor, iar ofertantul câștigător va trebui să furnizeze unele documente justificative( cf. Art 59.). Totodata, noile Directive UE clarifica anumite aspecte sociale / de mediu ce pot fi luate în considerare în diferite etape ale procesului de achiziție, cum ar fi anumite procese de producție în criteriile de atribuire: cf. Art. 67 (3).


     Exista numeroase schimbari privind modalitatea de abordare dar si criteriile de selectie. Pentru o buna intelegere este util ca Directiva 2014/24/EU sa fie citita, adnotata si analizata in vederea alinierii din timp politicilor organizationale la aceste cerinte, dar si scolarizarii personalului de specialitate.

Am facut o analiza asupra masurilor luate de guvernele principalelor tari din UE, respectiv Germania, Marea Britanie, Polonia, Franta, Italia, Spania, Austria si Romania. Am analizat toate informatiile publice de pe site-urile oficiale ale guvernelor acestor tari si am observat atat importanta si atentia acordata cat si modalitatile de abordare.


     Pentru a scoate in evidenta importanta acestor noi directive, am gasit relevanta abordarea facuta de guvernul din Marea Britanie, care a format imediat (adica inca din primavara anului 2014) o comisie ministeriala care a startat un Plan de Masuri in vederea eficientizarii implementarii noilor directive prin alinierea proceselor administrative si legislative care sa conduca la actualizarea legislatiei actuale. Elementele identificate au fost impartite in opt grupuri principale ale procesului de achizitie, respectiv : Domeniu de Aplicare (Scope), Proceduri, Selectie, Executia Contractului, Adjudecare, e-Procurement, Agregarea Cerintelor si un grup care sa contina orice alte probleme. Pentru a putea sa transpuna aceste schimbari inca din fazele timpurii in vederea obtinerii de beneficii din aceste imbunatatiri, comisia a startat imediat dupa definirea si aprobarea planului, actiuni concrete. Practic, discutiile in UK au startat inca din anul 2013, cand principalii actori din sectorul de achizitii publice (stakeholderii) au circulat un set de documente care contineau elemente privind utilizarea strategica a achizitiilor, finalizarea contractelor, work-shopuri, proceduri, evaluarea ofertelor, achizitiile centralizate, e-procurement, formulare standard dar si masuri anti-coruptie.


     Toate acestea au condus catre unele concluzii care sa asigure noi flexibilitati, un numar minim de reguli si necesitatea utilizarii criteriului privind cel mai mic cost posibil ca si criteriu de adjudecare. Pe site-ul oficial a fost deschisa o pagina de dialog (pentru acces direct … Click AICI) iar UK Cabinet Office a formulat inca din data de 19 septembrie 2014 un raspuns (ulterior actualizat de mai multe ori) privind transpunerea noilor directive (pentru acces direct … Click AICI). Consultarile au fost facute pe baza unui chestionar ce continea 20 de intrebari ce acopereau principalele probleme. Au fost primite peste 200 de raspunsuri de la o gama diversa de stakeholderi, din business, administratii descentralizate, educatie, legislatie, institutii guvernamentale locale, organizarea achizitiilor, organizatii profesionale, sindicate … etc. Observatiile preliminare au fost deosebit de valoroase, asigurand suport concret pentru dezvoltarea noilor directii de actiune, actualizarea legislatiei si pregatirea indrumarilor (ghiduri) pentru pasii necesari (traseele) pentru achiziții, atribuirea de contracte, contracte in-house, selecție și excludere, e-achiziții publice și modificări la contracte.


     Implementarea in Marea Britanie a noilor directive europene prin transpunerea acestora in practica legislativa curenta a necesitat un val de actiuni concrete, astfel :

 • Training față în față - furnizat prin intermediul a 140 de formatori voluntari, instruiți de către Biroul Cabinetului
 • Peste 200 de sesiuni in Marea Britanie, atingand peste 6.000 de persoane din achiziții publice
 • E-Learning - Gazduit de Serviciu Comercial Crown (CCS), training “need-to-start” inainte ca regulamentele sa intre in vigoare, cu materiale e-learning actualizate periodic.
 • Materiale informative si Ghiduri practice puse la dispozitia tuturor stakeholderilor pentru a fi descarcate si utilizate.
 • Pagina oficiala a guvernului din Marea Britanie (pentru acces direct … Click AICI) contine toate noile Directive Europene (2014/24/EU, privind contractele de achizitii publice – care abroga directiva 2004/18/CE, 2014/25/EU, privind contractele pentru sectoarele energie, apa, transport - care abroga directiva 2004/17/CE si 2014/23/EU, privind contractele de concesiune) 
   

    

     Implementarea acestor directive s-a facut prin prioritizarea planului de masuri in vederea unei implementari timpurii, deoarece acesta regularizeaza și simplifică regulile și activitatile pentru achiziții. Forma finala a Contractului de Achizitii peate fi accesata direct … Click AICI.


            Exista multe alte Orientari Suplimentare , ca de exemplu :

 • Un Ghid Succint la directiva privind contractele publice UE ( Acces direct … Click AICI)
 • REGULAMENTE 2015 PRIVIND CONTRACTELE PUBLICE - Ghidul pentru indeplinirea regulamentelor de achiziții publice din 2015, forme si avize în perioada de tranziție, înainte ca noile forme SIMAP sa fie disponibile ( Acces direct … Click AICI)
 • Orientări privind atribuire a contractelor ( Acces direct … Click AICI)
 • Orientări privind acordurile-cadru ( Acces direct … Click AICI)
 • Orientări privind modificările aduse procedurilor (adjudecare competitiva cu negociere, dialog competitiv si inovare … etc.) (Acces direct … Click AICI
 • … si multe altele !!!

     Ceea ce am dorit sa prezint este amplitudinea acestor noi directive si importanta ce trebuie acordata de catre toate institutiile din Romania care sunt implicate in licitatii publice prin SEAP , atat pentru alinierea politicilor organizationale la aceste noi reglementari dar si pentru startarea unui program de scolarizare a personalului propriu pentru intelegerea si utilizarea practica a acestora.

 

     Nu doresc sa finalizez aceasta analiza fara sa trec in revista ceea ce s-a facut pana in prezent in Romania. Este de subliniat faptul ca, desi noile directive europene au acelasi efect asupra tuturor tarilor din UE, masurile din Romania nu au avut inca amplitudinea celor din Marera Britanie (sau Germania, Austria, Franta, Spania … etc.)

Implementarea in Romania – strategie si masuri : 

In vederea realizării unei strategii în domeniul achizițiilor publice a fost înființat Comitetul interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice prin Decizia prim-ministrului nr. 218/2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 453/20.06.2014.  Scopul acestui Comitet interministerial îl reprezintă coordonarea procesului de reformă a cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice.

Pentru definitivarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, care  reprezintă una dintre direcțiile  de acțiune prioritare, cuprinse în Anexa 2 a Deciziei prim-ministrului nr. 218/2014, la nivelul grupului de lucru tehnic, s-au stabilit 5 direcții de acțiune care se vor regăsi în cuprinsul Strategiei Naționale astfel :


1)    Calitatea cadrului legislativ, inclusiv o evaluare a opțiunilor pentru a transpune noile directive în domeniul achizițiilor publice

 • Transpunerea noilor directive privind achizițiile publice și îmbunătățirea calității redactării juridice.

2)    Coerență globală și eficiența sistemului instituțional

 • Reforma funcțiilor în noul cadru instituțional.
 • Crearea unui mecanism pentru cooperare inter-instituțională, menit să asigure coerența și consecvența interpretărilor între instituții cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.

3)    Regularitatea și calitatea procesului de achiziție publică (controale în domeniu)

 • Asigurarea unei  eficiențe sporite la nivelul controlului ex-ante intern.
 • Reformarea sistemului de control ex-ante extern.
 • Asigurarea unui control eficient și unitar ex-post pentru achizițiile publice.
 • Definirea unui sistem de responsabilități și sancțiuni.

4)Întărirea capacității administrative a autorităților contractante, cu accent pe problemele profesionale și integritate

 • Punerea la dispoziție de instrumente cum ar fi helpdeskși web-based guidelines pentru a oferi suport legal și profesional către autoritățile contractante și operatori economici. 
 • Crearea de unități de achiziții centralizate.
 • Crearea de documentații standardizate.
 • Acces la consultanță externă.
 • Profesionalizarea personalului autorității contractante.

5)Întărirea capacității sistemului de achiziții publice pentru stimularea concurenței efective.

 • Monitorizare și statistici.
 • Modernizarea portalului S.E.A.P.

     Analizand toate cele cinci masuri, am constatat ca abordarea este focusata doar pe calitatea actului legislativ, sistemul institutional al statului, pe procesul de achizitii (controale), intarirea capacitatii administrative a autoritatilor contractante, intarirea capacitatii sistemului de achizitii publice pentru stimularea concurentei  si pe proceduri. Din pacate abordarea nu contine si o consultare publica cu toti stakeholderii (inclusiv firmele privare si organismele statului) in vederea identificarii si rezolvarii unor probleme sesizate de catre acestia si in principal lipseste o relatie / legatura mai stransa cu mediul privat ( consultare, informare, conlucrare ... etc.) .


     Deoarece o achizitie publica are doi actori principali, respectiv autoritatea contractanta si contractorul ( acel ofertant care a fost desemnat castigator, adjudecand licitatia), personal consider ca pentru o implementare eficienta ar fi necesar ca efortul si actiunile intreprinse sa vizeze ambii actori, asigurand astfel o abordare armonioasa, cu efecte directe benefice asupra actului final, respectiv calitatea si costul obiectivelor realizate ca finalitate a proceselor de achizitii publice.


     In incheierea acestui articol, in aceasta perioada grea si dificila pentru multe dintre institutiile din Romania care au desfasurat proiecte pe baza unor contracte de achizitii publice, vreau sa fac referire la intarirea masurilor de lupta impotriva fraudei si a coruptiei.

     In Romania exista mai multe organizatii si organisme (care si-au intensificat activitatea in ultima perioada) , majoritatea fiind deja foarte cunoscute si de aceea nu voi face o prezentare pe larg a acestora. Doresc doar sa le trec in revista: Ministerul Justiției, Ministerul Public, DNA – Directia Nationala Anticoruptie, ANI – Agentia Nationala de Integritate, s.a. Doresc sa remarc aici si efortul comun depus de catre cei 17 parteneri in proiectul „Combaterea fraudei în achizițiile publice. O abordare operațională”, care este cel mai complex proiect internațional coordonat de fundația Freedom House România (Acces direct ...Click AICI) . Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.


            OLAF - Biroul European Anti-Frauda (European Anti-fraud Office - OLAF), se va  concentra pe punerea în aplicare în mod corect a normelor privind achizițiile publice, luptand impotriva fraudei si a coruptiei. Practic, OLAF efectueaza investigații externe, pentru apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei, a corupției și a altor activități ilegale; efectueaza investigații interne, pentru protejarea reputației instituțiilor europene prin investigarea abaterilor grave facute de personalul lor, care ar putea duce la proceduri disciplinare sau penale; furnizează politici și servicii de consultanță, sprijina Comisia Europeană și partenerii de cooperare la nivelul Uniunii, statele membre și la nivel internațional în dezvoltarea și implementarea politicilor de prevenire și de detectare a fraudei.

            OLAF va urmari ca regulile pentru achiziții publice sa fie transparente și nediscriminatorii, urmarind, prevenirea corupției pentru evaluare obiectivă a ofertelor conform unei metodologii adecvate, pe baza unor criterii de atribuire nepărtinitoare, fara a fi ghidate de conflicte de interese, cu incheierea de contractein concordanta cu  oferta si executarea contractului încheiat.

            Deoarece termenul de transpunere a acestor noi directive ( 2 ani = 24 de luni) asigura pentru fiecare stat membru posibilitatea de a creste gradul de constientizare a normelor în rândul tuturor actorilor de achiziții publice, inclusiv revizuirea sistemului judiciar si reorganizarea sectorului public, reforma a directivelor privind achizițiile publice și directivele noi ar trebui să asigure proceduri eficiente pentru achiziții, la cel mai bun pret si reguli simple, eliminand procesele complexe si birocratice care sporesc coruptia.

            In vederea consolidarii actiunilor anti-coruptie OLAF, a introdus noi indicatori pe intreg domeniul de aplicare al procesului de achizitii (faza de pregatire, ofertare, evaluare si implementare), printre care si indicatori numiti Steag Rosu (Red Flag), pentru a avertiza statele membre și autoritățile contractante, care sunt rugate să ia măsurile adecvate pentru a preveni în mod eficient, a identifica și a remedia conflictele de interese.

 

            O trecere in revista succinta asupra acestui indicator :

Steaguri rosii: caiete de sarcini fraudate

 • un număr anormal de scăzut de ofertanți (sau doar unul) răspund la solicitarea de oferte;
 • similitudine între specificații și produsul câștigator sau serviciile contractantului;
 • reclamații din partea celorlalți ofertanți;
 • specificațiile sunt semnificativ mai restrânse sau mai largi decât de cererile de oferte anterioare;
 • specificații neobișnuite sau nerezonabile;
 • achizitorul definește un articol folosind nume de brand, in loc de descrierea generică.

Steaguri rosii : Ofertare prin cooperare secretă

 • Legături între ofertanți
 • Prețuri ridicate (mai mari decat cele din piata) la toți ofertanții
 • Același procent de distanța intre oferte
 • Informații suspecte într-o ofertă
 • Observarea în timp a mai multe proceduri de licitație:
  • Aceeași ofertanti
  • Rotația ofertanților câștigători

Steaguri rosii: Etapa de evaluare

 • Oferta nu a fost castigata de compania ce a oferit cel mai mic preț;
 • Înainte de decizia de atribuire, anunțul a fost modificat de mai multe ori;
 • Compania câștigătoare a avut o experiență mai profesionista decât toti ceilalti ofertanți

Steaguri rosii: Etapa de implementare

 • Au fost ratate mai multe termene în cadrul proiectului, rezultând o întârziere a contractului;
 • Au trebuit să fie făcute unele lucrări suplimentare după punerea în aplicare (finalizarea si acceptarea) contractului;
 • Sancțiunile contractului au fost aplicate rareori iar acestea au reprezentat aproximativ 1% din valoarea contractului - reflectand un tratament preferențial;
 • În mod repetat, unei societati i-au fost acordate noi contracte, în cazul în care la punerea în aplicare a celor anterioare se întâlnesc deja probleme grave.

Steaguri rosii: Conflicte de interese nedivulgate

 • Antreprenorul are reputație pentru plata de comisioane ilegale;
 • Descalificare arbitrară a ofertanților;
 • Manipularea scorului ofertelor în timpul evaluării;
 • Oferta unui singur ofertant se bazează pe informații nepublicate;
 • In achizițiile secundare - presiune de oficialii din proiect sau pe antreprenori pentru a selecta un anumit subcontractant;
 • sub-contractare nejustificată pentru servicii dubioase / neclare

Steaguri rosii: Alte ...

 • Oferte manipulate, oferte false, complicitate ;
 • Fraudă la nivel de evaluare este adesea urmată de fraudă la nivel de implementare (facturi false, rezultate de calitate inferioară, etc.)
 • Atenție la beneficiari care economisesc timp și bani
  • Se familiarizeze cu posibile tipuri de fraudă
  • Devin familiari cu stegulețele roșii
 • Daca mai mult de un steag roșu prezent à se va verifica îndeaproape
  • Dacă verificările dovedesc rezultate suspecte, verificari mai multe si în profunzime; apoi se vor lua măsuri de precauție

    

     Concluzionand, noile Directive Europene, care vor guverna contractele de achizitii publice din intreg spatiul UE, (incluzand deci si Romania, care in aceasta etapa are alocat un buget de peste 40 miliarde euro) in perioada 2014 – 2020, aduc schimbari majore. Totodata, Uniunea Europeană (UE) a aprobat si  regulamentele care cresc importanța competențelor si metodelor de management de proiect aplicate ca si criterii de selecție a beneficiarilor fondurilor structurale și de coeziune ale UE. Reglementările vad abilitățile de administrare si management a proiectelor, programelor si portofoliilor ca parte a provocării autorităților implicate în managementul controlului programelor și a beneficiarilor lipsiti de competențele potrivite pentru a realiza proiecte finalizate cu succes.


     EUROPROIECT ESTATE asigura atat scolarizarea personalului organizatiilor pentru managementul proiectelor cat si dezvoltarea organizationala. Cursurile de Management de Proiect in Constructii, organizate de EUROPROIECT ESTATE asigura un fundament solid in educarea, formarea si perfectionarea salariatilor si persoanelor fizice ca manager de proiect, punind bazele unei  abordari moderne si flexibile a proiectelor (contractelor), prin utilizarea eficienta a tehnicilor de management de proiect. In acest fel, firmele de constructii vor putea sa participe la licitatii publice si vor putea sa castige noi contracte. Apoi, in calitate de castigatori ai unor contracte, firmele vor putea sa starteze si sa finalizeze cu usurinta proiecte de constructii, vor putea sa asigure incadrarea in timp, respectind Termenele de Finalizare contractuale stabilite, incadrarea in costurile estimate acceptate contractual, atingerea parametrilor de calitate contractati in conditiile implementarii schimbarilor aprobate din cadrul proiectelor.


Ing. Marius GAITAN, PMP

Senior Project Manager & Civil Engineer


Noile Directive UE privind Achizitiile Publice
 AVANTAJELE PROJECT MANAGEMENTULUI


    

     Avantajul competitiv creat de Managementul de Proiect (Project Management) este dat in primul rind de urmatoarele :
 1. Organizatia va fi capabila sa livreze proiecte de succes in mod controlabil
 2. Organizatia va putea sa-si imbunatateasca procesele si procedurile interne
 3. Organizatia va putea sa-si dezvolte un brand care va crea clienti fideli
 4. Organizatia va putea sa-si creasca segmentul de piata in primul rind datorita atingerii nevelului de satisfactie al clientilor
 5. Organizatia va putea sa-si organizeze mai eficient resursele (umane , financiare , de timp )
 6. Calitatea oferita clientilor este asigurata permanent
 7. Costurile pot fi reduse in contextul asigurarii unei calitati superioare si a incadrarii in buget
 8. Asigurarea unui sistem de control al riscurilor elimina incertitudinile si reduce costurile
 9. Comunicarea se face eficient in interiorul echipei de PM si intre echipa si ceilalti participanti (stakeholderi)
 10. Realizarea de economii printr-un proces de procurement imbunatatit (pentru materiale si pentru servicii / subcontractanti) 


  Open Web Design Project Management Methodology