project management


 

INSCRIERE NEWSLETTERAdresa de e-mail:

 

INSCRIERE CVRomana: Vrei o cariera in managementul proiectelor?

Adauga CV-ul tau in baza noastra de date cu specialisti in Project Management!


Untitled 1

SERVICII PROJECT MANAGEMENT

SERVICII de PROJECT MANAGEMENT 2

 

    

      EUROPROIECT ESTATE asigura servicii complete de Management al Proiectelor de investitii in domeniul Constructiilor Civile, Industriale, Agricole, Drumuri si Poduri.
       Avind ingineri specialisti cu o larga experienta in domeniul Constructiilor (peste 25 ani experienta) compania noastra asigura servicii complete privind derularea proiectelor de investitii in constructii in toate fazele : Initiere, Planificare, Executie, Monitorizare + Control si Inchidere.
      Putem asigura, pe baza metodologiilor de Management de Proiect activitati de initiere, Planificare si Programare, Monitorizare si Control a modului de desfasurare a proiectelor de investitii in domeniul constructiilor, furnizind periodic Rapoartele monitorizarii principalilor parametri ai proiectelor dar si previziuni privind perspectiva acestor proiecte :
     Time Management – incadrarea in timp a proiectului.  Se asigura  planificarea tuturor activitatilor  proiectului (estimare, definire, secventiere, planificare ...etc.) monitorizarea si controlul executiei proiectului (pe baza indicatorilor de performanta) a cit s-a realizat fata de cit s-a planificat (agenda proiectului) si apoi se furnizaeaza previziuni asupra datei estimative de finalizare (cu cit timp proiectul va depasi data estimata de finalizare).  Aceste Rapoarte fundamenteaza deciziile privind readucerea  proiectului pe linia directoare, respectiv incadrarea in durata contractata si previzioneaza orice depasire.
     Cost Management – incadrarea in costuri a proiectului. Se asigura Analiza Estimarii Costurilor si Bugetarea acestora, Monitorizarea si Controlul pe baza indicilor de cost-performanta, stabilindu-se cit s-a cheltuit fata de cit s-a realizat (CV= Variatia de Cost) si cit s-a cheltuit fata de cit era programat (SV= Variatia fata de planificare). Furnizarea de previziuni asupra depasirilor de costuri ale proiectului , cauzele acestor depasiri, activitatile si resursele implicate. Se fundamenteaza deciziile privind readucerea  proiectului pe linia directoare a costurilor, respectiv incadrarea in costurile contractate, sincronizarea cash in-flow cu cash out-flow  si previzionarea oricarei depasiri a bugetului cu impact direct asupra Costului la Finalizare.
     Change ManagementManagementul Schimbarilor. Deoarece pe parcursul fiecarui proiect apar schimbari, implementarea unui sistem de efectuare si control a schimbarilor care afecteaza proiectul este vitala. Sistemul asigura controlul modului in care se efectuiaza schimbarile, inregistrarea schimbarilor si un mod eficient de aprobare, monitorizare si control a acestor schimbari (costuri, durate si calitatea finala)  ...etc.
      Risk Management – Planificarea, Identificarea, Managementul, Monitorizarea si Controlul riscurilor ce pot afecta proiectul. Elaborarea Planului de Management al  Riscurilor  complatat cu stabilirea Bugetului de Risc si al Gradului de Expunere la Risc  a  proiectului.
     Procurement Management – Managementul Procurementului si Achizitiilor  cuprinde totalitatea proceselor de planificare, a contractarii si achizitii din cadrul proiectului : materiale, materii prime, utilaje, forta de munca ,contractari si subcontractari de lucrari. Asiguram servicii de imbunatatire a randamentului financiar cu economii intre 5 - 15% din valoarea proiectului prin implementarea unui sistem  eficient de contractare si achizitii sau imbunatatirea sistemului existent (dupa  auditare).
     Managementul Calitatii – Cuprinde totalitatea proceselor de Planificare, Asigurare si Control al Calitatii lucrarilor, astfel incit sa putem avea certitudinea ca rezultatele proiectului sunt cele cerute de contract si ca vom obtine semnatura de acceptanta din partea clientului. Evitati astfel intarzierea  pledarii unei faze sau a intregului proiect,  lucrarile de refacere a unor parti din proiect, castigind timp si bani.

 

Managementul de Proiect este singura disciplina care asigura suportul complet pentru derularea cu succes a proiectelor, a portofoliilor de proiecte si a programelor (un program # ex. Programul Uniunii Europene/ contine mai multe portofolii de proiecte, fiecare portofoliu continind mai multe proiecte) . Project Managementul este una dintre disciplinele cheie care stau la baza dezvoltarii organizatiilor din intreaga lume, asigurind puntile de legatura intre proiecte si segmentul specialistilor din diverse domenii.


Nu ezitati sa ne contactati cu o cerere de oferta in care sa descrieti nevoile dvs. specifice completind Formularul alaturat. Va vom raspunde prompt si va vom furniza solutii concrete de rezolvare a problemelor cu care va confruntatiSERVICII

     Scolarizare in vederea insusirii si intelegerii notiunilor de Project Management (PM). Cursurile cuprind notiuni de PM structurate pe capitole astfel incit cursantii sa poata intelege usor aceste teorii si sa-si insuseasca uneltele si tehnicile necesare practicarii meseriei de Project Manager. Cursurile se adreseaza distinct Managerilor Executivi si celor din departamentele de Project Management.
     Implementarea  unor METODOLOGII de Project Management asigura succesul derularii proiectelor. Numai urmind traiectoria ciclului de viata al proiectului cu ajutorul  unei metodologii implementate in cadrul  companiei putem asigura controlabilitatea proceselor si opera la imbunatatirea si perfectionarea acestora. Rezultatul acestei actiuni asigura un succes constant in derularea proiectelor, organizatia poate sa-si dezvolte brandul si poate livra la timp incadrindu-se in buget calitatea solicitata de clienti.
     Produsele Software specifice Managementului de Proiect ne pot ajuta in primul  rind sa organizam un proiect sau un portofoliu de proiecte oferindu-ne informatii relevante , in timp real care sa asigure suport pentru deciziile ce trebuiesc luate pe parcursul  proiectului.

     Enterprise Project Management Solutions este o solutie complexa ce asigura suport in derularea unor proiecte sau portofolii de proiecte ce necesita coordonarea unui numar mare de contractanti (ce pot opera din locatii diferite distribuite geografic la nivelul unui oras , tara , continent sau mondial)     Analiza Proceselor de Business actuale din cadrul  companiei in vederea remodelarii acestora pentru a asigura o performanta sporita a organizatiei. Evolutia societatii, aparitia unor schimbari in mediul  STEEP (Factori Sociologici, Tehnologici, Economici, Ecologici si Politici) necesita uneori remodelarea interna a organizatiilor prin revizuirea procedurilor de lucru actuale si introducerea unora noi si schimbarea culturii organizationale.  Sunt schimbari majore din viata organizatiilor (Managementul Schimbarii si Dezvoltarii), care trebuiesc efectuate controlat si atent programate in timp. Implementarea unor procese noi (asa cum sunt cele de Management de Proiect) este o operatiune ce necesita suportul  unor specialisti si experti.


Project management methodology, project management tools, project management templates
  Open Web Design Project Management Methodology