project management


 

INSCRIERE NEWSLETTERAdresa de e-mail:

 

INSCRIERE CVRomana: Vrei o cariera in managementul proiectelor?

Adauga CV-ul tau in baza noastra de date cu specialisti in Project Management!


Untitled 1

SERVICII PROJECT MANAGEMENT

SERVICII de PROJECT MANAGEMENT 1

 

Servicii prestate in faza de initiere a proiectelor:


 1. Studii necesare initierii proiectului:
  • Studii de Prefezabilitate
  • Studii de Fezabilitate
 2. Servicii suport pentru Procurement:
  • Organizarea si desfasurarea licitatiilor,
  • Selectia subcontractorilor
  • Selectia furnizorilor de materiale – RFP (Request for Proposal)
 3. Evaluarea amplasamentelor posibile, din punct de vedere tehnic si arhitectural (PUZ – Plan Urbanistic Zonal) , Analiza Studiu Geotehnic pentru terenul de fundare, Conditii de mediu … etc.
 4. Analiza  Cost-Beneficiu ;
 5. Analiza preliminara a continutului proiectului, a  mediului organizational,
  • analiza  constructabilitatii
   • tehnologii,
   • disponibilitate, 
   • restrictii legale,
   • factori specifici ,  ...etc. )

Servicii prestate in faza de planificare a proiectelor:

 1. Planul  de Management al  Proiectului  ;
 2. Definirea  Cerintelor Proiectului,
 3. Aria de cuprindere a  proiectului (Specificatii, Caracteristici),
 4. Structura de alocare a activitatilor (pe niveluri) ;
 5. Definirea si secventierea activitatilor proiectului.
 6. Optimizarea duratei
  • Fast-Tracking
  • Crashing
 7. Estimarea Resurselor si Duratelor  -  Analiza si optimizare ;
 8. Planificarea calendaristica  a  activitatilor si a proiectului  ;
 9. Dezvoltarea curbelor de progres a proiectului si monitorizarea progresului;
 10. Estimarea si bugetarea costurilor proiectului;
 11. Planificarea Calitatii Proiectului ;
 12. Planificarea Resurselor Umane  si  optimizarea alocarii ;
 13. Conceperea Planului de Comunicare al  Proiectului
  • Matricea de Comunicare
  • Matricea de Documente
 14. Planul  de  Management al Riscurilor (Identificare,  Analiza,  Management,  Planuri de raspuns  la risc,  Bugetul de Risc ... etc.) ;
 15. Planificarea Contractarilor, Achizitiilor si Contractelor ;
  • Planul  de Contractare ( Tipuri de Contracte , Cerinte legale, )
  • Selectia subcontractorilor care pot furniza solutiile si serviciile finale de proiectare si executie (RFQ – Request for Quotations)
 16. Planificarea Sigurantei si Securitatii muncii ;
 17. Planificarea Financiara (Estimarea si Bugetarea Costurilor)  ;
 18. Identificarea , analiza si cuantificarea drepturilor si posibilelor  revendicari ;
 19. Planificarea procesului de management privind impactul cu mediul natural.

 Servicii prestate in faza de executie a proiectelor:

 1. Conducerea si Managementul Executiei Proiectului ;
 2. Asigurarea Calitatii Contractate - executie ;
 3. Coordonarea si managementul distributiei informatiilor in cadrul  proiectului ;
 4. Coordonarea participantilor la realizarea proiectului (investitori, subcontractori, furnizori, clienti)
 5. Organizarea procesului de licitatii, Comunicarea cu potentialii furnizori  si selectarea acestora ( RFI, RFP, RFQ )
 6. Asigurarea Sigurantei tuturor factorilor implicati in executia proiectului

 Servicii prestate pentru monitorizarea si controlul proiectelor:

 1. Monitorizarea si controlul activitatilor de executie;
 2. Monitorizarea si controlul  Schimbarilor  pe perioada desfasurarii proiectului ;
 3. Verificarea Cerintelor proiectului si a ariei de cuprindere, identificarea a  ceea  ce "este in proiect" si a ceea ce "nu face parte" din proiect ;
 4. Controlul  Agendei de lucru si  Monitorizarea progresului (cit s-a  lucrat fata de cit era planificat, cit s-a platit fata de cit s-a lucrat);
 5. Analiza Indicatatorilor de  Performanta si de  Progres ai proiectului ;
 6. Monitorizarea si Controlul  Costurilor  proiectului - indici de cost-performanta;
 7. Monitorizarea si Controlul  Calitatii  proiectului ;
 8. Monitorizarea performantei raportarilor (continut, ritmicitate, formalizare) ;
 9. Monitorizarea si Controlul Riscurilor si executiei Rezervei de Risc ;
 10. Monitorizarea Administrarii Contractelor (pentru marfuri,  materiale, forta de munca,  utilaje,  transport,  ..etc.)
 11. Analiza si Controlul  Sigurantei lucrarilor ;
 12. Monitorizarea si Controlul  interactiunii cu mediul  natural (respectarea prescriptiilor legale ) ;
 13. Analiza si Controlul  Financiar  ;Rapoartarea financiara detaliata
 14. Analiza,  Monitorizarea si Controlul  (inclusiv  prevenirea) conflictelor si disputelor ;
 15. Rapoarte periodice privind stadiul proiectului, 


    
    Experienta in domeniul  Constructiilor Civile, Industriale, Agricole , Drumuri si Poduri ne permite sa raspundem unei game mult mai largi de cerinte ale investitorilor, in functie de particularitatile proiectului (supervizarea proceselor tehnologice , a calitatii materialelor si tehnologiilor de punere in opera , monitorizarea calitatii  finale a lucrarilor , monitorizarea nivelului de competenta al muncitorilor care pun in opera materialele … etc..

 

     Nu ezitati sa ne contactati cu o cerere de oferta in care sa descrieti nevoile dvs. specifice completind Formularul alaturat. Va vom raspunde prompt si va vom furniza solutii concrete de rezolvare a problemelor cu care va confruntati
SERVICII

     Scolarizare in vederea insusirii si intelegerii notiunilor de Project Management (PM). Cursurile cuprind notiuni de PM structurate pe capitole astfel incit cursantii sa poata intelege usor aceste teorii si sa-si insuseasca uneltele si tehnicile necesare practicarii meseriei de Project Manager. Cursurile se adreseaza distinct Managerilor Executivi si celor din departamentele de Project Management.
     Implementarea  unor METODOLOGII de Project Management asigura succesul derularii proiectelor. Numai urmind traiectoria ciclului de viata al proiectului cu ajutorul  unei metodologii implementate in cadrul  companiei putem asigura controlabilitatea proceselor si opera la imbunatatirea si perfectionarea acestora. Rezultatul acestei actiuni asigura un succes constant in derularea proiectelor, organizatia poate sa-si dezvolte brandul si poate livra la timp incadrindu-se in buget calitatea solicitata de clienti.
     Produsele Software specifice Managementului de Proiect ne pot ajuta in primul  rind sa organizam un proiect sau un portofoliu de proiecte oferindu-ne informatii relevante , in timp real care sa asigure suport pentru deciziile ce trebuiesc luate pe parcursul  proiectului.

     Enterprise Project Management Solutions este o solutie complexa ce asigura suport in derularea unor proiecte sau portofolii de proiecte ce necesita coordonarea unui numar mare de contractanti (ce pot opera din locatii diferite distribuite geografic la nivelul unui oras , tara , continent sau mondial)     Analiza Proceselor de Business actuale din cadrul  companiei in vederea remodelarii acestora pentru a asigura o performanta sporita a organizatiei. Evolutia societatii, aparitia unor schimbari in mediul  STEEP (Factori Sociologici, Tehnologici, Economici, Ecologici si Politici) necesita uneori remodelarea interna a organizatiilor prin revizuirea procedurilor de lucru actuale si introducerea unora noi si schimbarea culturii organizationale.  Sunt schimbari majore din viata organizatiilor (Managementul Schimbarii si Dezvoltarii), care trebuiesc efectuate controlat si atent programate in timp. Implementarea unor procese noi (asa cum sunt cele de Management de Proiect) este o operatiune ce necesita suportul  unor specialisti si experti.


Project management methodology, project management tools, project management templates
  Open Web Design Project Management Methodology