project management


 

INSCRIERE NEWSLETTERAdresa de e-mail:

 

INSCRIERE CVRomana: Vrei o cariera in managementul proiectelor?

Adauga CV-ul tau in baza noastra de date cu specialisti in Project Management!


Untitled 1

SERVICII PROJECT MANAGEMENT

Servicii pentru LICITATII PUBLICE – SEAP

 

    

 

     Odata cu alinierea la cerintele impuse pe plan mondial si de Uniunea Europeana coroborata cu necesitatea profesionalizarii modalitatii de abordare a proiectelor de constructii, Documentatiile de Atribuire a contractelor de achizitie Publica, avind la baza Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 prin care au fost aprobate normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii includ criterii de eligibilitate ce contin elemente de Management de Proiect.


     EUROPROIECT ESTATE asigura servicii complete privind intocmirea documentatiei pentru participarea la licitatii de achizitii publice pentru lucrari si servicii de constructii, conform OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (cu completarile ulterioare pina in 2011), HG 1660/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice (Sistemul Electronic de Achizitii Publice - SEAP ) , HG nr. 71/2007 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii, Ordinul nr. 155/2006 , Legea 337/2006 pentru aprobarea OUG 34/2006Hotarirea nr. 728/2006 , OUG 19/2009 , HG nr. 717/2010 si alte acte normative.


     Accesul la contractele pentru lucrarile si serviciile de constructii prin intermediul licitatiilor publice poate asigura tuturor firmelor de constructii cresterea volumului de lucrari executate, dezvoltarea portofoliului de contracte, continuitatea si dezvoltarea activitatii.
     Serviciile profesionale de pregatire a documentatiei pentru participarea la licitatii - conform specificatiilor autoritatilor contractante - asigurate de EUROPROIECT ESTATE privind intocmirea integrala sau partiala a ofertelor pentru licitatiile publice competitive acopera toate fazele de participare la licitatie :


Faza Pre-Licitatie 

 •    Analiza Documentatiei de Atribuire si a Caietului de Sarcini, în scopul identificării procedurilor pentru care îndepliniţi condiţiile eligibile de participare;
 •    Asistenta pentru solicitare Clarificari catre Autoritatea Contractanta cu privire la aspecte de natură tehnică, economică, juridică şi/sau procedurală
 •   Asistenta intocmire profesionala a documentatiei de ofertare (tehnic, economic, financiar, legal) si pregatirea ei pentru depunere;     


Faza Licitare 

 • Analiza solicitarilor de Clarificari de la Autoritatea Contractanta 
 • Asistenta raspuns la Clarificari ; 
 • Analiza deciziei de Atribuire a Contractului de Achizitii Publice
 • Consiliere în vederea utilizării căilor de atac – contestaţie adresată Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) sau acţiune în contencios administrativ;
 • Asigurarea suportului privind intocmirea si depunerea Contestatiilor la Consiliul National  de Solutionare a Contestatiilor – C.N.S.C.  
 • Asigurarea suportului pentru fundamentarea tehnica, economica, financiara si legala a documentatiei pentru deschiderea unui litigiu la Curtea de Apel
 • Asistenta solutionare litigii in fata instantelor de contencios administrativ


Faza Post-Licitatie

 • Asistenţă pentru negocierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi asistenţă pe parcursul derulării acestora;
 • Consiliere in intocmirea Contractului dupa castigarea licitatiei
 • Asigurarea suportului tehnic si logistic pentru conducerea, monitorizarea si controlul proiectului in conformitate cu cerintele contractuale (in baza contractului tip OUG 34/2006 sau Contract FIDIC ) planificarea si implementarea elementelor de management de proiect.

     Apelind la serviciile noastre puteti creste substantial portofoliul de proiecte abordate si de contracte pe care le executati, prin castigarea licitatiilor la care participati. Prin abordarea de proiecte publice puteti sa  dezvoltati compania odata cu dezvoltarea de relatii de parteneriat, consolidindu-va pozitia pe piata locala si nationala.

     Serviciile asigurate de EUROPROIECT ESTATE pentru participarea la licitatiile publice pot fi dezvoltate si in faza de executie a proiectelor, aceste servicii fiind prezentate in articolele urmatoare.  

Contactati direct  Tel : 0239-612230 ; Fax : 0239-619578

                           Mail : office@europroiect.roSERVICII

     Scolarizare in vederea insusirii si intelegerii notiunilor de Project Management (PM). Cursurile cuprind notiuni de PM structurate pe capitole astfel incit cursantii sa poata intelege usor aceste teorii si sa-si insuseasca uneltele si tehnicile necesare practicarii meseriei de Project Manager. Cursurile se adreseaza distinct Managerilor Executivi si celor din departamentele de Project Management.
     Implementarea  unor METODOLOGII de Project Management asigura succesul derularii proiectelor. Numai urmind traiectoria ciclului de viata al proiectului cu ajutorul  unei metodologii implementate in cadrul  companiei putem asigura controlabilitatea proceselor si opera la imbunatatirea si perfectionarea acestora. Rezultatul acestei actiuni asigura un succes constant in derularea proiectelor, organizatia poate sa-si dezvolte brandul si poate livra la timp incadrindu-se in buget calitatea solicitata de clienti.
     Produsele Software specifice Managementului de Proiect ne pot ajuta in primul  rind sa organizam un proiect sau un portofoliu de proiecte oferindu-ne informatii relevante , in timp real care sa asigure suport pentru deciziile ce trebuiesc luate pe parcursul  proiectului.

     Enterprise Project Management Solutions este o solutie complexa ce asigura suport in derularea unor proiecte sau portofolii de proiecte ce necesita coordonarea unui numar mare de contractanti (ce pot opera din locatii diferite distribuite geografic la nivelul unui oras , tara , continent sau mondial)     Analiza Proceselor de Business actuale din cadrul  companiei in vederea remodelarii acestora pentru a asigura o performanta sporita a organizatiei. Evolutia societatii, aparitia unor schimbari in mediul  STEEP (Factori Sociologici, Tehnologici, Economici, Ecologici si Politici) necesita uneori remodelarea interna a organizatiilor prin revizuirea procedurilor de lucru actuale si introducerea unora noi si schimbarea culturii organizationale.  Sunt schimbari majore din viata organizatiilor (Managementul Schimbarii si Dezvoltarii), care trebuiesc efectuate controlat si atent programate in timp. Implementarea unor procese noi (asa cum sunt cele de Management de Proiect) este o operatiune ce necesita suportul  unor specialisti si experti.


Project management methodology, project management tools, project management templates
  Open Web Design Project Management Methodology